Straatleven in Leiden toen en nu

Afbeelding uit aflevering 9 Hutspot Haring en Wittebrood - Tien eeuwen Leiden, Leienaars en hun straatleven

Uitgave de Kler-Waanders 1981/82

ISBN: 90 6630 001 9

 

De steenhouwer Jacob Timmermans (1751-1829) had een vlotte had van tekenen. Zijn straattafereeltjes winnen aan charme door de altijd bezige figuurtjes waarmee hij zijn werk als het ware stoffeerde. Het merendeel van zijn tekeningen maakte hij in de jaren 1787 en 1788. Vergelijkingen met illustraties van tijdgenoten leren ons dat het werk van Timmermans behoorlijk betrouwbaar is. De amateur-tekenaar, die toch wel moeite had met het perspectief, noteerde met grote nauwkeurigheid bouwkundige details. Een beduidend oudere tijdgenoot van Timmermans was de tekenaar Jan de Beyer (1705-1768) Hij heeft tal van stadsgezichten en straattafereeltjes voor het nageslacht vastgelegd. In zijn werk is hij duidelijk de meerdere van Jacob Timmermans. De tekening van de Leidse Vismarkt tekende hij in 1759. Links op de achtergrond zien we de Marekerk en rechts op de voorgrond de fontein, die daar speciaal was neergezet om fris water bij de hand te hebben. De fontein werd ontworpen door de stadsarchitect Jacob Roman en in 1693 vervaardigt door Johannes Hannaert en Cornelis Minnee.

 

De volgende afbeelding van het straatleven brengt ons naar de winter van 1948, een foto van de Openbare IJsbaan op de Zoeterwoude Singel.

 

ijspret in Leiden