François Houttijnhofje

Hooigracht 81

Gesticht in 1685

Het hofje werd in 1737 gebouwd

Gerestaureerd in 1969

Bestuur: Stichting Leidse Studentenhuisvesting

 

In 1685 bepaalde François Houttijn in zijn testament dat zijn erven, zijn dochter Maria  en zoon Piete, na zijn overlijden een hofje moesten stichten en bouwen. Voordat aan de bouw van het hofje was begonnen waren zij echter overleden.

Vanaf het moment van beider overlijden werd een bepaling in het testament van kracht dat de nalatenschap aan de ouderlingen van de Remonstrante Gemeente, waartoe François Houttuin behoorde, gelegateerd moest worden.

Niets stond dus de bouw van zijn hofje in de weg. De ouderlingen beslisten echter anders. Zij waren de regenten van een ander hofje, de vervallen Joost Frans van der Lindenpoort. De ouderlingen besloten niet nog een hofje te bouwen en staken de nalatenschap van François Houttijn in dat hofje.

Tegen de wil van de erflaters! Wij kunnen het de regenten niet kwalijk nemen dat zij anders beslisten. Zij hadden de zorg voor een hofje en de bewoners er van. Alleen… veel later pakte het anders uit. Een ijverige ouderling dook in de papieren en ontdekte dat niet aan de voorwaarden van het testament was voldaan. François Houttuin kreeg alsnog na meer dan vijftig jaar een hofje met zijn naam.

 

Mierennesthofje

 

mijn hofjeswandeling