Vijfenzeventig jaar v.v. Baronie
1926- 2001


Hoofdstuk 1

De kerk en het voetbal

De hierboven al gememoreerde Roomsch-Katholieke Voetbalbond dient hier kort nader behandeld te worden. Waren het eerst militairen geweest die het voortouw hadden genomen in de ontstaansgeschiedenis van het voetbal in en om Breda - zo werden al aan het einde van de negentiende eeuw de 'militaire' voetbalclubs Velocitas en B.V.V.Nolharding opgericht - deze rol werd in de nieuwe eeuw overgenomen door de Rooms-katholieke kerk.
Zo ontstonden voetbalclubs op Rooms-katholieke grondslag, waarvan Bredania (veel later de compagnon van V.V. Mastbosch en dus eigenlijk Baronie) de eerste was. Dit vond niet plaats op initiatief van de in die tijd o zo machtige bisschoppen, die gewoon waren van bovenaf vele facetten van het dagelijkse leven te beïnvloeden, nee, het was het werk van kapelaans, die de middenstands- en arbeidersjeugd via het voetbalspel voor het geloof wilden behouden.
De beroemdste van hen zou wel kapelaan W.J.C. Binck, later wel de 'voetbalmissionaris'
genoemd, gaan worden. Hij was het die in 1912 Bredania oprichtte uit het Bredase Vitesse (niet te verwarren met de eerste naam van ons eigen Baronie), de club in 1914 'katholiek' maakte en hiermee de eerste katholieke voetbalclub van Breda het licht liet zien.
Dit bracht echter een probleem met zich mee. Bredania was zojuist gepromoveerd uit de Brabantsche Voetbalbond (B.V.B.) naar de Nederlandsche Voetbalbond (N.V.B.), maar de N.V.B. wenste geen verenigingen op confessionele grondslag toe te laten, waarna Bredania het seizoen 1914-1915 in de B.V.B. bleef spelen, de promotie ten spijt.
Kapelaan Binck, inmiddels geestelijk adviseur van Bredania, richtte toen de Roomsch-Katholieke Voetbalbond op. Samen met onder meer Concordia en D.O.S. uit Roosendaal en Victoria uit Bergen op Zoom speelde Bredania in een roomse competitie.
Al snel werd echter duidelijk dat de Bredase club nauwelijks tegenstand ondervond van de anderen. Er zat niets anders op dan toch maar dispensatie te vragen aan de N.V.B. om zich aan te sluiten bij de 'grote bond'. Daarna trad in het seizoen 1917-1918 Bredania aan in de 2e klasse Zuid van de N.V.B., samen met onder andere de tweede teams van N.A.C. en Velocitas.
Speelde de Rooms-katholieke kerk een niet weg te denken rol in het dagelijkse bestaan van de mensen, dan gold dit uiteraard ook voor de vrijetijdsbesteding.

De verzuilde samenleving liet overal haar sporen achter en in Brabant, Breda en Ginneken betekende dit dat recreatieclubs, waaronder voetbalverenigingen, veelal de initialen R.K. voor de naam kregen. Voor Baronie, zoals we verderop in dit jubileumboek zullen zien, was wat dIt betreft geen uitzonderingspositie weggelegd. Al is het opvallend dat pas na de Tweede Wereldoorlog de rol van geestelijken binnen de club belangrijker werd en er bijvoorbeeld gesproken kon worden van een echte 'Baroniekapelaan' in de persoon van broeder Hyacinthus, waarover later meer.

hoofdstuk 1.2 hoofdstuk 1.4