Sint Annahofje of Joostenpoort

Zegersteeg 14

Gesticht in 1503

Verbouwd 1876

Vernieuwd in 1907

Bestuur: College van regenten namens Diaconie Hervormde Gemeente

 

Foto © Marinus Klein

 

Het van oorsprong rooms-katholieke hofje werd gesticht door Mr. Joost Hendrickz. Van der Stijpen en Duivelandt. In de Zegersteeg werden voor dat doel dertien huisjes gebouwd. Zijn laatste wil werd ten uitvoer gebracht door zijn weduwe en zijn kinderen.

Het aantal huisjes verwijst naar het bijbels getuigenis van twaalf apostelen en één Heer. In het hofje was uitsluitend plaats voor de huisvesting van weduwen en maagden van boven de veertig jaar oud en van onbesproken handel en wandel. Zij mochten geen schulden hebben en haar bezittingen na overlijden nalaten aan het hofje. Op de vrijdag moesten de inwoonsters een bezoek brengen aan de Sint Pieterskerk alwaar op het altaar van Sint Anna een mis werd gelezen voor de zielenrust van de stichters. De daartoe aangestelde priesters werden voor het lezen van de mis betaald uit de opbrengsten van een stuk land nabij Bodegraven. Wie zonder reden de mis verzuimde moest een halve stuiver boete betalen. De halve stuiver boete, voor die dagen geen gering bedrag, werd verdeeld onder de inwoonsters die wel aanwezig waren bij het lezen van de mis. De onderlinge controle op het hofje zou ten grondslag liggen aan de hebzucht van de inwoonsters. Ik denk echter aan een andere beweegreden van de stichters. Zij bepaalden deze verplichting om weldra de zaligheid van de zielenrust te mogen ondergaan. In de geloofsbeleving van die tijd had het gebed en de voorspraak van dertien gelovigen op het altaar van Sint Anna veel betekenis. Sint Anna, ook wel Moeder Anna genoemd, was de moeder van Maria en de grootmoeder van Christus.

 

hofje van Sint Anna of Joostenpoort - vervolg