Vijfenzeventig jaar v.v. Baronie
1926- 2001


Hoofdstuk 4


Jan Jansen was de trainer, die Baronie vanuit de 3e klasse amateurs weer op weg omhoog heeft gevoerd en wel naar de 1e klasse.
Jan heeft zich ook in meerdere opzichten voor Baronie tot op de dag van vandaag verdienstelijk gemaakt.

Niet voor niets werd als dank één van de velden van het Baroniecomplex - het vroegere parkeerterrein - naar hem genoemd.

Op de foto: Jan met zijn twee klein-kinderen. Links kleinzoon Tol en rechts kleinzoon Ties.

 
 

Jan Jansen werd opgevolgd door Cees Vermunt, onder meer oud-trainer van R.B.C., en het succes werd voortgezet. In de jaargang 1988-1989 werd de hoofdklasse bereikt; Baronie was weer helemaal terug waar het wilde zijn. De derde promotie in vijfjaar - een prestatie van formaat -
deed het feest wederom ontploffen in het Ginnekense in en rondom Boerke Verschuren.
In het kielzog van Baronie 1 promoveerde ook Baronie 2, onder leiding van trainer Frans Mertens en begeleider Jan Maas, nog eens naar de reserve hoofdklasse voor tweede teams. Het succes kon niet completer zijn. Baronie verbleef tot het seizoen 1991-1992 in de hoofdklasse. In dat seizoen - Dick Buitelaar had inmiddels al lang het roer overgenomen van Vermunt - degradeerde men terug naar de 1e klasse. Even een dip, maar Baronie zou zich op ongekende wijze revancheren in de rest van de jaren negentig.

Een ware crisis

Lange tijd konden de prestaties van met name Baronie 1 verbloemen dat het bij de vereniging Baronie niet louter rozengeur en maneschijn was. De genoemde successen trokken de aandacht weg van ernstige organisatorische, bestuurlijke en de daarmee in verband staande financiële problemen bij de vereniging Baronie. De snelle ontwikkeling op sportief gebied van Baronie in de richting van 'hogere sferen' kon op vele vlakken niet door het bestuur van Baronie worden bij gebeend.
Het rommelde eind jaren tachtig, begin jaren negentig, zonder dat er structureel iets werd gedaan om Baronie weer (financieel) gezond te maken. Een bestuurscrisis kon niet of nauwelijks uitblijven. De veront-rusting in de vereniging en ook bij de sponsor groeide en leidde er uiteindelijk toe dat een viertal personen: Wally van Fessem, Jan Jansen, Paul Kools en Paul Withagen, allen met een rijk Baronieverleden het voortouw namen in de strijd om het voortbestaan van Baronie,
die met recht een strijd genoemd kon worden. Alles moest uiteindelijk uit de kast gehaald worden om Baronie te redden van een faillissement. Mede aan de hand van het rapport van de Commissie Reorganisatie werden de zaken financieel op orde gebracht en de organisatie nieuw
leven ingeblazen.

hoofdstuk 4.7 hoofdstuk 5.1