Vijfenzeventig jaar v.v. Baronie
1926- 2001


Inleiding

Het eerste hoofdstuk loopt van de oprichting op 4 juni 1926 tot aan de bevrijding van Breda in 1944. Dit hoofdstuk brengt al gelijk grote hiaten in de geschiedschrijving over de club aan het licht. Met name over de perioden van crisis en oorlog is met betrekking tot Baronie weinig aan de oppervlakte gekomen.

Hoofdstuk 2 handelt over de periode na de oorlog, lopend tot aan de toetreding van het betaald voetbal van Baronie in 1955.

In hoofdstuk 3 worden de 'betaalde jaren', van 1955 tot 1971, in de toenmalige Tweede Divisie behandeld.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 geschetst hoe Baronie in 1971 terug naar af moest en bij de amateurs een herstart moest maken.

Tenslotte vormt het jaar 1992 het einde van hoofdstuk 4 en het begin van hoofdstuk 5. In dat jaar kwam er een tonnenschuld aan het licht, werd Baronie ternauwernood van de ondergang gered en zette men een stap in de richting van grote prestaties. Baronie zou in de loop van de jaren negentig uitgroeien tot een ware amateurtopper. Dit historische overzicht eindigt in 2001, op meerdere gebieden een jubeljaar, gezien de grote successen die Baronie 1 opnieuw behaalde.

De tekst en foto's zijn afkomstig van het jublieumboek 75 jaar
v.v. Baronie uit Breda. De redactie bestond uit: Will van Corput,
Robert Daniëls, Jan van de Lest en Wim Riemslag.

Inhoudsopgave