hofje BethaniŽnof EmmaŁshofje

 

Kaiserstraat 43

Gesticht in 1563

Vernieuwd in 1907

 

Bestuur: regenten namens Diaconie Hervormde Gemeente

 

Het BethaniŽnhofje werd in 1563 gesticht door Vrouwe Agatha van Alckemade, weduwe van Johan van Culemborch, Vrouwe van Opmeer, Ambachtsvrouwe van Rijnswoude, Lier en Zoutveen. Deze adellijke Vrouwe was vastbesloten ook na haar verscheiden in aanzien te blijven en zich te verzekeren van de plaats in de hemel. Zij meende dit alles te bereiken door het stichten van een hofje met dertien huisjes te bewonen door deugdelijke arme mensen.

Van de toekomstige bewoners werd tevens verwacht dat zij moesten leven als kluizenaars en heiligen. Om voor een huisje in aanmerking te komen was in de eerste plaats een bewijs van goed gedrag nodig, ondertekend door de pastoor van de parochie en de buren van de toekomstige bewoner. Vrouwe Agatha bepaalde tevens dat voor kreupelen en blinden en mensen met een of ander lichamelijk gebrek geen plaats was in haar hofje. Ook voor dranklustigen, onvriendelijke lieden en mensen met kinderen en schulden was haar hofje niet toegankelijk. De bewoner, die na het verlies van de levensgezel wilde hertrouwen, verbeurde zijn gunsten en zijn huisje. De betrokkene moest met onmiddellijke ingang het hofje verlaten en elders onderdak zoeken. Maar dat ging zo in die dagen!

 

hofje Bethanien - vervolg