Vijfenzeventig jaar v.v. Baronie
1926- 2001


Hoofdstuk 2


Baronie-flitsen

Op 10 september 1948 zag het eerste nummer van de Baronie-Flitsen het daglicht. Dit onder leiding van de toen actieve Pers en Propaganda Commissie. Voor 25 cent - een jaargang later zou dat 30 cent worden - was het'Officieel Orgaan van de R.K.V.V. De Baronie' verkrijgbaar.
Baronieleden konden zich in 1955 nog voor het luttele bedrag van f 2,- een jaar lang verzekeren van een maandelijkse Baronie-Flitsen. "Zoals de ogen zijn als een spiegel van de innerlijke mens, die niet kunnen liegen of bedriegen, zo zie ik ons clubblad als een afspiegeling van alle innerlijke stromingen in onze 'Baronie"', zo schrijft voorzitter Drs. Max van Iersel in het openingsnummer.
Tot diep in de jaren vijftig zouden de 'Flitsen' het clubblad van en voor Baronie blijven, gedurende de eerste jaargang als tweewekelijkse penodiek, vanaf het seizoen 1949-1950 als maandblad.
De tot op heden bewaard gebleven nummers van de publicatie vormen een primaire historische bron van wetenswaardigheden over Baronie in de jaren van weleer.
In de jaren vijftig zou er naast de Baronie-Flitsen een tweede clubblad verschiinen. De Switch zou het blad worden dat zich specifiek richtte op de Baroniejeugd. Tot op de dag van vandaag verschijnt de Switch nog steeds. Het is echter niet meer het jeugdblad van vroeger, maar het is de opvolger geworden van de Baronie-Flitsen als officieel orgaan van voetbalvereniging Baronie, het communicatiemiddel van en voor Baronie.Een foto uit de oude voetbaldoos..

hoofdstuk 2.1 hoofdstuk 2.3