Brouchovenhofje

Papengracht 16

Gesticht in 1631 en gebouwd in 1640

Bestuur: College van B. en W. van Leiden

Foto’s © Marinus Klein

 

De klassieke voorgevel van het Jacob Van Brouchovenhofje is vervaardigd uit Bentheimer zandsteen en draagt de initialen van de stichter en zijn zuster.

Vanaf het begin van de 17e eeuw werd Leiden bestuurd door een kleine groep gezagsgetrouwe regenten. Onbuigzame lieden, zuinig met geld en streng in de leer van kerkelijk Holland. Geloofsvrijheid kwam in hun denken niet voor. Alles moest onderworpen zijn aan het gezag van de Heilige Schrift. Een van hen was Jacob Van Brouchoven, burgemeester van Leiden. Star en onverzoenlijk was zijn houding tegenover de Remonstranten.

Prins Maurits was zijn leidsman. Mede door zijn houding werd de Raadspensionaris van Holland, Johan van Oldenbarneveldt op het schavot onthoofd. Kerkelijk Holland op zijn smalst. Toch had de gezagsgetrouwe burgemeester van Brouchoven goede kanten in zijn karakter want in 1631 stichtte hij het hofje dat zijn naam zou krijgen. Samen met zijn zuster, de weduwe Anna Baersdorp- van Brouchoven begon hij met de bouw van zijn hofje aan de Papengracht vlak naast het Sionshofje van Van Zwieten. Dat hofje werd in 1668 verplaatst naar de Sionssteeg. In 1640 werd het hofje voltooid.

Op de volgende foto bevinden we ons op de binnenplaats van het hofje.

 

hofje van Jacob Van Brouchoven - vervolg