Groeneveldstichting

Oude Vest 41

Gesticht in 1878

Gebouwd in 1882

Bestuur: College van regenten onder toezicht van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente

Foto: Marinus Klein

 

Eén van de jongste hofjes in Leiden is gesticht door dominee Eduard Cornelis Groeneveld, een kruidenierszoon uit Noordwijk, geboren in 1808. Hij studeerde in Leiden theologie. In 1843  huwde hij met de rijke Leidse Catharina van Klinkenberg Dozy. Er volgde een predikantencarrière in Bussum en zijn geboortedorp Noordwijk. Dominee Groeneveld werd in de uitoefening van zijn ambt echter door een spraakgebrek gehinderd en al op zijn vijfenveertigste hield hij de dagelijkse domineespraktijk voor gezien en trok zich terug op zijn buiten in Valkenburg . In 1861 ging hij met zijn echtgenote naast de Schouwburg aan de Oude Vest wonen. Na het overlijden van zijn echtgenote in 1877 nam  dominee Groeneveld zijn intrek bij de weduwe van een Leidse professor die wat verderop aan de Oude Vest woonde. Een jaar later stierf hij op zeventigjarige leeftijd aan de gevolgen van een maagkwaal.

De dominee en zijn echtgenote hadden bij leven testamentair bepaald dat na beider verscheiden het woonhuis aan de Oude Vest moest dienen om woning  en het genot van tuin te verschaffen aan ten hoogste tien behoeftige weduwen van predikanten van de Nederduits Hervormde Gemeente. En mochten die onverhoopt geen behoefte hebben aan woning en tuin dan was er ook plaats voor ongehuwde bejaarde dochters van predikanten. Weduwen met kinderen wilde dominee Groeneveld overigens liever niet in zijn hofje. Een college van regenten voerde het testament door in de tuin een rijtje van acht huisjes te laten bouwen. In het grote huis aan de Oude Vest kwam een regentenkamer en woonruimte voor de portierster. Zij moest toezien op orde en netheid in het hofje.

Tot op de dag van vandaag is de Groeneveldstichting in gebruik als tehuis voor oudere predikantsweduwen. Tegenwoordig bepaalt een commissie van hervormde kerkfunctionarissen, krachtens de bepalingen van dominee Groeneveld, wie er in het hofje mag wonen.

 

hofje van Cecilia Coninck

mijn hofjeswandeling