Van Assendelftshofje

Langegracht 49

Gesticht in 1624

Verbouw aangekochte huisjes in 1681

Gerestaureerd in 1974

Bestuur: Stichting Leidse Studentenhuisvesting

Foto: Marinus Klein

 

Het hofje werd gebouwd op het gebied van de stadsuitleg van 1611. De gevelsteen in de zijgevel van het hoekpand Beestenmarkt/Nieuwe Beestenmarkt herinnert daar aan.

Volgens de inscriptie op de gevelsteen boven het toegangspoortje werd het hofje in 1624 gesticht door Bartholomeís Willemsz. Van Assendelft. In leven was hij houtkoopman in Leiden. In de dagen van zijn overlijden was hij weduwnaar en hij liet bijna zijn gehele bezit na aan zijn dochter Duifje. Uit de opbrengst van zijn nalatenschap moest een hofje met vijftien huisjes worden gesticht voor vijftien arme huisgezinnen, zowel mannen als vrouwen. Pas in 1684 werd zijn testament uitgevoerd. De uitvoerders er van kochten aan de Langegracht een poortje met vijftien woninkjes. De verbouwing van de huisjes vlotte echter niet want in 1762 waren maar elf huisjes gereed gekomen. In het hofje was armoe troef. Al in de eerste helft van de 19e eeuw waren de huisjes ernstig vervallen maar het hofje wist van geen wijken. Het overleefde zelfs de voorjaarsstorm van 1837. De schade aan het hofje was wel enorm. Toch scheen het einde van het bestaan van het hofje te naderen. In 1968 woonden er nog twee bejaarde inwoonsters. Zij hielden achter gesloten deuren het hofje overeind met bidden en bijbellezen.

 

hofje van Assendelft - vervolg