Juffrouw Maashofje (1837-1889)

Kalvermarkt 6

Gesticht in 1889

Gebouwd in 1901

Bestuur: Commissie namens de kerkenraad der Gereformeerde gemeente

Foto: © Marinus Klein, 5 maart 2003

 

Dit hofje aan de Kalvermarkt is bescheiden en eenvoudig. Een rijtje huisjes met een binnentuin. De toegang tot het hofje is bescheiden van opzet. Hier eens geen monumentale toegangspoort die de rijkdom van Juffrouw Hendrika Maas etaleert. Het hofje straalt de eenvoud uit zoals de stichtster het bedoelde. Juffrouw Maas liep dan naar haar overlijden niet met haar rijkdom te koop. Adeldom verplicht. In 1889 liet zij haar testament opmaken dat bepaalde dat binnen twee jaar na haar overlijden een hofje moest worden gebouwd. Zij overleed in de zomer van 1889. Toen haar testament werd geopend bleek dat juffrouw Maas haar elf woningen alsmede een bedrag van fl. 25.000, == had nagelaten aan de Gereformeerde Kerk aan de Hooigracht. Deze kerk kreeg de zorg voor de bouw van het hofje waarvan de huisjes waren bestemd voor onvermogende lidmaten van de kerkelijke gemeente. Het hofje moest worden gebouwd aan de Kalvermarktwaar zij acht huisjes bezat. In een er van had ze zelf gewoond. De inkomsten van de overige woningen moesten worden gebruikt voor onderhoud van het hofje. Van de inkomsten was jaarlijks een bedrag van fl. 100, == bestemd om kleren te kopen voor arme kinderen die de zondagsschool bezochten in een zaal aan het Noordeinde. De dienstbode van juffrouw Maas, Elisabeth Bijlkreeg het vruchtgebruik van een bovenwoning aan de Hooigracht. Een buurvrouw van juffrouw Maas mocht in haar huisje blijven wonen dat eveneens het eigendom was van juffrouw Maas. Voor de bouw van het hofje werd een rijtje huisjes aan de Kalvermarkt afgebroken. Op die plek werd naar een ontwerp van de architect B. E. Spijker een eenvoudig hofje gebouwd bestaande uit een poortgebouw aan de straatzijde met daarboven een eenvoudige regentenkamer. Naast het poortgebouw kwamen aan beide zijden twee huisjes. Op de binnenplaats van het hofje werden evenwijdig aan de voorgevel een rijtje van vier huisjes gebouwd. Het beheer van het hofje werd opgedragen aan de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk, die een beheerscommissie samenstelde van vijf leden, waaronder tenminste twee diakenen. Jarenlang was het juffrouw Maashofje een goede woonstee voor arme bejaarde gereformeerden. Een oase van rust.

Later kwamen er wat problemen van financiŽle aard. De opbrengst van de gelegateerde huizen was niet voldoende om het hofje te kunnen onderhouden. Vanaf die tijd betalen de bewoners een bijdrage in de kosten want volgens de bepalingen van het testament van juffrouw Maas mocht geen huur voor de huisjes in rekening worden gebracht.

Een alleszins redelijke oplossing dat het voorbestaan van het hofje verzekerde.

††††

hofje van Cathrijn Maartensdochter

mijn hofjeswandeling