Vijfenzeventig jaar v.v. Baronie
1926- 2001


Hoofdstuk 2

Het begin van een nieuw tijdperk

Het jaar dat daarop volgde zou overschaduwd worden door schermuts-elingen die verband hielden met de mogelijke invoering van het betaald voetbal in Nederland. Inmiddels was een Nederlandse Beroepsvoetbal-bond (N.B.V.B.) opgericht onder leiding van E. Joosten uit het
Limburgse Geleen.
Nieuwe profclubs schoten als paddestoelen uit de grond, maar de tot dan toe alles bepalende K.N.V.B. wilde aanvankelijk van geen wijken weten. Uiteindelijk moest men wel, toen op de Bondsvergadering van 28 augustus 1954 het semi-beroepsvoetbal het met 75 tegen 17 stemmen
won van de tegenstanders ervan.
Het amateurvoetbal pur sang had afgedaan en na moeizame onderhandelingen sloten ook de K.N.V.B. en de N.B.V.B. vrede.
De verdere opbouw van het betaalde voetbal in Nederland kon beginnen, waaraan ook Baronie deel zou gaan nemen.
Hadden de heren van de K.N.V.B. aanvankelijk hun bezwaren tegen betaald voetbal, dit gold zeker ook voor de geestelijke leiders in ons land.
Voor geestelijk adviseur A.Theeuwes van Baronie was sport de manier om de jeugd deugden bij te brengen en door de komst van profclubs zouden juist vele amateurclubs het hoofd niet
boven water kunnen houden en vele jongelingen verstoten blijven van het beoefenen van de
voetbalsport.

In de Baronie Flitsen van februari 1954 schrijft Theeuwes:
"Een voetbalclub heeft een zeer grote waarde bij de ontwikkeling van de jeugd. Zij krijgen kans om sport te beoefenen en daardoor zichzelf lichamelijk en geestelijk te ontwikkelen; want door de sport worden veel maatschappelijke deugden aangeleerd. Men leert zichzelf beheersen, zich aan te passen aan anderen, sportief te zijn, zich aan leiding over te geven.
Theeuwes beëindigt zijn betoog met: "...in het belang van de sportieve ontwikkeling van de jeugd, lijkt mijl beroepsvoetbal in Nederland niet gewenst."
Toch zou het er komen, en ook het Baronie van Theeuwes zou er in participeren.


Baronie kampioen (seizoen 1953-1954)

Boven vlnr trainer Cooymans, H. Lokhoff; 5. Ritsen, F! Kools, A. v.d. Corput (aanvoerder), I. Kools (keeper), H. v.d. Langenberg, C. Kools (leider) en P.Adriaansen
Onder vlnr Th. Heeren, Fr.Sergeant, Fr. Roelandt, A. Crauwmans en Piet van Raak.

hoofdstuk 2.10 hoofdstuk 2.12