Vijfenzeventig jaar v.v. Baronie
1926- 2001


Hoofdstuk 4


Met een schone lei beginnen; Baronie terug bij de amateurs, 1971-1992

Baronie moest in 1971 weer met een schone lei beginnen bij de amateurs. Het profavontuur was gezien de omstandigheden niet haalbaar gebleken en uiteindelijk was het de K.N.V.B. geweest die
had ingegrepen en Baronie samen met andere clubs had gesaneerd en teruggezet naar de amateurs.
De eerste twee decennia na de Tweede Divisie verliepen niet alleen maar voorspoedig. In deze jaren groeide Baronie weliswaar uit tot een van de grootste - zo niet de grootste - voetbalvereniging van Breda, het eerste elftal speelde in die periode een te lange tijd in een te lage klasse, de naam Baronie eigenlijk onwaardig. Bovendien waren er hier en daar de nodige interne problemen. Dit hoofdstuk eindigt in 1992, toen een grote financiële crisis uiteindelijk een climax bereikte en een faillissement dreigde. Het had niet veel gescheeld of Baronie was in dat jaar van het voetbalveld verdwenen.

Derde klasse ?

Tijdens een vergadering op 22 februari 1971 in Hotel Swindrecht te Dordrecht werd een gentleman agreement gesloten door Baronie en afgevaardigden van de K.N.V.B. inzake de saneringsplannen van de voetbalbond. Baronie zou zich schikken in de teruggang naar de
amateurs, de K.N.V.B. zou daartegenover een aantal eisen van de Baronnen inwilligen.
Het kwam hier op neer dat Baronie niet in de 3e klasse, maar in de 2e klasse de herstart zou mogen maken, ingaande het seizoen 1971-1972.

Baronie tekende tegen deze beslissing een heftig protest aan en onder leiding van bestuurslid Jan van de Bilt, die op diverse vergaderingen (waar de
kwestie behandeld werd) op overtuigende wijze het woord nam, wist men
de belangen van Baronie te verdedigen. En uit-eindelijk met succes:
Baronie mocht toch starten in de 2e klasse der amateurs.


Jan van Bilt neemt het woord

hoofdstuk 3.8 hoofdstuk 4.2