Hayatı ve Şiirleri

Sesi ve sazı ile babası Muharrem Ertaş'ın yolunu sürdüren Neşat Ertaş,

1938 yılında Kırşehir'in Tırtıllar köyünde dünyaya geldi. Keman ve saz çalmasını öğrendi.

Ankarada TRT radyo evine girdi. Güçlü derlemeleri olan ozanın kendisine ait çok sayıda güfte ve besteleri vardır.

Halen Almanyada yaşamakta ve bir muzik evi çalıştırmaktadır.
Neşet Ertaş babası Muharrem Ertaş ile adeta Anadoludaki en olgun seviyesine erişen bu Türkmen/Abdal muzik birikiminin yeni bir yorumcusudur.

Yoğun yöresel özellikleri ve baskın mahallilik unsurları ile donanmış bu muziği yöresinin dışına çıkarmış, ülke genelinde ve hatta yurt dışında bilinmesini ve tanınmasını sağlamıştır.

Gurban Olduğum

 

Naz Eyleme Bana N'olur
Nazına Gurban Olduğum
Bakışların Canım Alır
Gözüne Gurban Olduğum

Canım Gurban Olsun Sana
Gel Göreyim Kana Kana
Ben Olayım Yanağına
Yüzüne Gurban Olduğum
 


Sensin Şu Gönlümün Yari
Yüreğime Koydun Narı
Sallan Da Gel Bana Doğru
İzine Gurban Olduğum

Ne Sarayım Ne De Köşküm
Garip Gönlüm Sana Düşkün
Yüreğimde Yanar Aşkın
Közüne Gurban Olduğum

Şirin Kırşehir

 

Anavatanımsın baba yurdumsun 
Ozanlar diyarı şirin Kırşehir 
Uzak kaldım gurbet elde derdimsin 
Uzak kaldım gurbet elde derdimsin
Hasretin bağrımda derin Kırşehir

Kimi engin kimi yüksek evlerin inen 
Kimi fakir kimi zengin beyleri inen
Kazaların nahiyelerin köylerin inen
Gönlümün içinde yerin Kırşehir  

Felegin yazdığı kara yazıynan
Çok gördüm bağrım daki sızıynan 
Kara kaşlarıynan kara gözünen 
Aşık etin beni dirin Kırşehir

Garibim engince gönüller alan
Aşkın feryadınan sazını çalan
Ozanlar içinde pirimiz olan
Muharrem ustadır erin Kırşehir

Deli Boran

Uzak yoldan geldim hasretim için
Hani nerde babam muharrem nerde
Yaralı bülbülüm ses vermez niçin
Yüreği yanığım o kerem nerde

O garip gönüllüm,dertli bakışlım
Feleğin elinde sinesi taşlım
Yüreği yaralım,gözleri yaşlım
Gönül evi yıkık,viranım nerde
 


Fetholurdu feryadını dinleyen
Feryadı içinde derdin anlayan
Kuşlar gibi viranede inleyen
Ecinnice deli boranım nerde

Okula gidemedim bu dert benimdi
Hemi benim derdim,hem babamındı
Hemi babam,hemi öğretmenimdi
Geribim dersimi verenim nerde

Neşet Ertaşın Hayat Hikayesi ~ 1 ~

Bin dokuzyüz otuzsekiz cihana
Kırtıllar köyünde geldin dediler
Babama muharrem, anama döne
Dediysen atayı bildin dediler

Dizinde sızıydı anamın derdi
Tokacı saz yaptı elime verdi
Yeni bitirmiştim üç ile dördü
Baban gibi sazcı oldun dediler

O zaman babamdan öğrendim sazı
Engin gönül ile hakk’a niyazı
O yaşımda yaktı bir ahu gözü
Mecnun gibi çölde kaldın dediler

Zalım kader devranını dönderdi
Tuttu bizi ibikli’ye gönderdi
Babam saz çalarken bana zil verdi
Oynadım meydanda köçek dediler

Anam döne ibikli’de ölünce
Tam beş tane öksüz yetim kalınca
Beşimiz de perişan olunca
Babamgile burdan göçek dediler

Neşet Ertaşın Hayat Hikayesi ~2 ~

 

Yürüdü göçümüz tefleğe doğru
Bu hali görenin yanıyor bağrı
Üç aylık çoçuğun çekilmez kahrı
Bunlara bir ana bulun dediler

 

Yozgat’ın kırıksoku köyü’ne vardık
Bize ana yok mu diyerek sorduk
Adı arzu dediler bir ana bulduk
İşte bu anadır buldun dediler

 

En küçük kardaşı kayıp eyledik
Onun için gizli gizli ağladık
Üstelik babamı asker eyledik
Yine öksüz yetim kaldın dediler

 

Zalım kader tebdilimi şaşırttı
Heybe verdi dalımıza devşirtti
Yardım etti yerköy’üne göçürttü
Biraz da burada kalın dediler

Yerköy’den kırıkkale’ye geldik
Babam saz çalarken biz çümbüş aldık
Kırşehir’e varınca kemanı çaldık
Aferin arkadaş çaldın dediler

Neşet Ertaşın Hayat Hikayesi ~  3 ~


Yarin aşkı ile arttı hep derdim
Babamı bir yere dünür gönderdim
Başlık çok istemişler haberin aldım
istemiyor yarin seni dediler

Kırşehir’de yedi sene kalınca
Düğün düzgün hepsi bize gelince
Burada herkese yer daralınca
Ankara’ya gider yolun dediler

Ankara’da (sünnetçi) veysel usta’yı buldum
Epeyce eğleştim, evinde kaldım
Yüz lirayı verip bir yatak aldım
Etti isen böyle buldun dediler

Bir ev kiraladım münasip yerde
Kaldı kavim kardaş hep kırşehir’de
Bu aşk hançerini vurdu derinde
Çaresini bulmazsan öldün dediler

Yarin aşkı ile döndüm şaşkına
Arada içerdim yarin aşkına
Canan acımaz mı garip dostuna
Bunu da içeriye alın dediler

Acem Kızı

Çırpınıp da şan ovaya çıkınca
Eylen şan ovada kal Acem Kızı
Uğrun uğrun kaş altında bakarken
Can telef ediyor gül Acem Kızı

Seni saran oğlan neylesin mal
Yumdukça gözünden döker mercanı
Burnu fındık ağız kahve fincanı
Şeker mi şerbet mi bal Acem Kızı

 Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

Açma Zülüflerin

Açma zülüflerin (yar yar) yellere karşı
Senin zülfün benim telim değil mi
Bülbül figan eder yellere karşı
O yar benim gülüm gülüm değil mi

Sallama saçların sen de bulursun
Ezrail misali canım alırsın
Etme bu cefayı kanlım olursun
Bu kul senin kulun kulun değil mi

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

Adem olup

Adem olup şu dünyaya gelen
Hayvanı görünce ibret almalı
Huri kızlarının yari olanlar
İnsanlığın kıymetını bilmeli

İnsanlar dünyada sürer sefayı
Hayvan azap görür çeker cefayı
Boş gezmeyip çalıştırır kafayı
Bunların nedenini bilmeli

Hayvandan doğanlar hayvan olurlar
Anadan doğanlar insan olurlar
Hepsi de bu dünyaya gelirler
Anaların kıymetını bilmeli

Vade tekmil olup ömür dolmadan
Emanetçi emanetin almadan
Şu ömrüm bağının gülü solmadan
Garib'im cananın kulu olmalı

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

Aradım Derdime

Aradım derdime çare mi buldun
Bu sevda elinden sararıp soldum
Sefil mecnun gibi Leyla'dan oldum
Derdimi ellere diye mi bildim
Ağladı gözlerim güle mi bildim

Tutuldum vereme bu genç yaşımda
Zalım kader gezerimiş peşimde
Dertli diye ayırdılar eşimden
Almayın yarimi diye mi bildim
Ağladı gözlerim güle mi bildim

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Ah şu yalancı dünya

Ah şu yalancı dünyada
Gülem dedim gülemedim
Garip gönlümün yarini
Bulam dedim bulamdım

Dağlar sana kar mı yağdı

Duyulmaz yarin feryadı
Her yerde yari aradım
Bu dünyada ben muradı
Alam dedim alamadım

Dağlar sana kar mı yağdı

Garibim gurbeti gezdim
Kalem aldım derdim yazdım
Bıktım bu canımdan bezdim
Ölem dedim ölemedim

Dağlar sana kar mı yağdı

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Ağ Ellerin Sala Sala Gelen Yar (U.H.)
Aman Ağ Ellerin Sala Sala Gelen Yar 
Nasıl Getireyim Seni Ele Ben 
Ben Bir Şahin Olsam Sen Bir Balaban 
Taksam Çırnağıma Gitsem Çöle Ben 

Şahinimi Salmışıdım Dumana 
Mail Oldum Ben Bir Kaşı Kemana 
Sevdi İsem Ben Yarimi Kime Ne 
Ne Etmişsim Su Dolaşan Ele Ben 

Koyunları Kuzu İle Karışık 
Yüze Küskün Ama Kalbi Barışık 
Siyah Perçemi De Zülfü Dolaşık 
Yeni Düştüm Düzen Tutmaz Tele Ben 

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

Ahu gözlerini sevdiğim

Ahu gözlerini sevdiğim dilber
Sana bir sözüm var diyemiyorum
Sırrımı ellere veremiyorum
Derdimi ellere diyemiyorum

Helal olsun al yanaktan aldığım
El uzatıp gonca gülün derdiğim
İnce belini tatlı dilini sevdiğim
Kırılsın kollarım duramıyorum

Al yanaktan aldıracağım azıktır
Tarama zülfünü gönlüm bozuktur
Öksüzüm garibim bana yazıktır
Destursuz yanına varamıyorum

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

Aşkın Beni Deleyledi

Aşkın beni deleyledi
Yaktı yaktı kül eyledi
El alemi kul eyledi
Yar beni beni..

Mecnunum sahra içinde
Yunusum derya içinde
Eyübüm yara içinde
Sar beni beni..

Aslı’ysan Kerim’i bul
Derde derman vereni bul
Garip gibi viranı bul
Sar beni beni..

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Analar Babalar Devri

 

Analar babalar devri de geçti
Arzusun bulanlar demi de geçti
su bizim tecelli gam ile geçti
Gelmiyor bizlere yaz bahar

 

Güzeller içinde yar seni seçtim

Ben senin yoluna serimden geçtim

Yandim atesin narina düstüm

Yandım atesine göz bahar

 

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Amanın leyla

Sevda gitmiyor serde de (amanın leyla...)
Düşürdün beni derde de (söyle yarim söyle)
Zülüflerin dökülmüş de (amanın ley1a...)
Al yanağına perde de (eyle yarim eyle)

Kaşların kara kara da (amanın leyla)
Gözlerin derde çare de (eyle yarim eyle)
Senin için yanarım da (amanın leyla...)
Kerem misali derde de (böyle yarim böyle)

Garibim böyle yarim (amanın leyla...)
Merhamet eyle yarim (eyle yarim eyle)
Suçum nedir bilmiyom da (amanın leyla)
Ne ise söyle yarim söyle (söyle yarim söyle)

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Aman etme bana

Al yanak allanıyor
Aman al yanak allanıyor
Aman yazması pullaniyor vay vay
Aman yazması pullaniyor vay vay

O yar çıkmış karşıma
Aman o yar çıkmış karşıma
Aman dal gibi sallanıyor vay vay
Aman karşımda sallanıyor vay vay

Aman etme bana bu nazı
Aman gel bize bazı bazı
Aman yar ben seni alırdım
Aman baban olsaydı razı


Al yanak pembe pembe
Aman al yanak pembe pembe
Aman sevdan uyandı bende
Aman sevdan uyandı bende

Sevdan ile yanıyorum
Aman sevdan ile yanıyorum
Aman hiç insaf yok mu sende
Aman hiç insaf yok mu sende

Aman etme bana bu nazı
Aman gel bize bazı bazı
Aman yar ben senı alırdım
Aman baban olsaydı razı

Al yanak gül gül olur
Aman al yanak gül gül olur
Aman sırma saç tel tel olur
Aman sırma saç tel tel olur

Yarim çıkma dışarı
Aman yarim çıkma dışarı
Aman seni görenler olur vay vay
Aman seni görenler olur vay vay

Aman etme bana bu nazı
Aman gel bize bazı bazı
Aman yar ben seni alırdım
Aman baban olsaydı razı

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Aman giye giye

Aman giye giye eskitmişsin alları
Getirdin başıma türlü halları
Gelir deyi çok bekledim yolları
Yoksa yemin mi ettin gelmemesine

Seher vakti bülbül öter ekseri
Gözüm yaşı deler mermeri
Ne dedim sevdiğim gelsene beri
Yoksa yemin mi ettin gelmemesine

 

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Anam ağlar

Anam ağlar baş ucumda oturur
Derdim elli iken yüze yetirir
Bu dert beni yiye yiye bitirir
El çek tabip el çek benim yaramdan
Ölürüm gurtulmam ben bu yaramdan

Anama babama yüzüm kalmadı
Bir su ver demiye sözüm kalmadı
Doktora tabibe lüzum kalmadı

El çek tabip el çek benim yaramdan
Ölürüm gurtulmam ben bu yaramdan

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Aslı bozuk deme

Aşkı kimden aldın sevgiyi kimden
Aslı bozuk deme gel şu insana
Soracak olursan eğer ki benden
Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost...

Yazımızı felek yazdı mevlâdan değil
Senin dediklerin evladan değil
Her hata suç bende Leylâ dan değil
Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost...

Ulu arıyorsan analar ulu
Sevmişiz gönülden olmuşuz kanlı
Analar insandır biz insan oğlu
Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost...

Seni beni kim getirdi cihana
Her oğulu doğurmuştur bir ana
Senin fikrin bozuk dostluk bahane
Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Arife Tarif

Arife tarif ne hacet
Hak meydanda gördüyüsen
O senindir sen onunsun
O sendedir sen ondasın
Eğer bile bildiyisen

Arif olan bunu sezer
Derunumdan gevher ezer
Daima seniyinen gezer
Can gözüynen gördüyüsen

Arif olan bunu bilir
Derunumdan gevher alır
Daha geride ne kalır
Dosta gönül verdiyisen

Arifce bir kelam ettin
Gevherleri talan ettin
Sende Arif olup gittin
Eğer Garip oduyusan

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Atım Araptır

Atım araptır benim amman amman
Haydi yüküm şaraptır benim vay vay
Bu yıl bölye giderse amman amman
Haydi halim haraptır benim vay vay

Emişim gümüşüm bir hoşum vay vay
Çokça da içmişim sarhoşum vay vay

Atım kara ben kara amman amman
Haydi kalk gidelim ılgara vay vay
Ilgar bize n'eylesin amman amman
Haydi kalk gidelim kızlara vay vay

Emişim gümüşüm bir hoşum vay vay
Çokça da içmişim sarhoşum vay vay

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

Ayva Turunç Narım Var

 

Ayva turunç narım var
Benim ah ü zarım var
Hep derdinden ağlarım
Bir vefasız yarim var

Al almayı ver narı
Ağlarım zarı zarı
Tez günlerde gönderin
O ahu gözlü yari

Ayva turunç nar bende
Aldı aklım yar bende
Hiç melhem kar eyleme
Yar yarası var bende

Ayva turunç neyleyim
Halimi arz eyleyim
Zaten bende talih yok
Ta küçükten böyleyim

 

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

Ay Gibi Yüzler Sende

 

Ay gibi yüzler sende
Tükenmez sözler bende
Can alan gözler sende
Gel yanıma ge1

Aman eller görmesin
Salın eller duymasın
Aman eller duymasın
Gel yanıma ge1 gel

Cilvelice nazlıca
Hem sazlıca sözlüce
Yar gizlice gizlice
Gel yanıma gel gel

 

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

Ayaş yolları

 

Ayaş yollarından aştım da geldim
Boyunu boyuma ölçtüm de geldim
Yalınız yollara düştüm de geldim

Yandım anam yandım yandırma beni
Seviyorum diyerek kandırma beni

Ayaş yollarında kervanım mı var
Beni öldürmeye fermanın mı var
Dediler ki nazlı yarin geliyor
Yoluna gitmeye dermanım mı var

Yandım anam yandım yandırma beni
Seviyorum diyerek kandırma beni

 

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Az mı çektim

Ayrılığın acısını
Az mı çektim az mı çektim
İçten içe sızısını
Az mı çektim az mı çektim

Çaldılar şu beni beni benden
Ayırdılar bizi neden
Bile bile zulmedenden
Az mı çektim az mı çektim

Dünya denen dar bir camda
Mahkum oldum ben bir handa
Sensiz olan bu zindanda
Az mı çektim az mı çektim

Sakınırım esen yelden
Ağır zulüm yüktü belden
Sensiz olan gurbet elden
Az mı çektim az mı çektim

Garip gezdim el içinde
Halden bilmez kul içinde
Bunca acı yıl içinde
Az mı çektim az mı çektim

Dünyaya değişmem seni
Affeyle sevdiğim beni
Seniz ölmüş bir bedeni
Az mı çektim az mı çektim

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Bad-ı Saba

Bad-ı saba bir mevlayı seversen
Başın için nazlı yare de gelsin
Vücudum şehrine düştü bir ateş
Yeter etti sitem kara de gelsin

Karşıdan karşıya yanmaz mı ışık
Herkes sevdiğine olmaz mı aşık
Kaşları kara da zülfü dolaşık
Meftunuyum o dilbere de gelsin

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Baharı Görmedim

Baharı görmedim yazımdan oldum
Yar için ağladım gözümden oldum
Bende düştüm bu dertlerin gayrı eline
Ah ede ah ede özümden oldum

Bu dertlere düştüm ben o yar diye
Yarim de gelmiyo şimdi derdi var diye
Dermansız dertlerin düştüm eline
Ben kime yalvaram anam yaram var diye

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Bahçada Gül Ağacı
Bahçede Gül Ağacı (Gözelim Haydi Haydi)
Dibinde İki Bacı (Aman Nidelim Nasıl Edelim)
Sinamdaki Yaranın (Gözelim Haydi Haydi)
Sen Olursun İlacı (Aman Nidelim Nasıl Edelim)
Gel Yanıma Sevdiğim Nere Gidelim

Çiçekler Ekiliyor (Gözelim Haydi Haydi)
Bahçaya Dikiliyor (Aman Nidelim Nasıl Edelim)
Sen Orada Ben Burada (Gözelim Haydi Haydi)
Böyle Zor Çekiliyor (Aman Nidelim Nasıl Edelim)
Gel Yanıma Sevdiğim Nere Gidelim

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Bayram Olsun

Gönlümün sensin meramı
Gel bugün bayram olsun
Sinamda gizli yaramı
Sar bugün bayram olsun

Bayram olsun bayram olsun
Canım sana gurban olsun

Ahu gözün hilal kaşın
Okur aşkın fermanını
Yar derdimin dermanını
Ver bugün bayram olsun

Bayram olsun bayram olsun
Canım sana gurban olsun

Aç gerdan beyaz tenini
Çevir yönümde yönünü
Ne olur garip gönlümü
Gör bugün bayram olsun

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Bahar gelmiş

Bahar gelmiş türlü çiçek açmış
Baharda gül, gül baharda ne güzel
Açılmış goncalar güller saçılmış
Baharda gül, gül baharda ne güzel

Yağmur yağmış fidanım beslemiş
Seher vakti bülbül gülü seslemiş
Bahar gülü, gül baharı süslemiş
Baharda gü1, gül baharda ne güzel

Güller sinesini açmış yellere
Güneş doğmuş hayat vermiş güllere
Bülbül gül aşkına düşmüş dillere
Baharda gül, gül baharda ne güzel

Bir Garibim yanar bağrım tatuşur
Bunca hasret çektim gayri yetişir
Bülbülleri gül aşkına ötüşür
Baharda gül, gül baharda ne güzel

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Bilmiyorum bana noldu

Bilmiyorum bana n'oldu
İrengim sarardı soldu
Haretin bağrımı deldi
Gel gel.... gel gayrı gel

Öz gönülden yarim olan
Halden bilip gönlüm alan
Şu benim derdimden bilen
Gel gel.... gel gayrı gel

Aşkınınan boynum büktüm
Nice gözyaşları döktüm
Bunca hasretini çektim
Gel gel.... gel gayrı gel

Garibim bilen olmadı
Gönlümü alan olmadı
Sabir tükendi kalmadı
Gel gel.... gel gayrı gel

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Bağa Gel Bostana Gel

Bağa gel bostana gel
Vay vay vay vay vay vay vay
Yar yandım
Dile gel destana gel
Leylim leylim leylim leylim
Eğer anan vermezse
Vay vay vay vay vay vay vay
Yar yandım
Yalandan hastalan gel
Leylim leylim leylim leylim
Bağlar narsız olur mu
Gönül yarsız olur mu
Ben eyledim sen etme
Vay vay vay vay vay vay vay
Yar yandım

 


Kul kusursuz olur mu
Leylim leylim leylim leylim
Bağa gel bostana gel
Vay vay vay vay vay vay vay
Yar yandım
Dile gel destana gel
Leylim leylim leylim leylim
Eğer baban vermezse
Vay vay vay vay vay vay vay
Yar yandım
Yalandan hastalan gel
Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı
İnsan oğlu yaşar mı
Vay vay vay vay vay vay vay
Kalsa nefesten ayrı
Leylim leylim leylim leylim

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

Bağışla Sevdiğim Hakkı Seversen
Bağışla Sevdiğim Hakkı Seversen Vay 
Gel Ağlatma Beni Eller İçinde Vay 
Hep Bizi Söyleşir Bu Devri Alem Vay 
Beni Destan Ettin Eller İçinde Vay 

Hasretin Sineme Yareler Açtı Vay 
Kaybettim Aklımı Fikrim Dolaştı Vay 
Aktı Gözüm Yaşı Sele Karıştı Vay 
Dost Eline Gider Seller İçinde Vay

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

Ben Melamet Hırkasını

Ben melamet hırkasmı kendim giydim eynime
Ar u namus şişesini taşa çaldım kime ne (Haydar ...)

Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi
Gah inerim yeryüzüne seyrederim alemi (Haydar...)

Sofular haram demişler bu aşkın badesine
Ben doldurur ben içerim günah benim kime ne (Haydar...)

Nesimi'ye sormuşlar yarin ilen hoş musun
Hoş oluyum olmuyayım o yar benim kime ne (Haydar...)

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Ben miyim dünyada

Ben miyim dünyada bir bahtı kara
Tabipler de derdime bulmadı çare
Muhtaç ettin beni o zalim kula
Kula muhtaç olmak zordur yaredenim

Aradım derdime bir çare yoktur
Anladım evvelden böyledir takdir
Ele düğün bayram (of) bize mi haktır
Ne çekilmez kahrım vardır yaredenim

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Bilemedim Kıymatını  Kadrini

bilemedim kıymatını kadrini
hata benim günah benim suç benim
eliminen içtim derdin zehrini
hata benim günah benim suç benim

bir günden bir güne sormadım seni
körümüş gözlerim görmedim seni
boşa mecnun eylemişim ben beni
hata benim günah benim suç benim

bilirim suçluyum gendi özümde
gel desem gelirdin benim izimden
her ne çekti isen benim yüzümden
hata benim günah benim suç benim

sana karşı benim bir sözüm yoktur
haklısın sevdiğim kararın haktır
garibim derdimin dermanı yoktur
hata benim günah benim suç benim

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Bir nazar eyledim

Bir nazar eyledim hoş cemaline
Yaktın bu bağrımı nara sevdiğim
Kemiğim tarak et zülfün teline
Aklına getirip dara sevdiğim

Dostun bahçasına girilmeyince
Açılmış goncalar derilmeyince
Yar eliynen yaram sarılmayınca
Azar bu sinede yara sevdiğim

Öz gönülden yüzüme gülmezsen
Eller gimi sen halımdan bilmezsen
Çaresiz derdime derman olmazsan
Bulunmaz derdime çare sevdiğim

Yandı bağrım yandı yar deyi deyi
Gönül yar istiyor yaram sar deyi
Şurada bi Garip yarin var deyi
Hatırdan çıkartma ara sevdiğim

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

Bunca yıldır

 

Bunca yıldır daldan dala konarsın
Yuva yap bir dala kal gayrı gönlüm
Beyhude yerlere boşa yanarsın
Canıyın kıymatını bil gayrı gönlüm

Gönlümün sevdiği nazla geliyo
Aşk oku bağrıma hızla geliyo
Bunca dert yükledim fazla geliyo
Derdine bir ortak bul gayrı gönlüm
Sende eller gibi gül gayrı gönlüm

Garip gönlüm gayrı feryad ediyo
Gönül yarsız bu dünyayı ne'diyo
Umut hayal olmuş gençlik gidiyo
Yokuşa düşüyo yol gayrı gönlüm
Sen de eller gibi gül gayrı gönlüm

 

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Bir Garip

Bir garip dünyada derdin elinden
Derdin zehrini içmiş gidiyor
Ah ne care ki gidememiş yolundan
Kaybetmiş yolunu şaşmış gidiyor

Kim anlar ki gariplerin halinden
Kim dutar ki düşenlerin elinden
Ah o zalım feleğin acı acı zulmünden
Diyardan diyara geçmiş gidiyor

Derdin zehrini içirdi felek
Diyardan diyara geçirdi felek
Hangi dala konsa uçurdu felek
Garip bir kuş gibi uçmuş gidiyor

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Bir Kökte Uzamış

Bir kökte uzamış sarmaşık gibi
Uzamış gerdana (yar yar) saçların güzel
Gözlerin ufukta bir ışık gibi
Kara bulut gibi (yar yar) kaşların güzel

Boynundaki turunç mudur nar mıdır
Adın huri midir Gülüzar mıdır
Gönlünde başkaları var mıdır
On beş on altı (yar yar) yaşların güzel

Her güzele eda ile salınmaz
Huri misin melek misin bilinmez
Emsalin dünyada yoktur bulunmaz
Cenneti âlada eşlerin güzel

Söz - Müzik Aşık Veysel - Neşet Ertaş

Bu Benim Divane Gönlüm

Bu benim divane gönlüm
Yine halden hale düştü
Mah cemalin şelvesinden
Dalgalanıp göle düştü

Kiminin meskânı külhsn
Kimi derviş kimi sultan
Kimi öz yariyle mehman
Ben Leylamdan ayrı düştüm

Hüseyinem söyler demler
Didemden akıttın nemler
Benim çektiğim sitemler
Yardan bana caba düştü

 

Bıraktın Yalnız

Bıraktın yalnız gurbet ellere
Aradım bahçanda nar bulamadım
Gezdim mecnun gibi nice çöllerde
Şu yanan gönlüme yar bulamadım

Yamandır feleğin kahrı yamandır
Gözlerim yolları hayli zamandır
Bülnül gibi işim figandır
Ben gönlüme sadık yar bulamadım

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

Bünyanlılar

Bünyanlılar mavili de yazma bürünür
Bürünür de uçları yerde sürünür

Hayriyem camdan bakıyor
Bakışları yüreğimi yakıyor

Başına bağlamış allı bürücek
Aklımı başından aldın görünce

Hayriyem camdan bakıyor
Bakışları yüreğimi yakıyor

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

Çiçekler ekiliyor

Çiçekler ekiliyo gözelim haydı haydı
Bahçaya dikiliyor aman nidelim nasıl edelim
Sen orada ben burda gözelim haydı haydı
Böyle zor çekiliyo aman nidelim nasıl edelim

Bahçada gül ağacı gözelim haydı haydı
Dibinde iki bacı aman nidelim nasıl edelim
Sinemdeki yaramın gözelim haydı haydı
Sen olursun ilacı aman nidelim nasıl edelim

Bahçana giremiyom gözelim haydı haydı
Halini soramıyom aman nidelim nasıl edelim
Sinende güller açmış gözelim haydı haydı
El atıp deremiyom aman nidelim nasıl edelim
Gel yanıma sevdiğim Bize gidelim

Söz - Müzik Neşet Ertaş

ÇİÇEK DAĞI
Çiçekdağı derler de, var mı sana zararım
Yâr yitirdim uğrun uğrun ararım
Üç güneydi benim kavli kararım
Beş gün oldu nazlı yârim gelmedi
Derdime bir derman ver Çiçekdağı
Yârim hey, yine mi ben yandım

Hana vardım han değil
Penceresi cam değil
Bugün ben yâri gördüm
Ölürsem de gam değil

Çiçekdağı derler garibin yurdu
Hep orada arttı efkârı derdi
Zâlim felek beni yârden ayırdı
Yârden ayrılması zor Çiçekdağı
Yârim hey, yine mi ben yandım

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Çık Dala

Çık dala kiraz devşir (gelin gelin)
Dibinde kahve pişir
Kahveyi içtikçe
Beni aklına düşür

A benim nazlı yarim
Çorbası duzlu yarim
Ne dedim de darıldın
Seni bülbül avazlı yarim

Şu dereyi şu düzü
Kim bilir kalbimizi
Esti bir acı rüzgar
Ayırdı ikimizi

A benim nazlı yarim
Çorbası duzlu yarim
Ne dedim de darıldın
Seni bülbül avazlı yarim

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Ağla Sazım
Bu ayrilik sana da mi kâr etti
Ağla sazim ağlanacak zamandir
Bu hasretlik her günümü zay etti
Ağla sazim ağlanacak zamandir

Zalim felek çilesini doyurdu
Terkettirdi bana silayi yurdu
Çetindir çekilmez ayrilik derdi
Ağla sazim ağlanacak zamandir

Soldu gönlümdeki al yesil baglar
Hasret ates olmus yüregim daglar
Her nerde gördüysem garipler aglar
Ağla sazim ağlanacak zamandir

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Dağlar başı karlı olur

 

Dağlar başı karlı olur
Aşıklar efkarlı olur
Beni gurbete saldın
Böyle seven yar mı olur

Ağlarım ağlarım ah
Kaldım gurbette eyvah

Dağlar başı otlu olur
Aşıklar umutlu olur
Sevip sevip ayrılan
En sonunda dertli olur

Ağlarım ağlarım ah
Kaldım gurbette eyvah

 

Söz - Müzik Neşet Ertaş


 

Çıkayım Dinek Dağı'na

 

(Aydost)Çıkayım da Dinek Dağı sağına
Atlataydım var yeneyim mahına
Sıtkı bütün arkadaşın yoluna
Biz kelleyi verenlerdendik

(Aydost) Bineyim de kıratımın üstüne
Alayım martinimi destime
Gafil varmalı biz düşmanın üstüne
Hazır ol vaktına diyenlerdendik

 

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Dağlar Dağladı Beni

 

Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Ayırdı zalım felek
Derde bağladı beni

Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
Gitti yarim gelmedi
Yıl oldu aylar bana

Dağı boran olanın
Hali yaman olanın
Uyku girmez gözüme
Göynü viran olanın

 

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Dane Dane Benleri Var

Dane dane benleri var yüzünde
Can alıcı bakışları yüzünde
Binbir dat var edasında nazında

Dünyada yardan datlı var m'ola
Sallanı sallanı giden yar m'ola

Küpeleri yar düşer kulaktan
Zülüfleri tel te1 olmuş yanaktan
Ağzı seker bal akıyo dudaktan

Dünyada yardan datlı var m'ola
Sallanı sallanı giden yar m'ola

Ağır barhanası vardır elinde
Dallı kelam gelir yarin dilinde
Kemer olam sevdiğimin belinde

Dünyada yardan datlı var m'ola
Sallanı sallanı giden yar m'ola

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Dost İle Sohbet

Himmet edin ey erenler
Dost ile sohbet edelim
Gerçek sırrına erenler
Dost ile sohbet edelim

Engel girmesin araya
Dost merhem olsun yaraya
Dost için geldik dünyaya
Dost ile sohbet edelim

Açsın dost bağında güller
Dost içinde ötsün bülbüller
Datlı kelam eden kullar
Dost ile sohbet edelim

Garip bilir Alisini
Alimlerin Velisini
Sunsun aşkın dolusunu
Dost ile sohbet ede

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Dünyaya geleli

Dünyaya geleli yüzüm gülmedi
Gel de şu yüzümü güldür ey güzel
Nice güzel gördüm gönlüm dolmadı
Gel de şu gönlümü doldur ey güzel

Güzel güzel.........güzel

Bilmiyon mu gözleriyin bakını
Neden uzak eden bene yakını
Vur sinama yar aşkıyın okunu
Bezdim bu canımdan öldür ey güzel

Güzel güzel.........güzel

Bülbül gimi hasret ettin gülüne
Neden attın beni gurbet eline
Bağla yar canımı zülfün teline
Garibim kapına kuldur ey güzel

 

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Dostlara Selam

Dostlar selamı saldıktan keri
Dostlar selamımızı aldıktan keri
Canan yüzümüze güldükten keri
Dert kalır mı Eyüp'te, dost ya'hu

Var mı Kerem gibi ataşa yanan
Var mı Mecnun gibi çöllerde kalan
Erenlere dolu sunarmış canan
Birde biz alalım elinden ya'hu (dost ya hü)

Halim erenlere beyan edeyim
Canımı yoluna kurban edeyim
Bende o canana doğru gideyim
Koyman şu garibi yolundan ya'hu (dost ya hü)

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 bilmeli

Doyulur mu

Tatlı dile güler yüze
Doyulur mu doyulur mu
Aşkınan bakışan göze
Doyulur mu doyulur mu

Doyulur mu doyulur mu
Canana kıyılır mı
Cananına kıyanlar
Hakkın kulu sayılır mı

Zülüflerin dökse yüze
Yar badeyi sunsa bize
Lebleri meyime meze
Doyulur mu doyulur mu

Doyulur mu doyulur mu
Canana kıyılır mı
Cananına kıyanlar
Hakkın kulu sayılır mı

Hem bahara hemi yaza
Yarın ettikleri naza
Yar aşkına çalan saza
Doyulur mu doyulur mu

Doyulur mu doyulur mu
Canana kıyılır mı
Cananına kıyanlar
Hakkın kulu sayılır mı

 

Garibim geldik gitmeze
Muhabbetimiz bitmeye
Yar île sohbet etmeye
Doyulur mu doyulur mu

Doyulur mu doyulur mu
Canana kıyılır mı
Cananına kıyanlar
Hakkın kulu sayılır mı

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Eğer Benim ile

Eğer benim ile gitmek dilersen
Ağlen güzel yaz gelsinde gidelim
Bizim eller kırcıllıdır geçilmez
Yollar çamur kurusun da gidelim

Geçe idim Karaman'ın elini
Köprüsü yok geçemezsin selini
Gerdan yaylasını perçem telini
Lale sümbül bürüsün de gidelim

Sökülsün dağların buzu sökülsün
Oğul versin çöl ovaya dökülsün
Erzurum Dağı'nın kışı çekilsin
Mor koyunlar melesin de gidelim

Karac'oğlan der ki buna ne fayda
Irağbet kalmamış yoksulda bayda
Bu ay da olmazsa gelecek ayda
On bir ayın birisinde gidelim

Söz - Müzik Karacaoğlan -Neşet Ertaş

El Aman

Gördüm güvercin donunda oturur
Gördüm seyredelim Hacıbektaş'ı
Asasını Horasan'dan getirdim
El aman, el aman, el aman

Bahreyledi ummanına daldırdı
Dağı daşı çırnağı ile kaldırdı
Oniki öküzü bir kazana doldurdu
Gördüm seyredelim Hacı Bektaş'ı

Can Hatayım kork Allah'ın işinden
Uğradım geçtim delikli daştan
Taş almış eline serçeşmesinin başından
El aman, el aman, el aman
Gördüm seyredelim Hacı Bektaş'ı

Söz - Müzik  Hatayi - Neşet Ertaş

 

Evvelim sensin

Cahildim dünyanın rengine kandım
Hayale aldandım boşuna yandım
Seni ilelebet benimsin sandım

Ölürüm sevdiğim zehirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin

Sözüm yok şu benden kırıldığına
idip başka dala sarıldığıma
Gönülüm inanmıyor ayrıldığına

Gözyaşım sen oldun kahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin

Garibim can yıkıp gönül kırmadım
Senden ayrı ben bir mekan kurmadım
Daha bir gönüle ikrar vermedim

Batınım sen oldun zahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Erciyes'ten kar istersin

Erciyesten kar istersin
Dost bağından nar istersin
Gönül bilen yar istersin

Divane divane......
Divane gönlüm

Ağustosta kar mı olur
Her bahçede nar mı olur
Gönül bilmez yar mı olur

Divane divane......
Divane gönlüm

Sevgi herşeyden ezeldir
Sevgi herşeyi düzeltir
Sevince herşey güzeldir

Divane divane......
Divane gönlüm

Aklın alan bir çift gözdür
Bir tatlı dil güler yüzdür
Garibe dost olan azdır

Divane divane......
Divane gönlüm

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Ey erenler Hak aşkına

Hey erenler Hak aşkına
Kalkın semaha dönelim
Gönüldeki dost aşkına
Kalkın semaha dönelim

Dargınlık getsin aradan
Hoş görsün bizi yaradan
Üçer beşer bir sıradan
Kalkın semaha dönelim

O yokları var edene
Gerçek halın sır edene
Şükredelim yaradana
Kalkın semaha dönelim

Hak lokması yiye
Biz bu deme geldik niye
Allah Allah diye diye
Kalkın semaha dönelim

Aşık olan çalsın sazı
Aysın cümlemizin özü
Hak affetsin cümlemizi
Kalkın semaha dönelim

Garibim döndüm şaşkına
Hak yardım etsin düşküne
Gönüldeki dost aşkına
Kalkın semaha dönelim

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Evvel emirde

Aman
Evvel emirde böyledir takdir
Gider bu ayrılık boşaca böyle
Aradım derdime bir çare yoktur
Yoksa tecelli kader mi böyle

Aman
Aksine çark etti devran-ı felek
Hep havaya gitti çektiğim emek
Sevda çöllerinde yar diyerek
Mecnun da gezerdi ben gibi böyle

Söz - Müzik Neşet Ertaş 

 

Garibin dünyada

Garibin dünyada yüzü gülemez
Her zaman işleri zordur garibin
Sever sever sevdiğini alamaz
Bülbül kimin işi zordur garibin

İniler arı gimi gendinden geçer
Her çiçek bağrına bir yara açar
Bir bina yapsa da çabucak uçar
Böyle kara bahtı vardır garibin

Garibin yüzüne gülen bulunmaz
Gül olsa pazarda alan bulunmaz
Garibin derdinden bilen bulunmaz
Dünyası başına dardır garibin

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Gel Yanıma Gel

O şirin sözlerine
Hayranım gözlerine
Bakma el sözlerine
Gel yanıma gel gel

Aman eller görmesin
Sakın eller duymasın
Gel yamma gel gel

Tomurcuk nağmelerin
Çözüver düğmelerin
Göreyim siğnelerin
Gel yanıma gel gel

Aman eller görmesin
Sakın eller duymasın
Gel yamma gel gel

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Geleli Gülmedim

Geleli gülmedim ben bu cihana
Çektiğim ah ile zardır yareden
Giriftar olmuşum da (of...) bunca
Çektiğim ah i1e zardır yareden

Benmiyim dünyada bir bahtı kara
Tabipler derdime bulmuyor çare
Muhtaç etmen beni zalim kula
Kula muhtaç olmak zordur yareden

Ararım derdime bir çare yoktur
Anladım evvelden böyledir taktir
Ele düğün bayram bana haktır
Ne çekilmez kahrın vardır yareden

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Gine Haber Gelmiş (U.H.)
Gam Gasevet Keder Başa Toplandı
Dağıtıp Yatması Kolay Mı Dostum
Bir Ok Gibi Geldi Cana Saplandı
Çıkarıp Atması Kolaymı Dostum

Bir Yuva Kurmuştum Garip Başımda
Sürmedim Bir Devran Bunca Yaşımda
Bir Gün Kuşlar Öter Mezar Taşımda
Yardan Ayrılması Kolay Mı Dostum

Bir Taraftan Evlat Bir Yandan Ayle (Aile)
Derdim Gayet Büyük Gitmiyor Gayle
Ben Bir Mecnun Oldum Sen Bir Leyla
Çöllerde Yatması Kolay Mı Dostum

Seyit Meftuni Der Sevdim Pirimi
Sağ Yar İçin Yüzün Benim Derimi
Dükkanımda Olan Mücevherimi
Alan Yok Satması Kolay Mı Dostum

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Gelin Dostlar

Gelin muhabbet edek
Hak muhabbettendir muhabbet haktan
Biz de bilenlerin yolundan gidek
Hak muhabbettendir, muhabbet Hak'tan

Muhabbetinen dost yanına varılır
Muhabbetinen dost cemali görülür
Muhabbetinen can alınır verilir
Hak muhabbettendir, muhabbet Hak'tan

Muhabbettir yerin göğün direği
Aşkı olmayanın yanmaz yüreği
Muhabbetinen yakın eden ırağı
Hak muhabbettendir, muhabbet Hak'tan

Garibim muhabbet Hak'tır Hak olur
Muhabbet edenler paktır, pak olur
Muhabbetin nimetleri çok olur
Hak muhabbettendir, muhabbet Hak'tan

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Gel gayrı gel

Benim gülüm benim nazlım
Hasreti içinde gizlim
Hilal kaşlım güneş gözlüm

Gel gel.......gel gayrı gel

Gül benizlim fidan boylum
Hoş sohbetlim tatlı huylum
Mecnuna gerçek leylim

Gel gel.......gel gayrı gel

Aşkınınan boynum büktüm
Nice gözyaşları döktüm
Bunca hasreti çektim

Gel gel.......gel gayrı gel

Garibim bilen olmadı
Yüzüme gülen olmadı
Sabır tükendi kalmadı

Söz-Müzik Neşet Ertaş

GEL SEVELİM
Gel sevelim sevileni seveni
Sevgisiz suratlar gülmüyor canım
Nice gördüm dizlerini döveni
Giden ömür geri gelmiyor canım

Özü gülmeyenin yüzü güler mi
Sevgisiz muhabbet Hakk'a değer mi
Seven insan kaşlarını eğer mi
Zorunan güzellik olmuyor canım

Sevgi haktır seven alır bu hakkı
İçi güler dıştan görünür farkı
Sevmeyene akmaz sevginin arkı
Boş lafla oluklar dolmuyor canım

Bir zaman aşıkken sen de sevmiştin
O anda dünyayı nasıl görmüştün
Sanki cennetin bağına girmiştin
Çokları bu hakkı bilmiyor canım

Aşkın ateşine yandım alıştım
Bu ateş içinde aşkla tanıştım
Doğru mu yanlış mı deyi danıştım
Sevgisiz hakka kul olmuyor canım

Sevenin içinde yanar ışıklar
Kaybolur karanlık tüm dolaşıklar
Garibim sevenler bunca aşıklar
Boş hayale boşa yelmiyor cenım

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Gönül arz eyliyor

Gönül arz eyliyor dostu görmeyi
Engel bırakmıyor buna ne dersin
Eller bana mesken bağı hurmayı
Eldeki tükenen una ne dersin

Kimisi dünyada muradın almış
Kimi zevk ü sefa keyfine dalmış
Kimi dert elinden çaresiz kalmış
Biçare dolanır buna ne dersin

Kimi yaptığına öğünür durur
Kimi pişman olmuş döğünür durur
Kimi bağrı yanmış göğünür durur
Kerem gibi yarar kula ne desin

Kimi datlı dilli güler yüzlüdür
Kimi taştan katı ağır sözlüdür
Sormayın garibe derdi gizlidir
Başındaki binbir hala ne dersin

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Gönül Dağı

Gönül Dağı yağmur yağmur boran olunca
Akar can özümde sel gizli gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
Sinemi yaralar di1 gizli gizli

Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçanın gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yo1 vardır görülmez
Gönülden gönüle yol gizli gizli

Seher vakti garip garip bülbül öterken
Kirpiklerin oku cana batarken
Cümle alem uykusunda uyurken
Kimseler görmeden gel gizli gizli

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Gönül yarin bulmayınca

Gönül yarin bulmayınca
Muradını almayınca
O yar benim olmayınca

Gülemem gülemem
Ben o yarsız olamam
Olamam olamam
Ben o yarsız olamam

Aktı gözüm seller gibi
Yandı bağrım çöller gibi
Susuz kalmış güller gibi

Solamam solamam
Ben o yarsız olamam
Olamam olamam
Ben o yarsız olamam

Yar gönlümde bilmeyince
Garip gönlüm gülmeyince
Yar yanımda olmayınca

Ölemem ölemem
Ben o yarsız olamam
Olamam olamam
Ben o yarsız olamam

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

Gör ki felek

Gör ki felek bize neler eyledi
Attı gurbet ele parelerimiz aman aman...
Bir kimse bulamadım derdim söyledim
Gel tabib incitme yarelerimiz of of...

Aşkın çileleri doldu eksildi
Hasret gönlümün yayı asıldı
Kime dost dedimse umutlarım kesildi
Her yandan kesildi çarelerimiz of of...

Garibim gönlüm gamda efkarda
Yüce dağlar perde oldu arada
Ölürüm kurtulmam ben bu yarada
Dost olan bağlasın karalarımız of of...

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Gurbet Elde

Gurbet elde yollarımız bağlandı
Durnalar ne haber yaran ne haber
Hasretinle garip bağrım dağlandı
Durnalar ne haber yardan ne haber

Yüce dağlar başı boran mı kar mı
Durnalar o yardan bir haber var mı
Yardan ayrılması size de zor mu
Durnalar ne haber yardan ne haber

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

Gurbet Ele Düştü

Gurbet ele düştü bizim yolumuz
Seyir ettim bizim eller görünmez
Gam elinden çok perişan halimiz
Biçare gönlümü eyler bulunmaz

Ben göreli Mecnun oldum Leyla'yı
Gönül yıkma seviyorsan Mevla'yı
Yunus gibi gezdim yedi deryayı
Gözüm yaşı gibi çağlar bulunmaz

Uzadı sıladan bizim yolumuz
Eşe dosta malum olsun halimiz
Korkarım gurbette kalır ölümüz
Garibin derdine ağlar bulunmaz

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Gülüşün gülden güzel

Gülüşün gülden gözel
Sevdiğim gönülden gözel
Severim kıskanırım
Ben seni elden güzel

Hop ninnayı ninnayı
Gel oynayı oynayı
Senin üçün terk ederim
Büsbütün bu dünyayı

 

Gözlerin aklımı aldı
Beni sevdana saldı
Canım asıldı kaldı
Zülfün telinden güzel

Saçlarını bağrıma ser
Kollarını boynuma sar
Gel derdime derman ver
Datlı dilinden güzel

Bülbül kimin zar edip
Garip bağrımı nar edip
Kollarım kemer edip
Saram belinden güzel

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Güzel Şah'tan

Güzel Şah'tan bize bir dolu geldi
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver
Hünkar Hacı Bektaş Veli'den geldi
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

Payım gelir erenlerin payından
Muhammet neslinden Ali soyundan
Kırkların içtiği engür suyundan
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

Herkes sevdiğini bilir sesinden
Dostun muhabbeti beni has eden
Salman'ın keşkülünü doldur bu sudan
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver

Söz - Müzik Kul Hüseyin -Neşet Ertaş

Güzele bakması

Güzele bakması çok güzel derler
Güzellere güzel güzel bakmak güzeldir
Güzel yar sevenler cennetlik olur
Güzel ile sohbet etmek güzeldir

Güzelin gün doğar güzel kaşında
Güzelin inci var güzel döşünde
Güzel ile güzel sofra başında
Güzel ile lokma yemek güzeldir

Güzelin nur damlar yanaklanndan
Güzelin bal akar yanaklanndan
Güzelin güzel tut parmaklanndan
Güzellere hizmet etmek güzeldir

Güzellere bakan gözler ağrımaz
Güzel seven ölür amma çürümez
Al' İzzet'i güzellerden farımaz
Güzelleri candan sevmek güzeldir

Söz - Müzik Ali İzzet - Neşet Ertaş

Halime'nin Aşıkları

Halime'nin aşıkları
Vur zilleri çal kaşıkları

Aman Halimem yandan
Severim seni candan

Bu fasulya kaynamaz oldu
Halime gız oynamaz oldu

Aman Halimem yandan
Severim seni candan

İki tabak bi de kaşık
İşlerimiz hep dolaşık

Aman Halimem yandan
Severim seni candan

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Halime Gız

 

Halime gız çay aşağı gidiyor
Kaşıyınan gözü ge1 ge1 ediyor
Kardaşları yanı sıra gidiyor
Usul boylarına kurban olayım

Sallan da boylarına bakayım
Gerdanına liraları takayım

Fistan giymiş etekleri göğ idi
Anan yodlu kimden aldın öğüdü
Evvel küçüğü idi şimdi büyüdü
Usul boylarına kurban olayım

Sallan da boylarına bakayım
Gerdanına liraları takayım
Halime gız çay aşağı gidiyor
Kaşıyınan gözü ge1 ge1 ediyor
Kardaşları yanı sıra gidiyor
Usul boylarına kurban olayım

Sallan da boylarına bakayım
Gerdanına liraları takayım

Fistan giymiş etekleri göğ idi
Anan yodlu kimden aldın öğüdü
Evvel küçüğü idi şimdi büyüdü
Usul boylarına kurban olayım

Sallan da boylarına bakayım
Gerdanına liraları takayım

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Hapisanelere attım postumu

 

Hapisanelere attım postumu
Kayıp ettimi yarenimi dostumu
Bütün ahbaplarım bana küstü mü

Yandım mahpusane senin elinden
Kurtulaydım gardiyanın dilinden

Mapushane önünde bir derin kuyu
Kuyudan alırlar mahkumlar suyu
Ne gelen var ne giden bütün gün uyu

Yandım mahpusane senin elinden
Kurtulaydım gardiyanın dilinden

 

 

 

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Hapishanelere güneş doğmuyor

 

Hapisanelere güneş doğmuyor
Geçiyor bu ömrüm günüm dolmuyor
Eşim dostum hiç yanıma gelmiyor

Yok mu hapisane beni arayan
Bu zindanda öleceğim gardiyan

Birer birer yoklamayı yaparlar
Akşam olur kapıları kaparlar
Bitmiyor geceler olmaz sabahlar

Anamdan doğalı Garip kalmışım
Acı hapisane daha genç yaşım
Benim zindanlarda ne idi işim

 

 

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Hata benim

Bilemedim kıymatını kadrini
Hata benim günah benim suç benim
Eliminen içtim derdim zehrini
Hata benim günah benim suç benim

Birgünden bir güne sormadım seni
Körümüş gözlerim görmedim seni
Boşa mecnun eylemişim ben beni
Hata benim günah benim suç benim

Bilirim suçluyum gendi özümde
Gel desem gelirdin benim izimden
Her ne çekti isen benim yüzümden
Hata benim günah benim suç benim

Sana karşı benim bir sözüm yoktur
Haklısın sevdiğim kararım haktır
Garibim derdimin dermanı yoktur
Hata benim günah benim suç benim

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Helal et hakkını

Belki bundan sonra göremem seni
Helalet hakkını canım helal et
Bilmedim kadrini bağışla beni
Helal et hakkını canım helal et

Bu ahiret günü bi gün gelecek
Hakimler hakimi Allah olacak
Haklı olan orda hakkın alacak
Helal et hakkını n'olur helal et

Ben de bir Garibim gözümde yaşlar
Cahildim başıma geldi bu işler
Kul kusur eyler ya sultan bağışlar
Helal et hakkını canım helal et

Gidiyo bu garip eylenemez ki
Gerçek güneş gibi söylenemez ki
Anaların hakkı ödenmez ki
Helal et hakkını canım helal et

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Hele bakın

Hele bakın şu feleğin işine
Ne çileler vermiş kulun başına
Mecnunu Leyla'ya hasiret etmiş
Kerem yanmış Aslıhan'ın aşkına

Eyüp dert elinden ne hale gelmiş
Hüseyün aşkına başını vermiş
Ferhat Şirin için dağları delmiş
Nesimi yüzülmüş yarin aşkına

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Hoş Muhabbet

Hoş muhabbet güzel olur yarinen
Gahi batın gahi zahir görünen
Türlü türlü renklere bürünen
Kendi binbir donda sır eden vardır

Mahcemal üstünde telin aşkına
Derde derman dilin aşkına
Garip bülbül gibi gülün aşkına
Düşüp gece gündüz zar eden vardır

Söz - Müzik Neşet Ertaş

İki Büyük Nimetim Var

İki büyük nimetim var
Biri anam biri yarim
İkisine de hörmetim var
Biri anam biri yarim

Ana deyip de geçilmez
O yar anadan seçilmez
İkisine de kıymet biçilmez
Biri anam biri yarim

Birisi var etti beni
Birisi yar etti beni
İkisinin de birdir yari
Biri anam biri yarim

Söz-Müzik Neşet Ertaş

 

İkilik Noktası

İkilik noktası çıksın oradan
Birdir Allah adı hoş değil midir?
İnsanları bir yaratmış yaradan
İnsanlar hep bir kardeş değil midir?

Hep kardaşık birbirimizi sevelim
Hoş dilinen birliğimizi övelim
İkiliği içimizden kovalım
Garibin emeği boş değil midir?

Garibin sözleri birlik içindir
Birliğin içinde dirlik içindir
Koru çalış aileni geçindir
Düşersen darlığa güç değil midir?

Söz - Müzik Neşet Ertaş

İncitme canı

Sakin ol ha insanoğlu
İncitme canı incitme
Her canı bir kalp Hakk'a bağlı
İncitme canı incitme

Yaralama bir tek teli
Güneş gözü mah-cemali
Çekemem onun vebali
İncitme canı incitme

Bir gün olup öleceksin
Ettiğinden bulacaksın
Tekrar geri geleceksin
İncitme canı incitme

Suçun sorumlusu ruhtur
Vücudun günahı yoktur
Şüphesiz ki her can Hakk'tır
İncitme canı incitme

 

Bir gün olup öleceksin
Eğer geri geleceksin
Tekrar insan olacaksın
İncitme canı incitme

Garip canın yakma
Cehennemde düşen dara
Bak ibret al hayvanlara
İncitme canı incitme

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Kahpe Felek

Kahpe felek ne söyleyim ben sana
Bilemedim fırsatını fendini
İki damla suyun vermedin bana
Zalım felek değirmenin döndü mü

Kara bulut oldu sanki başımdan
Ettin beni yarenimden eşimden
Değirmen dönderdin gözüm yaşından
Döne döne nöbet bize geldi mi

İşte ben gidiyom kal senin olsun
Yüce dağdan aşan yol senin olsun
Büsbütün dünya al senin olsun
Zalım felek istediğin oldu mu

Ne iş tutsam el uzattın işime
Zehir kattın ekmeğime aşıma
Her fırsatta vurdun benim başıma
Şu dünyada garip yüzüm güldü mü

Söz - Müzik Aşık Veysel -Neşet Ertaş

Kahveyi kavuranlar

Kayfeyi kavuranlar (ley ley...)
Dumanın savuranlar
Cennet yüzü görmesin de (ley ley...)
Seveni ayıranlar

Vay vay şen olsun bağlamanın telleri
Vay vay şen olsun bağlamanın telleri

Kahvenin zehirleri (ley ley...)
Doyurdu ikimizi
Girdi felek araya (ley ley...)
Ayırdı ikimizi

Vay vay şen olsun bağlamanın telleri
Vay vay şen olsun bağlamanın telleri

Kayfeyi kaynadırlar (ley ley...)
Filcana damladılar

Alırlar yari elimden (ley ley...)
Garibi ağladırlar

Vay vay şen olsun bağlamanın telleri
Vay vay şen olsun bağlamanın telleri

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Kamayı Çektim

Kamayı çektim kından
Gel yakından yakından
Koynundaki gül memenin
Ben gelirim hakkından

Hovarda çapkın yarim
Sen söyle ben yazarım
Kollarıyın arası
Olsun benim mezarım

Kamayı vurdum yere
Yıkılsın kanlı dere
Kaytan bıyıklarımı
Sürsem memelerine

Hovarda çapkın yarim
Sen söyle ben yazarım
Kollarıyın arası
Olsun benim mezarım

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

Kader kader derler

 

Aman kader kader derler de bu nasıl kader
Köt'olursa kader boşaca gider
Gurbet ellerinde bir yetim gibi
Ellerim koynumda bıraktı kader

Bulamadım şu dünyanın tadını
Almadım dünyada ben muradımı
Kırdı felek kolumu kanadımı
Budadım da vermiyo kader

 

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Kan Ağlar

 

Kan ağlar dideler nem ile geçti
Arzusun bulanlar dem ile geçti
Şu bizim tecelli kan ile geçti
Gelmiyo bizlere yaz bahar

Güzeller içinde yar seni seçtim
Ben senin yoluna serimden geçtim
Yandım ataşına narına düştüm
Yandım ataşına göz bakar

 

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Kar Mı Yağmış

Kar mı yağmış yüce dağlar başına
Merhamet eylemez gözlerimin yaşına
Daha değmemiştim on beş yaşına
Vurdu felek kırdı kollarımı dalından
Nerelere gidem arz edeyim halimden

Şu dünyanın vefasını görmedim
Geçti cahil ömrüm bir murada ermedim
Eller gibi dem-i devran sürmedim
Vurdu felek kırdı kollarımı dalından
Nerelere gidem arz edeyim halimden

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Karanfil Suyu Neyler
Karanfil suyu neyler (gülüm)
Güzel kokuyu neyler (gülüm)
İki baş bir yastıkta (gülüm)
O göz uykuyu neyler (gülüm)

Le le le le Leylam yar
Hergün akşam böyle yar
Kötü isem söyle yar

Karanfil deste gider
Kokusu dosta gider
Sevipte alamayan
Gurbete hasta gider

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Kar Yağar Kar Üstüme

Kar yağar kar üstüne
Yar sevmiş yar üstüme
Varsın sevsin neyleyim
Turp yemiş nar üstüne

Aman yarim gez de gel
Badeleri söz de gel
Sarhoşum ben çözemem
Düğmelerin çöz de gel

Şu derenin uzunu
Kıramadım buzunu
Aldım Türkmen kızını
Çekemiyom nazım

Aman yarim gez de gel
Badeleri söz de gel
Sarhoşum ben çözemem
Düğmelerin çöz de gel

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Kara Kaşlar

Kara kaşlar kara gözler sende var
Yenilmeyen deli gönül bende var
Yedi sene derde derman aradım
Demedin ki derde bende var

İnsafsız seni seni
Öldürdün beni beni
Alırım seni seni

Kara kaşın kara gözün arası
Öldürüyo kaşlarının karası
Sende kama bende gönül yarası
Olmayınca vermem seni ellere

İnsafsız seni seni
Öldürdün beni beni
Alırım seni seni

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Karlı Dağlar

Karlı dağlar geçit vermez olunca
Gidilmez o yare yollar bağlanır
Gül yüzlü sevdiğim elin olunca
Elde birşey kalmaz gayrı ağlanır

Dağlar dağlar sevdiğim ağlar

Mah cemale telli duvak örtmüşler
Ağ ellere al kınalar yakmışlar
Duydum sevdiğimi gelin etmişler
Gayrı bu ellerde durulmaz dağlar

Dağlar dağlar sevdiğim ağlar

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Karşıdan karşıya

Karşıdan karşıya elmalı dağlar
Elması yetmiş suları çağlar
On onbeş yaşında bir güzel ağlar
Kaş kaldırıp gözlerim süzerek

Mestine de deli gönül mestine
Deste deste gü1 yolluyor dostuna
Sallanı sallanı gelir üstüme
Ölmüş uruhumu söyledir gelir

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Kaşların karasına

Kaşların karasına
Kurbanım arasına
Ancak sen melhem olun
Göynümün yarasına

İnce belinden (yarim)
Datlı dilinden (yarim)
Bir hatıra ver bana
Zülfün telinden (yarim)

Kaşların kara kara
Açtı bağrıma yara
Aşka tabip istemem
Sensin derdime çare

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Kavuşmak Güman Oldu

Kavuşmak güman oldu da (oy oy oy)
Hallarım yaman oldu (gel sevdiğim gel gel)
Hasretimi çekerim (oy...)
Bir hayli zaman oldu da (gel sevdiğim gel gel)

Sevdayı çeken bilir (oy...)
Gözyaşı döken bilir (gel sevdiğim gel gel)
Bu sevdanın elinden (oy...)
Belini büken bilir (gel sevdiğim gel gel)

Garibim bildir gayrı da (oy...)
Yüzümü güldür gayrı da (gel sevdiğim gel gel)
Ya benim muradımı ver de (oy...)
Ya beni öldür gayrı da (gel sevdiğim gel gel)

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Kendim ettim

Karadır şu bahtım kara
Sözüm kar etmiyor yare
Yüreğimi yaktı nara (eyvah ey...)

Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum

Bilmez yar gönülden bilmez
Akar göz yaşlarım dinmez
Bir kere yüzüm gülmez (eyvah ey...)

Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum

Söylerim sözüm almıyo
O yar yüzüme gülmüyo
Garip gönlümü bilmiyo (eyvah ey...)

Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Kesik Çayır Biçilir Mi
Kesik Çayır Biçilir Mi
Soğuk Sular İçilir Mi
Bana Yardan Geçti Derler
Seven Yardan Geçilir Mi

 Aman Desinler Desinler
 Şeker Yesinler
 Şu Kız Şu Oğlana
 Yanmış Desinler

Ankara'nın Tren Yolu
Gahi Eğri Gahi Doğru
Canım Benim Anadolu
Gideyim Mi Senden Gayrı

 Aman Ben Yandım
 Yandım Yandım Yandım
 Ellerin Memleketinde

 
Eylendim Kaldım

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Kibar kız

Kibar kızın saçları sallanıyor
Şeker yemiş dudakları ballanıyor
Kibar kızın güzelliği dilleniyor

Geliver geliver güzel yarim geliver
Geliver geliver kibar yarim geliver

Bu bahçadan o bahçaya yol gider
Kibar kıza deste deste gül gider
Kibar kızı ben severim el nider

Geliver geliver güzel yarim geliver
Geliver geliver kibar yarim geliver

Kibar kızı ben severim el nider
Geliver geliver kibar yarim geliver

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Kız pınar başında

Kız pınar başında yatmış uyumuş
Ela gözlerini uyku bürümüş

Yörü yörü kostak yörü yörü
Yörü yörü güzel yörü yörü

Evvel küçük idi şimdi büyüdü
Bak hele hele

Yörü yörü kostak yörü yörü
Yörü yörü güzel yörü yörü

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Kurban Olam

Gönlü bizde olanların aşkına
Kurban olam ben olam
El uzadam perişana düşküne
Kurban olam ben olam

Muhabbetin deryasına dalana
Enip derininden gevher bulana
Hergün muhabbetten nasibin alana
Kurban olam ben olam

Hak yoluna serin başın verene
Canım kurban olsun hakkı bilene
Garibim derdime derman olana
Kurban olam ben olam

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Kurusa Fidanım

Kurusa fidanım güllerim solsa
Gönlümde solmayan gülümsün benim
Yaprakların gazel olsa dökülse
Daha taze fidan, dalımsın benim

Ağarsa saçların belin bükülse
Birer birer hep dişlerin dökülse
Kurusa vücudun kanın çekilse
Gine şu gönlümün yarisin benim

Bülbülün gül için zarı misali
Keremin bağrının narı misali
İnler garip gönlüm an misali
Dadına doyulmaz balımsan benim

Söz - Müzik Neşet Ertaş

KÜSTÜRDÜM GÖNLÜMÜ
Küstürdüm gönlümü güldüremedim
Baharım güz oldu yazım kış oldu
Gönüle yarimi balduramadım
Baharım güz oldu yazım kış oldu

Şu fani dünyada murad almadan
Eller gibi şad olup da gülmeden
Ellerin bağında gülü solmadan
Baharım güz oldu yazım kış oldu

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

 

Köprüden Geçti Gelin

Köprüden geçti gelin
Saç bağın düştü gelin
Eğil bir yol öpeyim
Gençliğim geçti gelin

Haldan bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne fayda

Köprünün altı diken
Yaktın beni gül iken
Allah da seni yaksın
Üç günlük gelin iken

Haldan bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne çare

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Lelo'm

Ta küçükten bir aşk düştü özüme
Ağladı gözlerim güleni bildim
Felek zehir kattı datlı aşıma
Uzatıp elimi alanı bildim

Ah Lelo'm Lelo'm Lelo'm
Ben gurbanım sana Lelo'm
Ben hayranım sana Lelo'm

Düştü şu gönlüme datlı bir acı
Bu oldu dünyada derdimin ilacı
O deyişik hancı ben garip yolcu
Ağlerim bir yerde kalamıyorum

Kaldı yüreğimde bu aşkın derdi
Garibim güldüğüm acep kim gördü
Serhoştum sevdiğim içki zehirdi
Gerçek sen olduğum bile mi bildim

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Uykuda misin sevgili yarim

Uykuda mısın sevgili yarim uyan uyan
Aç pencereyi göreyim gül yüzünü uyan uyan

Aman yar canım yar yar
Sabah olmadan uyan uyan

 

Horozlar ötmeden güneş isimadan uyan uyan

Kimseler görmeden usul usul bana gel

Aman yar canım yar yar

Sabah olmadan uyan uyan

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

 

Mevlana

Bu dünyada yok değilsin
Varsın Mevlana Mevlana
Sen cümlemizin gönlüne
Yarsın Mevlana Mevlana

Gerçekler dünyada ölmez
Her ermiş Mevlana olmaz
Can gözü görmeyen bilmez
Sırsın Mevlana Mevlana

Her gönüle bir eşsin sen
Kalpte yanan bir aşksın sen
Gönlümüze güneşsin sen
Nursun Mevlana

 

Mevlana

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Mutlu olsun

Cennette yuva mı kurdun
Yeni yuvan kutlu olsun
Yeni dünyanı da gördüm
Yeni yuvan kutİu olsun
Ömür boyu mutlu olsun

Severdim kızı oğulu
Yürekleri sevgi dolu
Gönlümüzün mahsun gülü
Yeni yuvan kutlu olsun
Ömür boyu mutlu olsun

Ben suçlarımı biliyom
Hem ağlıyom hem gülüyom
Sana mutluluk diliyom
Yeni yuvan kutlu olsun
Ömür boyu mutlu olsun

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Mühür Gözlüm

Mühür gözlüm seni elden
Sakınırım kıskanırım
Uçan kuştan esen yelden
Sakınırım kıskanırım

Yağan kardan esen yelden
Sakınırım kıskanırım

Havadaki turnalardan
Su içtiğim kurnalardan
Giyindiğim urbalardan
Sakınırım kıskanırım

Beşikte yatan kuzundan
Hem oğlundan hem kuzundan
Ben seni senin gözünden
Sakınırım kıskanırım

Al' İzzet'i oncalardan
Elindeki goncalardan
Yerdeki karıncalardan
Sakınırım kıskanırım

Söz - Müzik Ali İzzet -Neşet Ertaş

Nasıl vasfedeyim

Nasıl vasfetmeyim sevdiğim seni
Cemalin görünce güller açılır
Ahraz dile gelir görünce seni
Çalar aşıkların teller aşınır

Seni görenlerin tek dili şaşar
Cemalin şavkına eylese nazar
Aşkın ile yüce dağları aşar
Ahiri tükenmez yollar aşırır

Senin aşıkların vasfını eder
Durmadan artıyor gam ile keder
Yanarım aşkına ölene kadar
Akar gözüm yaşı seller aşırır

Gözleri gözlerime akıyor benim
Kızınca canımı yakıyor benim
Şu Garib halime bakıyor benim
Acırsa sevdiğim kollar açılır

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Nedir bu başımda

Nedir bu başımda bu sevda nedir
Yandım ataşına ben kaç senedir
Sevdiğim derdime derman sendedir
Derdimin dermanı ver de öyle git

Gönül mecnun olmuş çölde geziyor
Talih kalem olmuş kara yazıyor
Gün geçtikçe yarelerim azıyor
(Eyüp gibi yarelerim azıyor)
Mevlayı seversen sor da öyle git

Bülbül gibi ahım kaldı güllerde
Baykuş gibi öttüm viran yerlerde
Bir Garibim kaldım gurbet ellerde
Perişan halimi sor da öyle git

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Neredesin Sen

Şu garip halimden bilen işveli nazlı
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
Datlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen

Ben ağlarsam ağlayıp gülersem gülen
Bütün dertlerim anlayıp gönlümü bilen
Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen

Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyo
Hiç bir tabip bu yarama melhem olmuyo
Boynu bükük bir Garibim yüzüm gülmüyo
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Ne Güzel Yaratmış

Ne güzel yaratmış seni yaradan
Esmesin sevdiğim yeller incidir
Güzelsin sevdiğim gülden goncadan
Uzanmasın sana yar yar eller incidir

Kiprik1erin oktur kaşın yay kimi
Gözlerin aklımı etti zay gimi
Cemalin güneşe benzer yüzün ay gimi
Değmesin zülüfler yar yar teller incidir

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

Ne Söyleyim

Ne söyleyeyim şu dünyanın halına
Dağlar ayrı ayrı çöl ayrı ayrı
Şu insanlar bölüşmüşler dünyayı
Hudut ayrı ayrı yol ayrı ayrı

İnsanlık gastine silah yapılmış
Belli insan kötülüğe kapılmış
Tetikler çekilmiş atom atılmış
Tetik ayrı ayrı el ayrı ayrı

O hak gökte güneş yerde yarılmış
Şüphesiz ki her canlıda varolmuş
Neden kimse bilmez çünkü sır olmuş
Renk ayrı ayrı dil ayrı ayrı

Kulak vermiş dört köşeyi dinlemiş
Gönül yarsız bu dünyayı neylemiş
Garip bülbül gül dalına tünemiş
Dallar ayrı ayrı gül ayrı ayrı

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Ne olur sevdiğim

Ne olur sevdiğim
Bayram ayında gel
Çıkart kefeni gömleği
Soyun da gel

Seher de seyran günüydü
Hem dem-i devran günüydü
Yar bugün bayram günüydü
Sevin de gel sevin de gel

Aşkın kalbimde var deyi
Yanar yüreğim nar deyi
Bir garip yarim var deyi
Ölüm de gel ölüm de gel

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Niğde bağları

Gine yeşillendi Niğde bağları
Bize meskan oldu gurbet elleri

Bir boyuna baktım bir de yüzüne
Sürmeler mi çektin ah o gözüne

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

Ne yaşamış ne yaşıyor

Bu dünyada muradına ermeyen
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar
Sevdiğimi sinesine salmayan
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar

Arayıp da öz yarini bulmayan
İki vücut bir tek gönül bulmayan
Yari bulup yar gönlünü bilmeyen
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar

Yarin aşkı ile bağrı kavrulan
Ömrü boşa harman olup savrulan
Seni sevip sevdiğinden ayrılan
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar

Gurbet elde garip olan Garibim
Aşkın deryasına dalan giribim
Sevdiğinden ayrı kalan garibim
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Neyledin Dünya
Aydost deyince yeri göğü inleten
Muharrem usta'ydı bunu dinleten
Gönül kırmazdı bilerekten,bilmeden
insan velisini neyledin dünya

Sazını çalarken kendinden geçen
Gönülden gönüle kapılar açan
Aşkın dolusunu nefessiz içen
Gönül delisini neyledin dünya

Garibim babamdı muharrem usta
Bilirim aşıktı sevdiği dosta
"Sazımın emaneti.." diyen en son nefeste
Nazın ulusunu neyledin dünya

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Niye çattın kaşlarını

Niye çattın kaşlarını
Bilmiyom yar suçlarımı
Ölürsem ben saçlarımı
Yolma gayrı yolma leyli leyli

Ben yandım aşkın narına
Meyletmem dünya malına
Ölürsem ben mezarıma
Gelme gayrı gelme leyli leyli

Bir Garib'im düştüm dile
Gerçeklerde olmaz hile
Zalımlar elinden bile
Almam beni alma leyli leyli

Söz - Müzik Neşet Ertaş

N'olur gelin n'olur

N'olur hey gelin n'olur
Öpmeyinen adam mı ölür
Sarmayınca sabah mı olur

Yari gözel olanın
Gözüne uyku mu gelir

Hasretim bülbül sesine
Yarimin gül nefesine
Herşeye doyum olur
Doyulmuyor güzelin cilvesine

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

O Yarin Kaşları

O yarin kaşları kara değil mi
Sinemde açılan yara değil mi
O yar derdime çare değil mi
İstemem çareyi yar olmayınca

Anadan babadan öksüz kalmaya
Gönül razı değil yarsız olmaya
Azrail gelse canım almaya
Veremem canımı yar gelmeyince

Çok zamandır haber gelmiyor yardan
Gönül hali değil efkarda gamda
Pare pare olsam geçemem yardan
Geçemem hiç yardan hiç ölmeyince

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

 

 

 

O sen misin

Öz gönülden gülemeyen
O sen misin o sen misin
Gönlünce yar bulamayan
O sen misin o sen misin

Ağlayıp da gülemeyen
Gözyaşını silemeyen
Sevdiğini alamıyan
O sen misin o sen misin

Ta küçükten aşka düşen
Aşkın ataşıyla pişen
Sevdiğinden ayrı düşen
O sen misin o sen misin

Sevdiğinden ayrı kalan
Gül gibi sararıp solan
Gurbet elde garip olan
O sen misin o sen misin

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Seher vakti

Seher vakti çaldım yarim kapısını
Aman aman aman
Baktım yarim kapıları sürmeli
Aman aman aman
Boş bulmadım otağının yapısını
Aman aman aman
Çıka geldi bir gözleri sürmeli

Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan haller oy

Açtırdım kapıyı girdim içeriye
Aman aman aman
Aklımı başımdan aldı o peri
Aman aman aman
Dedim sende buldum halis gevheri
Aman aman aman
Dedi yoh yoh bir mengen sürmeli

Aslanım eller eller
Kokuyor güller güller
Ne bilsin eller eller
Perişan haller oy

Söz - Müzik Agahi Baba -  Neşet Ertaş

Sabreyle Gönül

Sabreyle gönül sabırsız olma
Cümleyi gönlüne yar eden vardır
Darda kaldım diye umutsuz olma
Yok iken dünyayı var eden vardır

Öz gönülden bizim yarimiz olan
Sevdası sinede narımız olan
Şu çark-ı dünyada birimiz olan
Doğup şu cihanı nur eden vardır

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Şad Olup Gülmedim

Şad olup gülmedim de eller içinde
Soldu benim gülüm güller içinde
Bir bahtı karalıyım (oy) kullar içinde

Gitti yarim gurbet elden gelmedi
Gurbete gideni de gelmez diyorlar
Öksüzler murada ermez diyorlar
İşte benim nazlı yarim gelmedi

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Sarı saçın yaş durur

Sarı saçın yaş durur (aman yandım aman.
Yel eser dolaştırır (sana yandım sarı gız)
Benim şu mektubum (aman yandım aman.
Yare kim ulaştırır (sana yandım sarı kız)

Sarışın seçemiyom
Güzelsin geçemiyom

 

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Sen benimsin

Beni eller kimi görme
Sen benimsin ben seninim
Gel seni benden ayırma
Sen benimsin ben seninim

Senin galbin benim galbim
Sana malumdur benim halım
Kaçma benden nazlı gülüm
Sen benimsin ben seninim

Kalpten kalbe bir yol vardır
Gözünen görünmez sırdır
İkimizin kalbi birdir
Sen benimsin ben seninim

Galbimi galbinde duyan
Halım değil midir ayan
Garibi bu hala koyan
Sen benimsin ben seninim

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Sevda Olmasaydı

Sevda olmasaydı da
Gönülle dolmasaydı
Dünya neye yarardı
Güzeli olmasaydı

Nar danesi danesi
Seviyom merdanesi
Güzellerin içinde
Sevdiğim bir danesi

O yar zülfünü darar
Gönül yarini arar
Bu dünyada sevmeyenler
Ahrette neye yarar

Güzel gönül gülüdür
Aşığın bülbülüdür
Sevmeyeni neyleyim de
Sevenim sevgilidir

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Sevda Gitmiyor Serden
Sevda Gitmiyor Serde

(De Amanın Leyla Leyla) 
Düşürdün Beni Derde De

(Söyle Yarim Söyle) 
Zülüflerin Dökülmüş

(De Amanın Leyla Leyla) 
Al Yanağına Perde

(De Eyle Yarim Eyle) 

Kaşların Kara Kara

(Da Amanın Leyla Leyla) 
Gözlerin Derde Çare

(De Eyle Yarim Eyle) 
Senin İçin Yanarım

(Da Amanın Leyla Leyla) 
Kerem Misali Derde

(De Böyle Yarim Böyle) 

Garibim Böyle Yarim

(De Amanın Leyla Leyla) 
Merhamet Eyle Yarim

(Eyle Yarim Eyle) 
Suçum Nedir Bilmiyom

(De Amanın Leyla Leyla) 
Ne İse Söyle Yarim Söyle

(Söyle Yarim Söyle

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Sevişmek İbadettir

Gece gündüz baharımda yazımda
Arıyorum onu hayli zamandır
Şu benim özümde benim gözümde
Sevişmek ibadettir sevmak imandır

Seviştiğim anda mutlu olurum
Sevgisiz imanı nasıl bulurum
Ben böyle inandım böyle bilirim
Sevişmek ibadetir sevmek imandır

Sevgi için benim Garip olduğum
Doğrudur sevgiden iman bulduğum
Benim inandığım benim bildiğim
Sevişmek ibadetir sevmek imandır

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Sevsem Öldürürler

Bir güzel kız gördüm dutmuş yolunu
Uzatmış genara zalım of eğri telini
Geldi geçti bilmem kimin gelini
Sorsam öldürüler sormasam öldüm

Dön beri güzel de yüzün göreyim
Gerdanda beni var zalım oy yüzüm süreyim
Dedi gel yanıma haber vereyim
Varsam öldürürler varmasam öldüm

Söz - Müzik Karacaoğlan - Neşet Ertaş

 

 

 

Şad Olup Gülmedim Eller İçinde (U.H.)

Şad Olup Gülmedim Eller İçinde
Soldu Benim Gülüm Güller İçinde
Bir Bahtı Karayım Kullar İçinde
Gitti Yarim Gurbet Elden Gelmedi

Gurbete Gideni Gelmez Diyorlar
Akar Göz Yaşları Dinmez Diyorlar
Öksüzler Murada Ermez Diyolar
İşte Benim Nazlı Yarim Gelmedi

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

 

Suçum Nedir

Günahım seni sevmek mi
Söyle başka suçum nedir
Güzel hüsnünü övmek mi
Söyle başka suçum nedir

Yar deyi seni anmak mı
Yıllarca çektiğim ah mı
Aşkın narına yanmak mı
Söyle başka suçum nedir

Canım aşka bağlamak mı
Yüreğimi dağlamak mı
Garip garip ağlamak mı
Söyle başka suçum nedir

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Suda Balık Oynuyor

Suda balık oynuyor
Canım sana kaynıyor
Düştüm merhametsize
Hiç halimden bilmiyor

Leyli 1eyli köylü kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Yine doğdu tan yıldızı
Doğmaz olsun tan yıldızı

Suda balık yan gider
Açma yaram kan gider
Açma güzel sineni
Cahilim aklım gider

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Vefasız Leyla

Vefasız Leyla'ya ben yana yana
Sanki Mecnun gibi çöllere düştüm
Garip bülbül gibi düştüm figana
Dikenler içinde güllere düştüm

Gönülden bilmeyen insana yar mı
Sevgisiz gönülde muhabbet var mı
Aşık olup yari sevmeyen var mı
önül sevdi diye dillere düştü

Çıkmadı bağrımdan o yarin derdi
Zalım kader beni yardan ayırdı
Terk ettirdi bana sılayı yurdu
Bir garibim gurbet ellere düştüm

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Türkü sever

 

Bunca erler evliyalar
Türkü sever türkü söyler
Görür gözlü enbiyalar
Türkü sever türkü söyler Türk'üm diyen

Türkü söyler dillerimiz
Ne gözeldir ellerimiz
Bağlamada tellerimiz
Türkü sever türkü söyler Türk'üm diyen

Aydın gerçekler sözleri
Gerçeğin gitmez izleri
Çalar garibin sazları
Türkü sever türkü söyler Türk'üm diyen

Türkü söyler dillerimiz
Ne gözeldir ellerimiz
Bağlamada tellerimiz
Türkü sever türkü söyler Türk'üm diyen

 Söz - Müzik Neşet Ertaş

Türkiye'm

Başkaldırdı Yunan, düşman göründü
Sabrile sabretti durdu Türkiye
Zaptetti Kıbrıs'ı vermez güründü
Bu işi dünyaya sordu Türkiye'm

Anlattı derdini dünyaya Türkçe
Çaresiz kalınca başına tekçe
Düşündü taşındı merdoğlu mertçe
Yerinde bir karar verdi Türkiyem

Kırk milyonu bir olunca hepimiz
Açıldı Akdeniz'e gemilerimiz
Sarıldı süngüye Mehmet'lerimiz
Sonunda zafere erdi Türkiye'm

Bir Garip aşığım kendi halımda
Adımız söylendi dünya dilinde
Girne, Magosa şimdi Türk'ün elinde
Mertliğin gününü gördü Türkiye'm

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Yanarım senin aşkına

Yanarım senin aşkına
Gel kaçma ge1 gel
Derdinden döndüm şaşkına
Gel kaçma gel ge1

Mecnun'um bu çöllerde
Bülbülüm şu güllerde
Kaldım gurbet ellerde
Gel kaçma gel gel

Hasretin dağlar beni
Gel kaçma gel gel
Zülfüne bağlar beni
Gel kaçma gel gel

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Yalan dünya

 

Hep sen mi ağladın sen mi yandın
Ben de gülmedim yalan dünyada
Sen beni gönlünce kutlu mu sandın
Ömrümü bos yere çalan dünyada

Ah yalan dünyada yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada

 

Sen ağladın canım ben ise yandım
Dünyayı gönlümce olacak sandım
Boş yere aldandım boş yere kandım
İrengi gözümde solan dünyada

Ah yalan dünyada yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada

Bilirim sevdiğim kusurun yoktur
Sana karşın benim gayetten çoktur
Felek vurdu dolu üstüme vurdu
Yaşlarım gözüme dolan dünyada


Ah yalan dünyada yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada

Ne yemek ne içmek ne tadım kaldı
Garip bülbül gibi feryadım kaldı
Alamadım eyvah muradım kaldı
Ben gidip ellere kalan dünyada

Ah yalan dünyada yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Yardan ayrı düşeli

Yardan ayrı düşeli
Geçmiyor günler
Hastadır garip gönlüm
Durmadan inler

Dertlinin çaresini
Mecnunun Leylasını
Garibin yarasını
Sarmıyor eller

 Söz - Müzik Neşet Ertaş

Yar Yolunda Canım

Yar yoluna canı veren aşıklar
Sizde düştünüz mü zora ben gibi
Bir Leyla misali Mecnun olanlar
Yaktınız mı canı nara ben gibi

Aşık maşuğunu sırrını saklar
Mecnun Leyla için sahrayı bekler
Yar yoluna canı veren aşıklar
Bulmamış derdine çare ben gibi

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Yüce dağlar

Yüce dağlar yüce dağlar
Benim gözüm niye ağlar
Ayrılalı hayli oldu
Hasreti bağrımı dağlar oy oy oy

Viran dağlar viran dağlar
Kış eyledi boran dağlar
Bozulmuş gönlümün bağları
Garip gönlüm viran dağlar oy oy oy

Söz - Müzik Neşet Ertaş 

Yandı Bağrım

Yandı bağrım yandı aşkın elinden
Bir de sen yakıp gönderme beni
Ben mecnun olmuşum sevda çölünde
Yeniden mecnuna dönderme beni

İnsan olan insan, sever insanı
Bizden evvel gelip gidenler hanı
Aşkına düşürüp mecnun misali
Bir kuru hayale yeldirme beni

Sevda çöllerinde ben mecnun oldum
Şu garip gönlümün yarisin bildim
Bir başka seversen işte ben öldüm
Ne olur ölmeden öldürme beni

Söz - Müzik Neşet Ertaş

Yare Gidem

Yare gidem yare gidem
Yareliyim nere gidem
Bu derdimin dermanını
Almaya ben yare gidem

Saçlarını ben öreyim
Buna dayanmaz yüreğim
Seni vermem Ezraile
Ben öleyim ben öleyim

Yar elinde yar elinden
Yareliyim yar elinden
Dermansız bir derde düştüm
Dermanı var yar elinden

 Söz - Müzik Neşet Ertaş

Yarin Aşkı İle

Yarin aşkı ile gurbet ellerde
Gözlerimden akan yaşa nedeyim
Devrildi arabam kaldım yollarda
Şu başıma gelen işe nedeyim

O yarin hayali karşımdan gitmez
Virane yerlerde bülbüller ötmez
Gün doğup dağların karın eritmez
Şu gönül dağında kışı nedeyim

Bağlandı yollarım gurbet elinde
Uzak kaldım vatanımdan elimden
Her ne bulsa kader alır elimden
Garibin emeği boşa nedeyim

Yar imiş meğer

Derde düştüm dermanımı aradım
Dermanı o yarde varımış meğer
Yari ararıken yarden ırağım
Yarden ayrı kalmak zorumuş meğer

Aşk elinden bağrı kavrulanların
Ömrü harman oldu savrulanların
Yanıp yarinden ayrılanların
İşi gücü ah ü zarımış meğer

Yarden ayrı kalmak zehirden acı
Beni yar eyleyen başımın tacı
Garibim aradım yaram ilacı
Başka bulamadım yar imiş meğer

Söz-Müzik Neşet Ertaş

Zahidem

Zahide kurbanım ne olacak halim
Gene bir laf duydum kırıldı belim
Gelenden gidenden haber sorayım
Zahidem bu hafta oluyor gelin

Hezeli dedeli gönül hezeli
Çiçekdağı da döktü m'ola gazeli
Dolaştım alemi gurbet gezeli
Bulamadım Zahidem'den güzeli

Gurbet ellerinde esirim esir
Zahide gurbanım hep bende kısır
Eğer anan seni bana verirse
Nemize yetmiyor bu ev kadar hasır

 Söz - Müzik  Arap Mustafa - Neşet Ertaş

Yine telli turnam

Aman
Yine telli durnam yarelenmişsin of
Bilmiyorum yaren nerende
Yoksa sen de bahtı karalı mısın
Bilmiyorum yaren nerende durnam

Aman
Aşamazsın bizim dağlar meşeli
İçi çeşit çeşit gül menekşeli
Hayli oldu yardan ayrı düşeli
Bugün efkarlıyım burada durnam of

 Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

Yüce dağlar

 

Yüce dağlar yüce dağlar
Benim gözüm niye ağlar
Ayrılalı hayli oldu
Hasreti bağrımı dağlar oy oy oy

Viran dağlar viran dağlar
Kış eyledi boran dağlar
Bozulmuş gönlümün bağları
Garip gönlüm viran dağlar oy oy oy

Söz - Müzik Neşet Ertaş 

YOLCU
Bir anadan dünyaya gelen yolcu
Görünce dünyayı gönül verdin mi
Kimi büyük kimi böcek kimi kurt
Merak edip hiç birini sordun mu

İnsan ölür ama uruhu ölmez
Bunca mahlukat var hiç biri gülmez
Cehennem azabı zordur çekilmez
Azap çeken hayvanları gördün mü

İnsandan doğanlar insan olurlar
Hayvandan doğanlar hayvan olurlar
Hepisi de bu dünyaya gelirler
Ana haktır sen bu sırra erdin miVade tekmil olup ömür dolmadan
Emanetçi emanetin almadan
Ömrünün bağının gülü solmadan
Varıp bir canana ikrar verdin mi

Garip bülbül gibi feryad ederiz
Cehalet elinde küsmü kederiz
Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz
Dünya senin vatanın mı yurdun mu

 Söz - Müzik  Arap Mustafa - Neşet Ertaş

 

Zülüf Dökülmüş Yüze

Zülüf dökülmüş yüze
Kaşlar yakışmış göze
Usandım bu cammdan (aman aman)
Dert ile geze geze

Gün doğdu aştı böyle
Gönlümüz coştu böyle
Sen orada ben burda (aman aman)
Ömrümüz geçti böyle

Bu ellerde gez gayri
Katip ol da yaz gayri
Bir kazma al bir kürek (aman aman)
Mezarımı kaz gayri

Söz - Müzik Neşet Ertaş

 

e-posta: ŞİRİNKIRŞEHİR

Bu site Hasan Öztürk tarafından hazırlanmaktadır..

 

Ozanlarımız