Vijfenzeventig jaar v.v. Baronie
1926- 2001


Hoofdstuk 1

Voetbal in Ginneken

Reeds voor 1926 was er sprake van min of meer georganiseerd voetbal in Ginneken. De Bredasche Courant bericht al in oktober 1899 (!) van een wedstnjd die gespeeld zou worden tussen de Ginnekensche Voetbalvereeniging (G.V.V.) en het Bredase N.O.A.D. (Nooit Opgeven Altijd Doorgaan).
Het duel werd gespeeld op een terrein tussen de huidige Cartier van Disselstraat en Burgemeester Pastoorsstraat, daar waar later een kwekerij gevestigd zou worden. Dit terrein werd zelfs een heus sportpark door de aanleg van een houten wielerbaan, met in het midden dus het veld van N.O.A.D. In december van datzelfde jaar treft men nog een bericht aan over een wedstrijd van G.V.V.'Sparta' tegen de Bredasche Football Club. Hierna wordt er niets meer vernomen van een club die G.V.V. of Sparta heet.

In de eerste decennia van de twintigste eeuw ontstonden nog diverse andere kleine clubjes, waaronder de Ginnekensche Voetbalvereeniging G.V.C., die in 1921 door ene A.Poppelaars uit de Tramstraat, tegenwoordig Saksen Weimarlaan, werd opgericht.
G.V.C. speelde aanvankelijk aan de Speelhuislaan, maar kreeg vervolgens toestemming om van een deel van het 'Schoolakker' gebniik te maken.'Schoolakker' moet in die tijden een populair begrip zijn geweest onder voetballiefhebbers, want ook het Ginnekense M.A.A.S. (Machtig Als Allen Samen) speelde daar in de jaren dertig wedstrijdjes.
Uit de directe omgeving van de Valkenierslaan stamde ook nog het toepasselijke 'Valk'. Laatstgenoemde was een wat grotere vereniging, die zelfs met verschillende elftallen speelde in competities van de Roomsch-Katholieke Voetbalbond (R.K.V.).
Op 4 juni 1926 werd zoals gezegd Vitesse opgericht en in datzelfde jaar werd in de buurt van de Zandbergweg 'Hilaritas' gesticht, kort na de opnchting toetredend tot de R.K.V. In 1930 kreeg deze club een terrein toegewezen aan de Galderseweg, pal achter de Ginnekense wielerbaan, om in 1933 te verhuizen naar een ruimte tussen de Ploegstraat, Franklin Rooseveltlaan en de Burgemeester Buysenstraat.
En dan is er nog De Nederlandse Leeuw (D.N.L.), die in i941 samen zou gaan met Baronie. Deze club speelde reeds op een terrein aan de Blauwe Kei (!).
Over bovengenoemde Ginnekense verenigingen is weinig historische informatie teruig te vinden en veel blijft dus onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat al deze clubs voor het begin van de Tweede Wereldoorlog verdwenen waren. Baronie echter, onder welke naam dan ook, zou voortleven.

hoofdstuk 1.1 hoofdstuk 1.3