Eva van Hoogeveenshofje

Doelensteeg 7

Gesticht in 1650

Gebouwd 1654 – 1655

De toegangspoort dateert uit 1659

Bestuur: College van regenten

 

Foto’s © Marinus Klein

 

De stichtingssteen boven de toegangspoort van hofje aan de Doelensteeg vertelt ons dat het hofje in 1650 werd gesticht door mejuffrouw  Eva van Hoogeveen, een zeer kuise maagd. In de 17e eeuw voorwaar een status dat aan vele jongedames niet meer toebehoorde. Eva van Hoogeveen had echter haar maagdelijkheid weten te bewaren. Wellicht was zij geen begerenswaardige levenspartner.

“Loof de overledene, toeschouwer, en volg haar na” staat er naast het bouwjaar 1659. Het jaar waarin de poort werd gebouwd.

Het linker familiewapen toont een liggend schaap, dat ook is terug te vinden op de pomp op de binnenplaats van het hofje. Aan de Doelengracht bevindt zich de zij-ingang van het hofje met erboven de regentenkamer.

De huisjes van het hofje werden gebouwd op het terrein van het voormalige klooster Roma. Het hofje is een van de alleraardigste hofjes van Leiden dat thans bewoond wordt door ouderen en jongeren. Het hofje werd na 1978 volledig gerestaureerd.

Op de volgende foto zien we de binnenplaats van het hofje.

 

 

binnenplaats van het hofje