Vijfenzeventig jaar v.v. Baronie
1926- 2001


Hoofdstuk 5


Baronie, de absolute top van het amateurvoetbal in Nederland, 1992-2001

Baronie timmerde op sportief gebied dan wel aardig aan de weg, maar in 1992 zat het financieel nog niet goed aan de Blauwe Kei. Een nieuw bestuur moest aan de slag om te trachten Baronie er weer bovenop te helpen.
Sportief zou het vanaf I992 alleen maar bergop gaan. In het seizoen 1991-1992 was Baronie nog uit de hoofdklasse gedegradeerd, in het seizoen 1992-1993 keerde men weer terug op het hoogste niveau om daar tot op de dag van vandaag een voorname rol te vervullen.

Bestuurlijke wederopbouw

Zoals gezegd trad - na een interim-periode waarin enkele leden de vereniging drijvende hielden - in 1992 een nieuw Baroniebestuur aan. De nalatenschap van de voorgangers beloofde niet veel goeds, maar door heel hard te werken en een sobere beleid te voeren, wist men te bewerkstelligen dat Baronie er bestuurlijk-financieel weer bovenop kwam en tot op heden een redelijk gezonde vereniging genoemd kan worden.

Zonder de overige bestuursleden uit die zittingsperiode of andere hard werkende vrijwilligers te kort te willen doen, mogen vier namen hier niet onvermeld blijven. We hebben het dan over commercieel manager Ad Elissen - vandaag de dag met zijn bedrijf Leeswereld hoofdsponsor van Baronie - secretaris Bas Kooijman, oud-trainer en bestuurslid technische zaken Jan Jansen en Paul Kools, die als voorzitter leiding gaf aan het bestuursteam en organisatorisch de puntjes op de 'i' zette.

Bas Kooijman in de Baronie Presentatiegids 1995-1996 over de moeilijke periode in de eerste helft van de jaren negentig: "Toen wij in'92 aantraden was het financieel een janboel bij Baronie. De oorzaak hiervan was dat het bestuurlijk niet goed in elkaar stak. Zowel aan het financiële als aan het bestuurlijke verhaal hebben we met het huidige bestuur ruime aandacht geschonken. Vaak tegen de stroom in. Op budgettair gebied kon er ineens een stuk minder. In die beginperiode
hebben we heel wat keren 'nee' moeten verkopen aan leden, elftallen en commissies. Vaak ging het om zeer gerechtvaardigde verzoeken, maar was het financieel simpelweg niet mogelijk om aan deze verzoeken te voldoen."

Gekozen werd voor een systeem waarin de verschillende zaken die spelen bij een vereniging werden ondergebracht bij diverse commissies, waarvan de jeugdcommissie natuurlijk de grootste
en belangrijkste was en is. Deze commissies - die bij voorkeur werden voorgezeten door een
bestuurslid - werkten en werken tot op zekere hoogte autonoom, maar hadden en hebben wel
directe verantwoording af te leggen tegenover het bestuur.

De grote man op commercieel gebied bij Baronie was zonder twijfel Ad Elissen. Elissen maakte als commercieel manager, samen met de leden van de sponsorcommissie, vele geldschieters enthousiast voor 'zijn cluppie', speelde een grote rol bij het binnenhalen van hoofdsponsor Jan
Bindels van Wanzl Winkelinteneurs BV - Wanzl nam de rol van Otjens Schildenwerken BV als hoofd- en shirtsponsor over - en deed zelf, als directeur van de Bredasche Leesportefeuille(tegenwoordig 'Leeswereld'), ook nog menige duit in het zakje.

hoofdstuk 4.8 hoofdstuk 5.2