Pieter Loridanshofje

Oude Varkenmarkt 1

Gesticht in 1655

Gebouwd in 1657

Gerestaureerd in 1964

Bestuur: Stichting Leidse Studentenhuisvesting

 

Foto’s © Marinus Klein

,een groep Amerikaanse toeristen bestudeert onder leiding van een gids de stichtingstekst boven de toegang van het hofje’

 

Pieter Loridan was een Leidse lakenwever van Waalse afkomst. In 1655 sticht hij het hofje dat zijn naam draagt.

De twaalf huisjes op het hofje waren bestemd voor bejaarden van Waalse afkomst en lidmaten van de Waalse Gemeente. De bewoners van het hofje waren, ook al woonden zijn in Leiden, voor de oorspronkelijke bewoners van de stad van vreemde afkomst. Zij spraken onder elkaar waarschijnlijk Frans.

Zij hadden een ding gemeen: Zij waren arm.

Moeizaam knoopten zij de eindjes aan elkaar. Door het stichten van het hofje werden zij in ieder geval van die zorg verlicht. Twaalf paar mensen vond in het hofje van Pieter Loridan een onbezorgde oude dag.

Het hofje is vermoedelijk gebouwd door de stadsmetselaar Pieter Jansz. van Noort samen met de timmerlieden Jan van Akker en Jan Dircxsz.Vermij in de sobere en strenge stijl van het Hollands classicisme.

De blinde dichtgemetselde vensters in de buitenmuren aan weerszijden van de zandstenen poort zijn nooit open geweest. Zij horen bij het oorspronkelijke ontwerp. De middenpartij is versierd met Ionische pilasters en een fronton op de eerste verdieping. Bijzonder opvallend is de rondgemetselde schoorsteen met windvaan.

 

hofje van Pieter Loridans - vervolg