Verantwoording over de samenstelling van mijn prentenboek

 

Tot nu toe heb ik aan de samenstelling van mijn prentenboek ruim twee jaar intensief gewerkt.

Naar onderwerp liggen de door mij verzamelde en handgeschreven documenten daaraan ten grondslag.

Vooraf ging het ordenen en rubriceren van de documenten naar onderwerp.

Vervolgens heb ik de tekstbestanden verwerkt op mijn computer, foto’s en afbeeldingen toegevoegd en met ‘links’ aan elkaar verbonden. Daar waar nodig heb ik voor de goede orde mijn brongegevens vermeld.

 

Al op de Lagere School aan de Langebrug kreeg ik interesse in geschiedenis. Eenmaal op school op de ULO aan de Pieterskerkstraat werd die interesse versterkt door de heer Brusse en de heer van de Heuvel, toenmalige geschiedenisleraren. Naast geschiedenis leerde de heer van de Heuvel ons ook de begrippen van Handelskennis. Heel vaak greep hij voor de les naar een of ander boeiend boek en ging vertellen.

Beide herinner ik mij nog goed. De heer Brusse schreef voor gebruik op zijn school zelf een boeiend geschiedenisboek en de heer van de Heuvel vanwege zijn knappe manier waarop hij vertelde. Nog zie ik hem verhalende tussen de banken heen en weer wandelen. Zijn lievelingsboek was ‘De Nar van Jacatra,’ die hij uit het blote hoofd citeerde. Dat vergeet ik van mijn levensdagen niet!

 

Onlangs deed ik op de Rotterdamse boekenmarkt een geweldige vondst. Ik ontdekte er zowaar een volkomen gaaf programmaboekje van de Vereniging,,Koninginnedag’’ en wel van de eerste viering van Koninginnedag op zaterdag 30 april 1949. Het bijzondere aan het boekje is wel dat de vol advertenties staat van toen bekende winkeliers.

Op bladzijde elf er van staat het volledige programma vanaf ’s morgens 7.30 uur.

Ik citeer: ‘REVEILLE door het VENDEL LEIDEN van de Chr. Jeugdver. ,,ORANJE GARDE’’,, Met slaande trom – en vliegende vanen’’ o.l. v. de commandant W. D. R. Regeer.’   

Van die jeugdvereniging was ik destijds lid, samen met mijn boezemvriend Piet Glijn. Hij was de zoon van een bekende Leidse diender. In het Vendel roerden wij de Geuzentrom. Ook de naam van de commandant van het Vendel is mij dus welbekend. Het  oefenlokaal van het Vendel was destijds op de Oude Vest in het hofje van de Groeneveldstichting. Later verhuisden wij naar een locatie aan de Burggravenlaan. Op de pagina’s van mijn prentenboek zal ik er verder op terugkomen.

 

Zondag 2 juni 2002 

Marinus Klein 

 

welkom in Leiden

index