Sint Jacobs- of Crayenboschhofje

Doezastraat 25

Gesticht in 1672 en gebouwd in 1681

Restauratie 1976-1977

Bestuur: College van regenten

 

Fotoīs © Marinus Klein

 

Het hofje werd volgens de gevelsteen boven de toegangspoort gesticht in 1681. De Leidse koopman Gommarus van Kraayenbosch maakte echter zijn testament in 1672. De stichter was echter katholiek en hij moest in het protestantse Leiden voorzichtig manouvreren. Vooral niet teveel aandacht trekken.

Met het stichten van het hofje eerde Gommarus tevens zijn vader Jacob van Kraayenbosch.

Hij overleed in 1681 en men begon in dat jaar met de uitvoering van zijn laatste wil. Men bouwde toen een zestal huisjes terwijl hij in zijn testament had vastgelegd dat een deel van zijn kapitaal was bestemd voor de bouw van een hofje met 12 huisjes en een regentenkamer. In 1863 werden vervolgens nog enkele vijf huisjes gebouwd, terwijl de zes bestaande huisjes werden opgeknapt.

In 1879 volgde dan eindelijk de bouw van het twaalfde huisje. De regenten gingen echter verder. In 1922 werden vier huisjes aan het Ruime ConsciŽntieplein achter het hofje aan het hofje toegevoegd. Men maakte hiertoe onder meer deuren aan de kant van het hofje, zodat deze huisjes echt bij het hofje gingen behoren.

In 1917 ondervond het bestuur van het hofje een ernstige tegenslag. Zoals zo veel particulieren en instellingen had men een flink kapitaal belegd in Russische staatspapieren. De revolutie van 1917 maakte deze staatspapieren in een klap waardeloos en het hofje leed ernstig verlies. Niettemin ging het bestuur voort met het verbeteren van de huisjes. De bedsteden verdwenen en er werden voorzieningen aangebracht zoals elektriciteit en voor ieder huisje een eigen toilet.

 

hofje van sint jacob - vervolg