Natuurkunde en de mens

Als mens maken we deel uit van de natuurkunde. Het is dan ook onzin om te stellen dat het verschillende dingen zijn. Beide maken deel uit van hetzelfde systeem.

Het komt er dan ook op neer dat iedere toestand van de mens verklaard kan worden met natuurkunde ook al zijn het dingen waar de gemiddelde wetenschapper van huivert zoals het denken paranormaal te zijn. Ook dit zijn toestanden in de hersenen binnen de natuurkunde.

Net als binnen de natuurkunde zijn ook binnen het mens-zijn de paradoxen de grenzen waarbinnen we aanwezig zijn.
Elke paradox heeft een wisselwerking in zich dat de beide componenten elkaar aantrekken omdat getracht wordt een singulariteitstoestand aan te nemen.

Dit verschijnsel is het bekende actie heeft reactie tot gevolg. Alles dat ontstaan is uit de singulariteit heeft een wisselwerking in zich om de singulariteitstoestand weer te bereiken.

Echter juist het doorbreken van de singulariteitstoestand is de basis om er te kunnen zijn. Het is dan ook meer bijzonder om er te zijn dan om een singulariteitstoestand aan te nemen!
Respect voor het leven, dat je er bent, neemt door deze vaststelling dan ook toe al is het dan niet altijd wat je er van verwacht. Nogmaals omdat je in de singulariteit alle mogelijkheden hebt, heb je er geen één! Je moet er juist uit zijn om er te zijn.

Binnen het mens-zijn kunnen we wijzen naar de bron, de absolute singulariteit waar alles uit voortgekomen is. De absolute singulariteit is de bron van alle paradoxen. Dus ook die van ons zijn.

Het is begrijpelijk dat de mensheid heel veel bezig is met de bron waar we uit voortkomen omdat alle wisselwerkingen binnen ons dus wijzen naar de top. Je moet moeite doen om uit de singulariteit te blijven. Uit zichzelf zorgen de wisselwerkingen binnen je voor een aantrekking die leidt tot de singulariteitstoestand als reactie op het eruit ontstaan zijn net als binnen de natuurkunde alle wisselwerkingen de reactie zijn op de geboorte van de kosmos. Omdat de singulariteit onze bron is, gaat er een grote aantrekkingskracht naar uit.

- Home -