Klein Sionshofje of Weduwenhofje

Lange Schoolsteeg 3

Gesticht in 1641

Het hofje werd gebouwd in 1640

Bestuur: College van regenten namens Diaconie Hervormde Gemeente

 

Foto: © Marinus Klein

 

Dit hofje werd gesticht door mevrouw Emerentia van Brouchoven - Banning, echtgenote van Jacob van Brouchoven, oud-burgemeester van Leiden. Met slechts vier huisjes is het Klein Sionshofje het kleinste hofje van Leiden. Boven het eenvoudig toegangspoortje zit een enorme gevelsteen met een voor velen raadselachtige tekst.

Deze tekst verwijst naar het feit dat het oorspronkelijk grensde aan het door het echtpaar van Zwieten in 1480 gestichte Sionshofje. Dit hofje werd in 1505 door twee Leidse bakkers bedacht met een legaat. De tekst op de gevelsteen brengt het legaat onder woorden. Één van de bepalingen van het Sionshofje was dat weduwen het hofje moesten verlaten. Mevrouw van Brouchoven - Banning was het duidelijk met die middeleeuwse bepaling niet eens. Dat blijkt uit een regel op de gevelsteen van haar hofje. Het Sionshofje is “tot der Weeuwen wee.”

Om die reden stichtte zij het Klein Sionshofje pal naast het Sionshofje. Haar hofje bestond uit vier huisjes bestemd voor weduwen uit het Sionshofje. Als er geen weduwen waren mochten twee huisjes ook aan anderen worden verhuurd. Twee huisjes moesten echter beschikbaar blijven voor het oorspronkelijk doel, de huisvesting van weduwen.

Mevrouw van Brouchoven - Banning bestemde een bedrag van vier duizend gulden voor onder meer het uitkeren van preuven. Per jaar werd per huisje acht gulden verstrekt om boter te kopen en zes gulden voor het kopen van turf. Daarnaast kregen de bewoonster per week tien stuivers in contanten voor overige behoeften. Een gul gebaar van de stichtster. Er werd echter van de bewoonsters wel verlangd dat zij zich voor de Leidse samenleving inspanden. Een alleszins rechtvaardige eis. Burgemeester van Brouchoven en zijn echtgenote waren in Leiden achtenswaardige burgers en beiden waren sociaal bewogen met het lot van de met minder aardse goederen gezegende stadsgenoten. Tien jaar eerder had hij een hofje gesticht, waarvan de bouw aan de Papengracht in 1640 werd voltooid. Zijn hofje grensde eveneens aan het Sionshofje. Bouwvallig geworden werd het Sionshofje in 1668 verplaatst naar de Sint Josephsteeg (thans Sionssteeg) achter de Haarlemmerstraat.

Het hofje van burgemeester van Brouchoven en van zijn echtgenote staan na ruim meer dan driehonderd jaar nog altijd op de plek waar ze oorspronkelijk werden gebouwd. Als eerbetoon aan het oud-burgemeesterechtpaar bezoeken wij nu het Van Brouchovenhofje.

 

hofje van Jacob Van Brouchoven

mijn hofjeswandeling