Sint Stevenshofje of Convent van Tetterode

Haarlemmerstraat 50

Gesticht in 1487

Vernieuwd in 1777

Bestuur: B. en W. van Leiden

 

Foto: Marinus Klein

 

Het hofje is al meer dan vijfhonderd jaar geleden in de late middeleeuwen gebouwd. Een twee rijtje huisjes met aan het eind het torentje van het Sint Elisabethsgasthuis. Een verstild plekje in het oude centrum van Leiden tussen de moderne winkelpanden langs de Haarlemmerstraat. Het hofje werd gebouwd in het voormalige buurtje Maredorp.

De stichter Willem Aerntsz. Van Tettrode woonde met zijn vrouw Christina Arentsdochter in een huis langs de Haarlemmerstraat en hij was voornemens een hofje te stichten want in 1484 kocht hij een woning met erf van een buurman. In 1487 ging hij voor zijn testament naar een notaris, weliswaar ziek maar geestelijk nog naar welbevinden. De notaris stelde een akte op waardoor het hofje na zijn overlijden kon worden gerealiseerd. Het Sint Stevenshofje moest plaats bieden aan dertien mannen en hun vrouwen. De dertien mannen hadden onder meer de plicht iedere vrijdag naar de mis te gaan in de Onze Lieve Vrouwekerk om er te bidden voor het zieleheil van de stichter en zijn vrouw. Drie dagen nadat hij zijn testament had opgesteld ging van Tettrode opnieuw naar de notaris om alsnog een Vicarie te stichten ten behoeve van een eerbare arme priester of een eenvoudig klerk die priester wilde worden. Ook deze priester moest iedere vrijdag bidden voor het zieleheil van zijn weldoeners. Nadat dit alles goed was geregeld kon het echtpaar in de zekerheid van het geloof ontslapen. Voor hun zieleheil zou wekelijks worden gebeden. Naar de geloofsbeleving van de middeleeuwen de zekerheid voor een waardige plaats in het hiernamaals. De stichter van het hofje had naast zijn geestelijke zaken ook de geldelijke zaken voor het hofje goed geregeld. Het voortbestaan van het hofje was verzekerd door het legateren van de opbrengsten van voornamelijk landerijen in de omgeving van Leiden. Een poldermolen, de Stevenshofjesmolen herinnert daar nog aan. Ook was de huuropbrengst van de woning van het echtpaar ten gunste van het hofje. De voltooiing van de bouw van het hofje was geheel en al naar de bepalingen in het testament van de stichter.

 

hofje van Sint Steven of Convent van Tetterode - vervolg