Vijfenzeventig jaar v.v. Baronie
1926- 2001


Hoofdstuk 1

De oprichting en wording van een Ginnekense voetbalclub, 1926-1944

De eerste periode in de geschiedenis van de club Baronie is meteen het lastigst te beschrijven.
Vele gaten laat de geschiedenis soms achter zeker ook die van Baronie.
In de jaren 1926-1944, lopend vanaf de oprichting van de vereniging tot en met de bevrijding van Breda, is wel degelijk veel gebeurd. De wording van een echte vereniging, de promoties op sportief gebied, voetballen in de jaren van crisis, de invloed van de kerk en de ruim vier jaar durende bezetting.
Stof genoeg, zo zou je denken, om daar iets moois van te maken. Helaas, het blijkt dat juist van dat eerste tijdperk maar weinig materiaal bewaard is gebleven. Periodes van vele jaren niets, waar na er plotseling een foto uit 1939 opduikt van het derde elftal van Baronie dat zojuist kampioen is geworden. Zo ook de periode van de bezetting: er komt nauwelijks materiaal boven water dat ons zou kunnen helpen een goed beeld te vormen van de omvang van de vereniging in de jaren '40-'44, het aantal elftallen, de consequenties voor Baronie van de vlucht uit Breda in 1940, de clubbestuurders tijdens de oorlog, de bemoeienis met de competitie door de Duitse bezetter etc.
Wat rest is een uitermate fragmentarische stukje geschiedenis. Enkele anekdotes leveren slechts een kleine bijdrage aan het begrip van hoe het nu eigenlijk echt was in de jaren dertig en veertig.

Het begin

"Herinnert ge nog de 'Schoolakker' waarop aanvankelijk elf jonge kereltjes vol bezieling en met 'n groot elan achter de bal aandraafden?", zo vroeg een Baronie-enthousiasteling zich eind jaren '40 af in een artikel in de Baronie-Flitsen, doelend op de eerste voetbalstappen van een pasgeboren clubje in 1926, Vitesse genaamd.
Een echte club was het echter nog niet meteen. Gewoon elf voetballertjes, begeleid door een scheidsrechter, spelend in zelf (buiten de bond om) georganiseerde seriewedstrijdjes op een zandveldje genaamd 'Schoolakker', het huidige Schoolakkerplein in het Ginneken.
Vanuit histonsch oogpunt valt er iets te zeggen voor het noemen van de namen van deze zogenaamde 'Founding Fathers': Verschuren; Rijppaert; van Opstal; Kleemans; Kuylaars; Adank; Sommer; de Kanter; Broekx; Bastiaansen; Elsevier. Zij waren de eerste spelers van een clubje, dat later Baronie zou gaan heten. Een bestuur hadden de jongelingen niet nodig; de aanvoerder regelde alles en administratieve, laat staan financiële zaken, waren nog van geen belang.


Het "Vitesse-elftal" waaruit later Baronie D.N.L. zou groeien.

Boven vlnr Scheidsrechter Kools, Verschuren, Rijppaerren, van Opstal
Midden vlnr Kleemans, Kuijlaarsen, Adank
Onder vlnr Sommer,de Kanter, Broeckx, Bastiaansen en Elsevier

hoofdstuk 1.2