Sint Annahofje of Aalmoeshuis

Hooigracht 9, ingang Middelste Gracht, zijde Nieuwe Rijn

Gesticht in 1492

In gebruik genomen in 1507

De kapel werd gewijd in 1509

Restauraties in 1685, 1939-1941, in 1984 en 1995

Bestuur: College van regenten

 

Foto: Marinus Klein

 

Het Sint Annahofje werd in 1492 gesticht door het bierbrouwer Willem Claesz. Doornick en zijn echtgenote Hillegont Willemsdr. De Bruijn resp. overleden Leiden in 1491 en 1492. Het echtpaar bewoonde een huis op Gansoirde, het deel van de Nieuwe Rijn tussen Hooigracht en Middelstegracht. Het achtererf van hun beider woning was een geschikte plaats voor dertien huisjes met een kapel.

Na het overlijden van het echtpaar werd het stichtingswerk door hun drie kinderen voortgezet. Naar de wens van de stichters was het hofje bestemd voor dertien “arme vrouken van guede naem ende faem.”

De bouw van de kapel werd echter bemoeilijkt door de deken en het kapittel van de nabije Sint Pancraskerk vanwege concurrentie binnen de parochie.

Eerder werd bij de bouw van een kapel voor het Jeruzalemshofje door de commandeur van de Sint Pieterskerk die toestemming niet geweigerd.

Tenslotte werd alsnog, onder strenge voorwaarden, toestemming verleend door de deken van de Sint Salvator in Utrecht. Zo mocht de mis alleen worden gecelebreerd achter een gesloten deur en uitsluitend voor de bewoonsters van het hofje. Er mocht zelfs geen luidklokje komen. Nadat dit alles was overeengekomen kregen deken en kapittel van de Sint Pancras van de erfgenamen een lap grond in Oegstgeest ter compensatie van de gemaakte proceskosten. Het Sint Annahofje kreeg een eigen kapel, die in 1509 werd ingewijd. Later werden de gebruiksvoorwaarden soepeler. Op 26 juli op de avond van Sint Annadag kwam toen zelfs het koor van de Sint Pancras plechtig het lof zingen.

 

hofje van sint anna - vervolg

mijn hofjeswandeling