Je bent wat je diepe bezielde wens is
Zoals je wens is, zal je wil zijn
Zoals je wil is, zullen je daden zijn
Zoals je daden zijn, zal je lot zijn