Singulariteit en filosofie


Inleiding

Algemeen en natuurkunde

Natuurkunde en de mens

Dualistisch relatief

Mens en natuurkunde: één systeem

Dualistisch relatieve singulariteit

Afsluiting

Colofon

Singulariteit als bron van ons zijn.