Heb je nog vragen kan je altijd even mailen naar het mailadres op de hoofdpagina.

Terug naar hoofdpagina.
Nikkel Metaal Hydride accu's
Auteur:   Peter J.J van Hout                                                                                    (c) 2016 

Naar hoofdpagina.

Nikkel Metaal Hydride accu's

Disclamer:
Let op !! Lees eerst de tekst onder aan de pagina m.b.t. disclamer.
Het aanschaffen van een NiMH accu pakket.
Als je een NiMH -accu pakket koopt is het belangrijk te weten of hij bij de aanschaf aan je eisen voldoet.
Welke eisen dit zijn moet je van tevoren bepalen.
Wat je minimaal moet weten is de totale accuspanning (Volts) die het pakket moet leveren, welke constante (langdurig) stromen (Ampère) en welke piek (kortdurende) stromen het pakket moet kunnen leveren.
De stroom die de accu kan leveren wordt meestal opgegeven in mili ampère (1000 mA = 1 Ampère).
Deze gegevens zijn afhankelijk van waar je de accu voor gaat gebruiken.
Wat de accu kan presteren staat vermeld in de technische gegevens die de fabrikant aanlevert en moet je deze dus dan ook voordat je iets aanschaft bekijken of deze voldoende zijn.
Ligt het pakket ergens onder verkeerde bewaaromstandigheden een tijd lang opgeslagen dat is de kans groot dat het al niet meer voldoet aan de opgegeven test specificaties van de fabrikant.
Het is derhalve dus belangrijk hoelang zo'n pakket b.v. al in de winkel ligt en heeft de bewaar temperatuur er zelfs invloed op.
Dit is helaas niet goed te controleren..
Wat je wel minimaal zou kunnen controleren is de accu spanning bij aanschaf.
Is deze gezakt tot minder dan 1 Volt per cel dan is de kans aanwezig dat het pakket er al een hele tijd ligt en de spanning door de zelfontlading van de cel zover gezakt is dat de levensduur en dus ook de capaciteit  beïnvloed.
Ook is de kans groter dat het pakket in onbalans verkeerd.
Welke invloeden er nog meer van toepassing zijn op de levensduur en wat U nog meer zou moeten weten over het gebruik van een NiMH pakket kunt U hieronder lezen.
De nikkel metaal hydride cel en zijn technische specificatie:
Wat we natuurlijk moeten weten van zo'n cel zijn de aansluitgegevens van de positieve en negatieve accu pool.
Deze zijn meestal dan ook duidelijk aangegeven op de cel zelf.
Is dat niet zo dan kan je dit controleren met een volt meter.
Wat er in zo'n cel zit is voor de gebruiker niet zo noodzakelijk om te weten mits we maar rekening houden met de door de fabrikant verstrekte gegevens voor het gebruik van de cel.
Als we ons hier niet aanhouden gaat dit ten kosten van de levensduur.
Even een korte omschrijving over de opbouw van de cel..
Voor de anode wordt nikkel toegepast, voor de kathode een of ander metaalhydride dat in staat is grote hoeveelheden waterstofgas op te slaan.
Als elektrolyt wordt gebruik gemaakt van een alkalische oplossing.
De energieopslag en -afgifte vindt bij deze accu plaats door de uitwisseling van waterstof ionen.
Wat belangrijk is om te weten is het feit dat als een NiMH accu met een te grote stroom over- of ontladen wordt, de druk in de cel te hoog oploopt er een veilgheidsventiel die in de cel ingebouwd is dan open gaat.
Hierdoor kan er waterstof vrij kan komen die in de cel zit.
Dit vrijgekomen waterstof gaat er dan dus uit en er niet meer terug in waardoor de capaciteit en de levensduur van de cel afneemt.
Let op !!Als dit dus gebeurd is dat dus onomkeerbaar en kan dit dus niet meer hersteld worden.
Om de cel op een juiste manier te kunnen gebruiken verstrekt de fabrikant meestal een "Data blad" waarop de technische gegevens van de cel vermeld staan.
Zonder deze gegevens is het nooit goed te bepalen of U correct omgaat met de cel of er zelfs schade aan toebrengt zonder het te weten.

De technische specificatie van de fabrikant:
De meest voorkomende gegevens die verstrekt worden in een "Technische specificatie datablad" van een fabrikant heb ik hieronder weergegeven.
1) Het type accu:
In dit geval is dit de nikkel metaal hydride cel.
2) De afmetingen van de cel en het gewicht.
Hiermede kan je van te voren zien of de afmeting en gewicht wel geschikt zijn voor jou toepassing.
3) Nominale cel spanning.
Vermenigvuldig deze spanning met het aantal cellen in het pakket en je hebt de spanning (Volts) van het accu pakket wat je wil gebruiken.
4) De capaciteit en onder welke omstandigheden deze gelden.
Dit is de hoeveel het stroom (mA = mili ampère) die de accu kan leveren gedurende een uur lang en onder welke omstandigheden dit geld.
(Dus bij b.v. een dubbel stroom verbruik is dit een half uur lang.)
5) De maximale laad en ontlaadstromen die de accu kan leveren zonder stuk te gaan.
Let op !! Bij het maximale gebruik hiervan geld dan wel de minimale gegarandeerde levensduur van de accu.
Ga je hier over heen dan kan dat zelfs korter zijn.

6) De verwachte minimale levensduur (mits gebruikt onder voorgeschreven omstandigheden).
Hierbij wordt meestal het verwachte aantal laad/ontlaad cyclus vermeld waarbij de accu nog een redelijke capaciteit heeft.
Dit is meestal gebaseerd op nog een rest capaciteit van 60 % van de nominale begin capaciteit (IEC61951-2 norm).
7) De aanbevolen laad methode en condities voor het langzaam laden en voor het snelladen van de accu.
De fabrikant adviseert welke laadmethodes het best kunnen worden gebruikt voor een optimaal resultaat te kunnen behalen voor het doel waarvoor de accu ontworpen is of waarvoor U hem wil gaan gebruiken.
Het is derhalve dan ook belangrijk om hier zo goed mogelijk rekening mee te houden.
8) De interne weerstand van de cel.
Leuk om te weten maar zelf heb je er niet zo veel aan.
De interne weerstand in bepalend voor de grote van de laad- en ontlaadstromen, maar deze worden al vermeld in een ander gedeelte van de specificatie.
9) De zelfontlading van de accu (ook wel charge retension genoemd).
Soms wordt ook de zelfontlading (leegloop als je hem niet gebruikt) van de accu vermeld en onder welke omstandigheden dit geld.
Dit kan bij een volle accu zelfs oplopen tot zo'n 0.1 C per 2 weken.
Dit is belangrijk om te weten.
Als je hem een lange tijd niet gebruikt b.v. tijdens een winterstop moet je hem toch tussentijds laden om problemen te voorkomen.
Meer over die problemen bij het gedeelte over het in gebruikt nemen van de accu.
10) Test gegevens.
Verders worden meestal wat test gegevens verstrekt waaronder de cel getest is.
De meest gebruikte manieren van laden:
1:
Snel laden.
Hieronder verstaan we het laden van de accu met een laadstroom van  meer dan 1 x de accu capaciteit (1 C) tot de maximale toegestane stroom als opgegeven door de fabrikant.
(De maximale laadstroom staat ook vermeld op de accucel of het accu pakket zelf.)
Dus b.v. een 4300 mA accu laden met meer dan 4.3 Ampère tot de opgegeven maximale stroom.
2:Versnelt laden.
Het laden met meer dan 0.1 maal de accu capaciteit (0,1 C) tot 1 x de accu capaciteit (1 C).
3:Normaal laden of ook wel langzaam laden genoemd.
Het laden met 0.1 C of minder dan 0.1 maal de accu capaciteit)
4:
Druppel laden.
Het blijven laden met een continu laadstroom of laad puls stroom die nodig is om de accu vol te houden.
Als voorbeeld kan je hierbij denken aan het gebruik van de accu als 'back-up stroomvoorziening' als de normale stroomvoorziening uitvalt.
Ook het extra snel oplopen van de temperatuur is een indicatie dat de cel vol is.
Komt een cel bij het laden boven de toelaatbare temperatuur waarde die de fabrikant op geeft, moet het laadproces worden onderbroken.
Doe je dit niet dan gaat de cel ook stuk.
De temperatuur detectie controleert hierop tijdens het laden.
3:Spanningspiek detectie verschil met temperatuurpiek detectie als extra beveiliging.
Dit is beide hierboven genoemde methode gecombineerd.
4:Tijdsduur gelimiteerde laad methode.
Deze methode is gebaseerd op het laden met een constante stroom voor een bepaalde tijd.
De tijdsduur is gebaseerd op een berekening van capaciteit gedeeld door de laadstroom maal 1.4 zodat de cel dan vol is.
Omdat hierbij een onzekere factor meespeelt over de werkelijke capaciteit van de cel, is het raadzaam deze methode niet te gebruiken boven een laadstroom van 0.1 maal de cel capaciteit omdat je anders de cel kapot laad.
Voor het laden met 0.1 C wordt meestal door de fabrikant een laadtijd aanbevolen van 14 tot 16 uur.
Als we naar een willekeurig ontlaadgrafiekje kijken van zo'n accucel wordt dat duidelijk.
U ziet in het grafiekje enkele ontlaadcurve's.
Je kan stellen in zijn algemeenheid dat als je de accucel zwaarder belast de celspanning tijdens het ontladen wat lager komt te liggen en als hij bijna leeg is pas echt steil zakt.
Bij een lading van 30% is er dus nog altijd een redelijke spanning aanwezig.
Dit geld zeker in onbelaste toestand en zal de accucel dus tot het laatste moment toe nog minimaal 1.2 Volt leveren.
Daarna raakt hij dus helemaal leeg en gaat het risico van diepontlading optreden.
Het is daarom raadzaam bij aanschaf de spanning van het pakket te meten en als deze beneden 1 Volt per cel ligt niet te kopen.

Ongeacht wat voor leuk verhaal de verkoper dan ook heeft.
Mijn accu heb ik nooit vergoed gekregen omdat nu eenmaal op accu's geen garantie op zit.
Ook bij het achteraf laten lezen aan de verkoper van mij mail wisseling met GP - Nedeland heb ik geen bevestiging van zijn naar mijn visie foutieve inzichten gehad, het geen zou kunnen betekekenen dat mijn onprettige ervaring bij de door hem verkochte accu's op die manier meer kan voorkomen.
Als je een cellen pakket in gebruikt neemt kan het zijn dat sommige cellen dus minder vol zijn dan anderen.
Hierbij ontstaat er bij het ontladen een kans dat deze minder volle cellen te ver ontladen worden tot beneden de toegestane grens waardoor ze stuk gaan.
Ook kan het omgekeerde gebeuren dat de meest volle cel bij het laden wordt overladen.
Om dit te voorkomen kan je het beste de cellen eerst formeren voordat je ook maar iets gaat proberen.
Om je cellen pakket te formeren, dus een onbalans in cellen op te heffen moet je hem een aantal keer langzaam laden (max. 0.1 C) en ontladen tot een bepaalde spanning.
Dit betekend dat als je de cellen die minder vol zijn ook daadwerkelijk vol wil krijgen er maar een manier is om dit te doen omdat voor het laden/ontladen van elke cel apart geen aansluitingen beschikbaar zijn zoals bij een meer cellen Lipo pakket.
Je kan het vergelijken met een aantal glazen water die je langs elkaar zet en elke een verschillende inhoud hebben.
Als je bij alle glazen tegelijkertijd druppels in laat vallen van gelijke grote zal dus het ene glas eerder vol zijn dan het andere.
Om nu het glas wat het leegste is vol te krijgen (dus alle cellen gelijk te krijgen) zal dus het glas wat al de meeste inhoud had een hele tijd overstaan te lopen.
Bij de cellen gebeurd het zelfde.
Dat overlopen betekend dus dat je als je het met de cellen vergelijkt dat je de cel die al het meeste vol was staat te overladen.
Gebeurd dit overladen met een te grote stroom dan gaat hij dus stuk en heb je de beste cel in het pakken kapot gemaakt.
Deze cel was immers het eerste vol.
Hoe kan je dit voorkomen.
Dit kan je voorkomen door er een stroom door te sturen waarvan je weet dat de cel niet kapot gaat.
Die waarde ligt op maximaal 0.1 x de capaciteit van de accu.
Dus bij een 4300 cel die eigenlijk nominaal maar 4100 is ligt dit dus op 410 tot maximaal 430 mAmpere.
Liefst wat lager dus.
Kies je dus een stroom die hoger is gaat de cel kapot door een te hoge inwendige druk die ontstaat t.g.v. de te hoog oplopende temperatuur bij het overladen.
Als je dit overladen niet lang genoeg doet heeft het ook geen zin.
Immers de cel die het minst vol was is dan nog steeds niet vol en het pakket is nog steeds niet in balans.
Het langdurig overladen gaat ook ten kosten van de levensduur van de cel echter bij een lage laadstroom valt dit wel mee.
Je kan dit ook zien bij de technische gegevens.
Om een indruk te geven hoeveel invloed dit overladen met 0,1 C heeft kan je zien als de fabrikant als gebruikerstoepassing de cel opgeeft als back-up accu voor als de spanning van een apparaat uitvalt.
Deze wordt dan ook met een continu stroom (of puls stroom) geladen om de accu in vol geladen toestand te houden.
Dit noemt men "druppel laden" of in het Engels "Tikcle Charge" .
De accu wordt meestal getest op het (over)laden met een continu laadstroom van 0,1 C gedurende 1 jaar lang waarbij geen noemenswaardige lekkage of vervorming op mag treden.
Wanneer is het laden met 0,1 C dan lang genoeg ?
Als je weet met welke stroom je aan het laden bent kan je het uit rekenen.
Een accu is normaal gesproken vol bij een lading van 140 % van zijn capaciteit.
Dit wil dus zeggen 140%  x 4100 = 5740 mA totale input.
Omdat je pakket in onbalans is moet je hem dus dan langer laden.
Je moet dan kiezen voor ongeveer 160% x 4100 = 6560 mA totale input.
Als je dit deelt door de laadstroom heb je het aantal uren.
Dus met een veilige laadstroom van 300 mA duurt het 6560/300 = 21.8 uur zeg maar 22 uur.
Bij een veilige laadstroom van 275 mA zit je dus op ongeveer 24 uur.
Hierbij moet worden opgemerkt dat overladen worden opgemerkt dat overladen altijd ten koste van de levensduur van de accu gaat.
Echter bij een 'veilige' laadstroom gaat de cel er niet kapot van.
Derhalve is het dan ook aan te bevelen geen onnodige laadtijden te gebruiken en liefst gebruik te maken van een afschakeldetectie..
De levensduur van een NiMH accu pakket:
Kort samen gevat kunnen we stellen dat de volgende punten hebben invloed op de levensduur van het accu pakket:
1:
De toegepaste laad methode
2: De laad en ontlaadstromen.
3: Blootstellen aan overladen of een te diepe ontlading.
4: Temperatuur tijdens laden en ontladen.
5: Het aantal laad en ontlaad cycli.
6: Bewaar omstandigheden.
Disclamer:
Let op !!
De tekst over het onderwerp op deze pagina is met de grootst mogelijke zorg gekozen.
De kennis m.b.t. dit onderwerp is een samenvoeging van fabrikant gegevens en eigen meetgegevens c.q. ervaringen.
Desondanks kan het mogelijk zijn dat de pagina onjuistheden of type fouten bevat.
Ook het interpreteren van de tekst kan misschien op meerdere manieren waardoor er misverstanden kunnen ontstaan over het gebruik van de accucel.
Het gebruik van de op deze pagina aangeboden informatie kan leiden tot schade aan accu's indien dit zo is.
De auteur is door het duidelijk vermelden van dit gegeven derhalve dan ook niet aansprakelijk hiervoor.
Het naleven van het vermelde en het interpreteren hiervan is dan ook voor eigen risico.
De reden waarom ik deze pagina ondanks het bovenvermelde toch wil aanbieden is dan ook dat ik teveel schade aan deze accu's zie ontstaan door onwetendheid en ondeskundig gebruik en hoop op deze manier dit te kunnen verminderen.
Mocht U onjuistheden denken tegen komen of dingen verduidelijkt willen zien kunt U contact opnemen met het mailaders op de hoofdpagina.
Het laden van een enkele NiMH cel:
Het laadproces.
Het laden van een nikkel metaal hydride cel is zoals bij alle oplaadbare cellen een elektrochemisch proces.
De inwendige weerstand loopt op als de accu vol begint te raken, hierdoor zie je de cel spanning tijdelijk even extra snel oplopen tot hij helemaal vol is.
Ook de temperatuur begint extra snel te stijgen.
Als je dan door blijft laden zakt de spanning weer, echter de temperatuur loopt verder op als de laadstroom tenminste groot is.
Bij een zeer kleine laadstroom is het oplopen van de temperatuur minder merkbaar.
Dit is het punt waarop de cel vol is (zie grafiek).
De meest gebruikte detectie methodes voor het uitschakelen van het laadproces:
Als we met grotere laadstromen dan 0.1 maal de capaciteit gaan laden, is het noodzakelijk dit laadproces stop te zetten als de accu vol is.
Doen we dit niet dan laden we de cel kapot.
Voor het detecteren wanneer de cel vol is bestaan er verschillende manieren van detecteren.
1:
Spanningspiek verschil (Delta piek Volt) detectie.
Zoals hierboven al vermeld loopt de spanning plots extra stijl op als de accucel bijna vol is.
Blijven we gewoon doorgaan met laden dan zakt de spanning weer.
Deze spanningspiek op het moment dat de cel vol is wordt gebruikt om het laadproces uit te schakelen.
Tijdens het laden wordt de spanning gemeten en de hoogst gemeten spanning bewaard.
Is dit hoogste punt bereikt en zakt de spanning weer tot meer dan een vooraf ingestelde waarde (Delta piek spanning) dan schakelt de lader uit.
Bij de technische specificatie wordt de aanbevolen delta piek spanning voor de accucel vermeldt.
In veel gevallen is de aanbevolen waarde 0 tot 5 mili Volt (0.005 Volt) per cel.
Dit is dus het aantal millivolt wat de cel spanning weer moet zakken na de piek voordat de lader uitschakelt.
Dit is dus ook de tijd dat de cel overladen wordt en moet dus zeker niet bij hoge laadstroom te lang gaan duren
2:Temperatuurpiek (Delta piek Temperatuur) detectie.  
De problemen die ontstaan bij het in serie schakelen van NiMH cellen:
1:
Het in onbalans zijn of geraken van cellen in een cellen pakket.
Als je een aantal cellen in serie zet om de totale spanning van een cellen pakket omhoog te kunnen brengen, krijg de te maken met cellen van verschillende capaciteit.
Deze verschillen zijn vrijwel altijd aanwezig echter moeten we proberen ze zo klein mogelijk te krijgen.
Als je naar het meer cellen grafiekje kijkt zie je wat ik bedoel.
Als de verschillen te groot zijn zal de piek detector het laden pas uitschakelen als de minst volle cel van het pakket vol is, waardoor de eerste cel(len) in het pakket (was de beste cel) overladen wordt.
Dit kan negatieve gevlogen hebben voor de betreffende cel als dit met een grote laadstroom gebeurd.
Liggen de pieken ver uit elkaar kan het dus ook gebeuren dat de lader te vroeg uitschakelt met het gevolg dat het pakket nog meer in onbalans komt omdat de minste cel nog niet vol was.
2:Het gebruiken van in serie geschakelde pakketten van ongelijke capaciteit.
Ook bij het in serie laden van twee ongelijke pakketten ontstaan deze problemen.
Wordt er toch gebruik gemaakt van twee ongelijke pakketten is het noodzakelijk om vroegtijdig te stoppen bij het gebruik (ontladen).
Dit moet dan gebeuren op een tijdstip dat het pakket van de minste capaciteit nog niet te ver leeg is en de pakketen moeten daarna los van elkaar weer geladen worden.
Home
Home
De inwendige weerstand:
De inwendige weerstand van de accu is een kreet die je veelvuldig tegen komt als het gaat om de levensduur van de accu.
Wat je ziet bij een accu is een terug zakkende accu spanning op het moment dat de accu stroom gaat leveren.
Dit verschijnsel is altijd aanwezig maar naar mate de accu slechter wordt, wordt ook dit spanningsverschil groter.
Om dit duidelijker te maken heb ik hieronder een tekening geplaatst.
Even een uitleg van de tekening.
Op de tekening zie je de accu met daarin schematisch voorgesteld de cel(len) waaruit hij opgebouwd is en een schematisch voorgestelde inwendige weerstand ( Ri ) die altijd aanwezig is ook al is deze niet visueel waarneembaar.
Daarnaast getekend een schematische stroomverbruiker die stroom gaat verbruiken op het moment dat de schakelaar ingeschakeld wordt (dus als de schakelaar niet ingeschakeld is loopt er ook geen stroom).
Nu even een natuurkunde wet die de wet van Ohm heet en even gebruikt moet worden om de werking van de inwendige weerstand ( Ri ) duidelijk te maken.
De wet luid dat weerstand bepaald kan worden door de spanning ( uitgedrukt in Volt ) te delen door de stroom die er loopt.
Dus als je op de accu niets aansluit zakt de spanning ook niet maar als er wel een stroomverbruiker aangesloten wordt zie je dat op dat moment de spanning wel terug zakt en moet er dus ook een weerstand aanwezig zijn waardoor dit verschijnsel optreed.
Stel dat je hebt een accu zou hebben die perfect zou zijn dan zou er geen spannings terugval optreden bij belasting en de inwendige weerstand nul zijn.
Om nu te kunnen bepalen hoe groot de inwendige weerstand is moet je dus enkele metingen doen op het moment dat er een stroomverbruiker aangesloten is en de spanning weten van op het moment er geen stroom verbruiker aangesloten is.
Wat je moet meten zijn dus 3 dingen:
1:  De accu spanning onbelast.
2:  De accu spanning belast.
3:  De grote van de stroom die er loop bij de aangesloten belasting
De inwendige weerstand reken je dan uit door de spanningsverschillen van elkaar af te tellen en te delen door de stroom die er loopt.
Hoe hoger de inwendige weerstand dus wordt hoe slechter de accu wordt.
Op die manier is dus de kwaliteit van de accu in de gaten te houden.
Het in gebruik nemen van een NiMH accu pakket:
Een goed cellen pakket is door de fabrikant geselecteerd op zo klein mogelijke verschillen tussen de cellen onderling en wordt (gedeeltelijk) geladen geleverd.
Tussen de fabrikant en gebruiker ligt een tijdsduur de we liefst zo kort mogelijk zien.
In dit traject gaan de cellen zich ontladen door de zelfontlading die altijd aanwezig is.
Je kan de gegevens voor zelfontlading soms terug vinden in de specificatie van de fabrikant, meestal opgegeven als "Charge retension".
De zelfontlading moet niet worden onderschat en ligt gemiddeld ergens rond de 0.2 C per 28 dagen (bij 20 graden).
Ligt dus zo'n pakket ergens al een tijd in een winkel dan kan het goed zijn dat de minimale spanning per cel (of van een van de cellen) overschreden is en hierdoor de cellen al niet meer voldoen aan de specificatie van de fabrikant of in het ernstigste geval zelfs stuk is.
Zelf ben ik ook door schade en schande wijs geworden.
Ik kocht bij een plaatselijke modelbouwzaak hier in Eindhoven (die overigens ook via internet verkoopt) een 10 cellen GP 4300 accu die bij aankoop nog slechts 7 Volt uitgangsspanning had.
Ik heb uit de accu nooit meer kunnen krijgen dan 3300 mAh.
Toen ik de verkoper hierop attendeerde kreeg ik een verhaal dat dit altijd zo was en dat de accu's leeg geleverd worden door de fabrikant.
Ik heb hierover contact gehad met  Gertjan van Reenen van  GP Batteries - Nederland om dit bevestigd te krijgen.
Hieronder een stukje tekst uit het antwoord wat ik van hem kreeg:
Begin tekst
De cellen hebben een zeer lage inwendige weerstand waardoor de zelfontlading behoorlijk hoog is.
Cellen worden gemiddeld 30% geladen verstuurt vanuit de fabriek.
Je kunt gerust stellen dat ze tijdens de reis leeg zijn ontladen.
Het is dus van belang dat de cellen na aankomst zo spoedig mogelijk worden herladen.
Diepontlading heeft een blijvend effect op de beschikbare capaciteit van de cel.
Verder is de vraag wie de assemblage van 10 cellen heeft gemaakt en of de cellen voor het pack zijn gematched
Einde tekst.
Wat betekend dit !
Laten we even uitgaan van in het gunstigste geval een lading bij aankomst van 30 %.
Wat betekend dit niet !! Dit betekend niet dat de accuspanning nog maar 30 % is van de maximale spanning !!
Wat is nu wel die 30 %.
Een praktijk voorbeeld van de inwendige weerstand van een accu:
Zoals het gezegde luid: Een plaatje zegt meestal meer dan duizend woorden.
Bij het onderstaande plaatje komt het verschijnsel inwendige weerstand duidelijk naar voren al vereist het plaatje wel de nodige uitleg.
Het plaatje is een grafiek die met een z.g. "Data logger" gegenereerd is tijdens het opstijgen van een heli.
De groene lijn is een weergave de accu spanning waar het allemaal om te doen is zoals eerder vermeld.
De blauwe lijn is de stroom die er loopt.
De witte lijn is het opgenomen vermogen wat uit de accu getrokken wordt en moet vermenigvuldigd worden met 10x.
De paarse lijn bovenaan in de grafiek is het toerental van de rotor.
Hoe werken deze nu samen (zoals de wet van Ohm ook beweerde) ?
Even een stap - voor stap uitleg van wat zich af gaat spelen.
1 - Het begint bij het aanzetten van de heli, de eerste 2 vakjes,de spanning is 12 Volt (groene lijn) ,de rotor staat stil en er loop weinig stroom(blauwe lijn)  omdat alleen de ontvanger en servo's stroom nodig hebben.
2 - De volgende actie is de motor die aangezet wordt waardoor de rotor gaat draaien (paarse lijn) in het derde en vierde vakje en er meer stroom moet gaan lopen om dit te kunnen.
Wat meteen opvalt hierbij is dat de spanning (groene lijn) terug zakt naar iets boven de 11 Volt omdat de accu nu belast wordt d.m.v. er stroom uit te trekken.
3 -De stap die daarop volgt is het geven van meer pitch en de heli stijgt op (zevende vakje).
Hierbij zie je dat er nog meer stroom gaat lopen omdat er meer vermogen nodig is om van de grond te kunnen komen.
Het gevolg hiervan is dat de spanning (groen) nog iets verder terug zakt.

Je ziet hier dus dat als er meer stroom uit de accu wordt getrokken dit invloed heeft op de accu spanning.
Als er geen inwendige weerstand aanwezig zou zijn in de accu zou de spanning niet terug zakken omdat er dan immers alleen uitwendig een stroom loopt die daarbij er natuurlijk altijd een bepaalde weerstand ondervind veroorzaakt door de verbruiker (wat in dit geval alle electrische componenten van de heli zijn).

Deze weerstandswaarde kan je natuurlijk ook uitrekenen:
Als we het grafiekje als voorbeeld kiezen zie je om het maar af te ronden bij de vliegende heli een stroom lopen van 11 Ampere bij een rest spanning die daar nog overblijft van 11 Volt.
De betekend volgens de wet van Ohm,
Weerstand = Spanning gedeeld door de stroom is gelijk aan 1 Ohm weerstand waarde.
De inwendige weerstand is dan de uitgangs spanning van 12 Volt min de rest spanning van 11 Volt = 1 Volt gedeeld door de stroom die er loop van 11 Ampere is dus een inwendige weerstand van 0.09 Ohm.
Naar mate de accu slechter wordt loopt de inwendige weerstand op en zal je dus een lagere spanning overhouden tijdens het vliegen.
Dit is dan op zijn beurt weer merkbaar door het terug zakken van het vermogen.
Bij een heli met een gas-curve instelling resulteerd dit in een lagere rotorsnelheid bij een zelfde instelling.