Schachtenhofje

Middelste Gracht 27

Gesticht in 1664

Het hofje werd gebouwd in 1671

Gerestaureerd 1977-1978

Bestuur: College van regenten van de Gereformeerde Kerk vanaf 1921

 

Foto: Marinus Klein

,jammer dat er voor zulke monumentale geveltjes altijd auto’s staan geparkeerd …’

 

Het hofje werd gesticht door de Leidse weesjongen Theunis Jacobsz. Van der Schacht. Hij groeide op in het Weeshuis en leerde veters en band vervaardigen.

Later had van der Schacht en zijn vrouw een bedrijfje aan de Nieuwe Rijn. Daar deed het echtpaar goede zaken en zij beheerden met zuinigheid en vlijt hun spaarpot. Zij kochten  vijf huisjes aan de Middelste Gracht en een familiegraf in het koor van de Pieterskerk. Een bijzondere plek in de kerk en alleen weggelegd voor welgestelde lieden. In 1664 stapte van der Schacht naar de notaris om zijn testament te laten maken. Hij bepaalde dat na zijn overlijden een hofje met twaalf huisjes moest worden gebouwd dat zijn naam zou dragen. Bewoners van veertig jaar, zowel mannen als vrouwen,  mochten er gratis wonen. De stichter bepaalde voorts dat de toekomstige bewoners allereerst familieleden moesten zijn van hem en zijn echtgenote. Daarna ging zijn voorkeur uit naar bewoners die in het Weeshuis van Leiden waren opgegroeid. Direct na zijn overlijden gingen de uitvoerders van zijn testament aan het werk. De huisjes aan de Middelste Gracht werden afgebroken om ruimte te verkrijgen voor de bouw van het hofje. Al in 1671 werden de eenvoudige huisjes bewoond. De dubbele pomp op het hofje dateert echter uit 1730 en pompte naar behoefte put- of regenwater. De gevel van het voorhuis aan de Middelste Gracht, waarin het jaartal 1671, werd versierd met zandstenen ornamenten. Zij verwijzen naar het beroep van de stichter.

 

 

binnenplaats van het hofje