Nadat mijn vader teruggekomen was uit Duitsland, waar hij als krijgsgevangene een deel van WO II verbleef, moest hij kennelijk nog voor een deel aan zijn militaire dienstplicht voldoen. Op 23 februari 1949 werd hij weer onder de wapenen geroepen tot 10 november 1949. Voor zover ik het kan reconstrueren uit zijn verhalen en de paar documenten die ik nog heb begon hij deze dienstplicht in Hilversum in het MOK. Van daaruit werd hij geplaatst op de Karel Doorman tot aan zijn groot-verlof. Op de paar foto's die ik kon vinden uit die tijd is hij te zien met zijn mede zeemiliciens. Ook kon ik nog zijn aantekenschrift uit die tijd vinden, alsmede een pasfoto in matrozenpak. Ik neem aan ook in die tijd gemaakt.

Misschien herinnert u zichzelf nog aan die tijd. Misschien was u erbij. Misschien herkent u mijn vader of uzelf op een van de foto's. Of misschien wel uw vader of opa. Laat het me weten. Ook meer foto's uit deze periode zijn welkom. Misschien herken ik dan wel mijn vader.


Collectie:Instituut voor Maritieme Historie" Instituut voor Maritieme Historie.

Klik op de foto voor een vergroting (82 Kb)

Klik op de foto voor een vergroting (102 Kb)

Film

Klik om te openen.

Let op: 3.9 Mb


Mijn vader

Klik op de foto voor een vergroting (35 Kb)

Baptist Johannes NUIJTEN, roepnaam Tiest.

Stamboeknummer 5760B

Tijdens zijn verlof ging hij altijd naar Breda. Daar woonde en werkte mijn moeder. 

Op de achterzijde staat geschreven:

MOK HILVERSUM 501  1949 BAK 258

Klik op de foto voor een vergroting (85 Kb)

Klik op de foto voor een vergroting (48 Kb)

Op de achterzijde staat geschreven:

MOK HILVERSUM


Documenten

Klik op de foto voor een vergroting (41 Kb)

Klik op de foto voor een vergroting (33 Kb)

Klik op de foto voor een vergroting (37 Kb)

Klik op de foto voor een vergroting (35 Kb)

Klik op de foto voor een vergroting (39 Kb)