[Intro] [Surnames / Achternamen] [Email]

Abel Eppens tho Equart geboren te Eekwerd op 1534-03-29, eigenerfde boer en oa schrijver van 'Der Vresen Chronicon', overleden te Emden (Duitsland) ± 1590, gehuwd op 1562-05-10 met:
Frouke Louwens geboren te Enselens ± 1540, (dochter van Louwe Havickes en Etjen Waelkes Elama), kinderen uit dit huwelijk:
Popko Abels landbouwer, geboren te Wirdum ± 1571, overleden te Middelbert ± 1625, gehuwd met: Kinderen:
Abel Popkes landbouwer, geboren te Wirdum ± 1590, overleden te Middelbert in 1670, gehuwd voor 1626 met:
Geessien Jans geboren te Middelbert ± 1610, overleden ± 1654, dochter van Jan Peters en Hille ?, kinderen uit dit huwelijk:
Jan Abels geboren te Middelbert ± 1630, overleden in 1682, gehuwd:
 1. te Leegkerk in 1655 met
  Sijberig Alberts geboren te Leegkerk ± 1635, dochter van Albert Pieters en Grietje ?, kinderen uit dit huwelijk:
 2. in 1669 met
  Kunnejen Harkema overleden ± 1681, kinderen uit dit huwelijk:

Elle Jans (Jansen Jansens) geboren te Leegkerk ± 1660, gehuwd te Middelbert op 1691-12-20 met:
Gretien Hendriks geboren te Groningen ± 1661, (was voorheen gehuwd met Jan Lugies), dochter van Hindrik Allerts en Marritien Benes, kinderen uit dit huwelijk:
Jan Elles gedoopt te Middelbert op 1694-12-23, overleden te Middelbert op 1739-07-22, gehuwd te Middelbert in 1724 met:
Welmtje Luitjes gedoopt te engelbert op 1699-04-16, overleden te Middelbert voor 1745, was voorheen gehuwd met Jan Fetties, dochter van Luitje Oomkes en Geertjen Klaasen, kinderen uit dit huwelijk:
Luitje Jans van Dijken landbouwer tevens kerkvoogd en ouderling te Engelbert en gezworene bij het gericht Selwerd, gedoopt te Engelbert op 1734-12-12, overleden te Engelbert op 1814-05-19 (neemt in 1812 de achternaam van Dijken aan en doet dit ook voor zijn kinderen) gehuwd:
 1. te Middelbert op 1756-05-08 met
  Hindrikje Louwes gedoopt te Middelbert op 1734-08-15, overleden te Engelbert op 1780-12-23, dochter van Louwe Hindriks en Aukje Jans Cruisinga, kinderen uit dit huwelijk:
 2. te Engelbert op 1782-05-09 met
  Trijntje Tonnis Koning gedoopt te Middelbert op 1760-02-03, overleden te Engelbert op 1797-04-17 bij de geboorte van Hindrik, dochter van Tonnis Jans Koning en Jantje Hindriks, kinderen uit dit huwelijk:
 3. te Engelbert op 1799-02-14 met
  Hebeltje Tonnis Koning gedoopt te Noorddijk op 1748-05-19, overleden te Noorddijk op 1818-05-27, dochter van Tonnis Jans Koning en Jantje Hindriks, zuster van Trijntje Tonnis, Hebeltje was eerder gehuwd met Jan Berends Mooi

Jan Luitjes van Dijken landbouwer, gedoopt te Engelbert op 1760-5-18, overleden te Oosterhoogebrug op 1819-10-28, gehuwd te Engelbert op 1787-05-17 met
Annegien (Annigjen) Garbrands Venekamp gedoopt te Middelbert op 1759-08-26, overleden te Oosterhogebrug op 1814-02-04, (dochter van Garbrand Berents Venekamp en Gaaske Jacobs Collenborg), kinderen uit dit huwelijk:
Luitje Jans van Dijken landbouwer, geboren te Engelbert op 1787-08-20, gedoopt op 1787-08-26, overleden te Euvelgunne op 1856-06-16, gehuwd te Noorddijk op 1818-06-19 met
Margien (Martje) Ebo Bolhuis geboren te Helpman, gedoopt te Groningen op 1796-10-28, overleden te Euvelgunne op 1831-06-19, kinderen uit dit huwelijk:
Jan Luitje van Dijken landbouwer, geboren te Middelbert op 1821-6-24 ( Foto), gehuwd te Noorddijk op 1868-04-25 met
Nieske Rennes Bakema geboren te Vierhuizen (Gem. Ulrum) op 1842-08-18, dochter van Renne Drews Bakema en Rebekka Pieters van Maren ( Foto)
Kinderen ( Foto) uit dit huwelijk:
Renne van Dijken geboren te Euvelgunne op 1877-01-13 ( Foto), rijwielhandelaar, overleden te Groningen op 1929-01-24, gehuwd te Weiwerd (Delfzijl) op 1901-03-27 en gescheiden te Delfzijl op 1919-12-19 met/van:
Auctje Kuiper geboren te Weiwerd (Delfzijl) op 1881-03-28, overleden te Amsterdam op 1966-01-02 ( Foto)
Uit dit huwelijk:
 1. Nijske (Nieske) van Dijken geboren te Groningen op 1902-01-02, dienstbode, overleden te Groningen op 1916-09-20
 2. Martje (Mattie) van Dijken geboren te Groningen op 1903-06-07
 3. Geertje (Gre) van Dijken geboren te Groningen op 1904-11-19
 4. Lubberta Jantina (Bep) van Dijken geboren te Groningen op 1906-04-10
 5. Jan Luitje (Jan) van Dijken geboren te Groningen op 1907-11-26
 6. Anna Alida (Annie) van Dijken geboren te Groningen op 1909-04-02
 7. Luitje Abel Laurens (Lou) van Dijken geboren te Groningen op 1910-09-25
 8. Wilhelmina (Willie) van Dijken geboren te Groningen op 1912-08-31
 9. Pieter Hendrik (Piet) van Dijken geboren te Groningen op 1914-02-16
 10. Aaltje (Li) van Dijken geboren te Groningen op 1915-12-10