2. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE FAMILIE VAN DEN HEUVEL.


2.1 Herkomst van de naam van den Heuvel.

Er zijn verschillende meningen over het ontstaan van de naam van den Heuvel. Er is in het plaatsje Wijngaarden een boerderij met de naam den HEUVEL, hij zou het eigendom geweest zijn van Hendrik Cornelisse (zie blz. ) en deze familie zou daarna de naam van den Heuvel aangenomen hebben. Een bewijs dat de boerderij inderdaad van Hendrik Cornelisse is geweest is tot op heden nog niet gevonden.

2.2 Schatting van het aantal ‘van den HEUVELS’.

Om een schatting te maken van het huidige aantal naamdragers, kan er gekeken worden naar de volkstelling van 1947. Toen leefden er 12.753 personen met de naam v.d. HEUVEL in Nederland. Het huidige aantal zal dus ongeveer op 20.000 liggen. Een schatting van het totaal aantal naamdragers is erg moeilijk maar zal tussen de 30 á 40.000 liggen. In deze publikatie worden er zo’n 2000 vermeld dus er is nog een hoop werk te doen.

2.3 Verspreiding van de achternaam.

Het verspreidingsgebied van personen met de naam van den HEUVEL is vrij goed te bepalen aan de hand van de reeds eerder genoemde volkstelling uit 1947. Hieruit blijkt dat de grootste concentratie te vinden is in de provincie Noord-Brabant. Als goede tweede en derde volgen de provincies Zuid-Holland en Gelderland, in het oosten en noorden van Nederland zijn er haast geen naamdragers te vinden. Buiten Nederland zijn er ook nog naamgenoten gevonden in: Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Australië. In België komt de naam VANDENHEUVEL ook veelvuldig voor.

2.4 Verdeling van de naam v.d. Heuvel per provincie.

Drenthe 15
Friesland 11
Gelderland 1446
Groningen 23
Limburg 589
Noord-Brabant 4962
Noord-Holland 1272
Overijssel 121
Utrecht 1147
Zeeland 108
Zuid-Holland 3065


Totaal 12759

Als we kijken hoe het met de verdeling van deze namen over de plaatsen in de provincie Zuid-Holland zit blijkt ook duidelijk dat er een aantal plaatsen zijn waar de naam veelvuldig voorkomt.

Verdeling van de naam van den Heuvel in 1947 per plaats.

Delft 88
Dordrecht 135
Gorinchem 47
Gouda 197
Leiden 37
Rotterdam 906
Schiedam 81
's-Gravenhage 456
Vlaardingen 21


2.5 Beroemdheden.

Een beroemde (bekende) van den Heuvel is de KRO presentator en verslaggever Aad van den Heuvel. Tot op heden heb ik dit persoon nog nergens in de gegevens kunnen inpassen.
Een andere beroemde (niet zo bekende) van den Heuvel is nog prof. dr. Edward Peter Jacobus van den heuvel, hoogleraar in de astronomie en directeur van het sterrenkundig instituut Anton Pannekoek van de universiteit van Amsterdam. Kreeg 24 october 1995 de Spinoza prijs van de Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk Onderzoek. (4 miljoen gulden! Het geld moet de komend 5 jaar uitgegeven worden aan wetenschappelijk onderzoek.
Verder zijn nog bekend Andre van den Heuvel, voorzitter van de K.R.O. geweest.(verder nog niets over bekend) en W. van den Heuvel, directeur van het Amsterdams havenbedrijf (ook hier zijn geen verdere gegevens van bekend).
Er zijn echter ook geen grote misdadigers in de familie. (dronkenschap en ruzies daargelaten).
 
Terug naar de thuispagina