Vijfenzeventig jaar v.v. Baronie
1926- 2001


Hoofdstuk 5


2001, op alle fronten een jubeljaar.

Met deze paragraaf zijn we aan het einde van 75 jaar Baronie gekomen.
En wat voor een eind!
Het huzarenstukje uit 1997 heeft in dit jubileumjaar zijn vervolg gekregen. Wederom is de trilogie Afdelingskampioen, kampioen van de Zondagamateurs en Algeheel kampioen van Nederland voltooid en wederom staat Baronie aan de top van het amateurvoetbal.
Trainer Ad van Seeters, de opvolger van Jos Broers, wist bij zijn eerste (!) optreden dit succes te bewerkstelligen. Maar hij niet alleen: onder zijn leiding stond er een selectie die met aanvallend en bij tijd en wijle oogstrelend voetbal de kijker (ook de supporters van de tegenstanders) imponeerde.

Het tweede-elftal promoveerde en werd bekerkampioen. Ook het zogenaamde schaduwelftal (bestaande uit potentiële spelers voor het tweede) werd kampioen, evenals Baronie 9.

Kan op sportief gebied de koek dus niet op, ook bestuurlijk /organisa-torisch en financieel zijn vorderingen gemaakt, die vertrouwen geven voor de toekomst.
Voeg daarbij nog de gereedkoming van het nieuwe paviljoen, dan kan gezegd worden dat het seizoen 2000-2001 een succesvol jaar is geweest, een jubileumjaar waardig!

Wie in dit alles reden ziet om tevreden achterover te leunen vergist zich.
Met zo'n 650 leden, 14 seniorenelftallen, 25 jeugdelftallen (ondersteund door 45 trainers-leiders) en de dit jaar in het leven geroepen kabouterafdeling kan en mag Baronie niet versagen.
En dat vergt inspanning en alertheid. Daarvan is Baronie zich zeker bewust.

Baronie behaalt bij Argon kampioenschap hoofdklasse A

hoofdstuk 5.8 hoofdstuk 5.10