Beste tangovrienden,

na vele jaren genoten te hebben van onze maandelijkse Salon in East of Eden hebben wij besloten om met ingang van september 2008 deze Salon niet meer voort te zetten.

Wij danken eenieder die door zijn aanwezigheid in de loop der jaren de salon in East of Eden heeft gemaakt tot wat het was van harte!
Speciale dank gaat uit naar alle medewerkers en betrokkenen van café East of Eden.

Henk en Miriam