Vijfenzeventig jaar v.v. Baronie
1926- 2001


Hoofdstuk 1

De bezetting

Brachten de crisisjaren armoede en uitzichtloosheid, nog onzekerder werd het voor de mensen toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Voor de oorlogsjaren geldt echter hetzelfde als voor de crisis van de tweede helft van de jaren dertig: opvallend weinig materiaal over en van Baronie is bewaard gebleven en fragmentarische feiten moeten· ons helpen een beeld te scheppen van die periode.
Zo wordt in een historisch overzicht van het jubileumboekje ter ere van het vijfentwintigjarige bestaan van de supportersvereniging van Baronie wel gesproken van ..."de verschrikkelijke oorlog, welke ook van de Baroniefamilie zijn slachtoffers had geëist...".
Maar er wordt niet in detail getreden over wie die slachtoffers waren, hoe zij aan hun eind kwamen en wat de directe reden hiervan was. Voor het overige zijn wij aangewezen op enkele anekdotes over die moeilijke jaren onder het juk van de Duitse bezetting.

In 1941 fuseerde Baronie met V.V.
De Nederlandsche Leeuw, waardoor de club voor een aantal jaren Baronie-D.N.L. zou gaan heten, en men mocht starten in de 2e klasse van de K.N.V.B. De club met de naam De Nederlandsche Leeuw (D.N.L.) was op haar beurt weer voortgekomen uit een samengaan van een schoolelftal onder leiding van de reeds eerder genoemde broeder Hyacinthus, van beroep leraar, en V.V. La Chapelle dat onder leiding van geestelijk adviseur pastoor Driessen stond.
La Chapelle bezat geen jeugdteams en broeder Hyacinthus werd door Driessen gevraagd zijn jongens, die de seniorenleeftijd bereikt hadden, aan La Chapelle over te dragen.
Dit liep aanvankelijk niet zo goed, maar tenslotte kwam men overeen tot een combinatie over te gaan onder de naam De Nederlandsche Leeuw.Het gegeven dat D.N.L. en Baronie zeer dicht bij elkaar in de omgeving voetbalden, was de directe
aanleiding om de twee clubs samen te laten gaan en zo ontstond in 1941 Baronie-D.N.L. Broeder Hyacinthus zou een begrip worden binnen Baronie; iemand die onlosmakelijk verbonden was met Baronie, waar hij tal van werkzaamheden op zich nam. Maar hij zou toch vooral bekendheid verwerven als man van en voor de jeugd.

In het oorlogsjaar 1942 werd Baronie-D.N.L. al meteen kampioen in de 2e klasse K.N.V.B. Een mijlpaal voor zowel de voetbalclub als de supportersvereniging, maar de vreugde werd grotendeels getemperd door het gegeven dat de K.N.V.B. niet toestond dat Baronie-D.N.L. naar de zo gewenste le klasse promoveerde. Welke exacte redenen hieraan ten grondslag lagen blijven onduidelijk.

hoofdstuk 1.8 hoofdstuk 1.10