Meer Nuttige Tips & Trucs

Hinderlijk tikkend geluid in u huis zal meestal niet van een specht afkomstig zijn.Maar het kan wel door het uitzetten van de centrale verwarmingsleidingen worden veroorzaakt. Bij het opwarmen van deze leidingen en ook weer bij het afkoelen ontstaat dit hinderlijk tikkend geluid. 

Aan het uitzetten en krimpen van deze leidingen kunt u niets doen.Wat u wel kunt doen is nagaan of de leidingen ongehinderd kunnen uitzetten en krimpen .Vooral de leidingen door  stenen, houten en betonnen vloeren of muren, geven als deze klem lopen, dit hinderlijk getik in u installatie. Zorg daarom voor voldoende ruimte rond om deze leidingen waar ze door de muur of vloer gaan. Lukt dit niet, bijvoorbeeld omdat de gaten door het beton heen te klein zijn geboord. dan wil het wel eens helpen om op dat punt de leidingen juist nog meer klem te zetten.Dit kan door een houten knijper tussen de leiding en het beton te slaan ( de leidingen zetten dan wel op een ander minder hinderlijk punt uit) .    

                                                                                             

Onderhoudstip Het kan zijn dat de waakvlam geel brandt. Dan zou u de waakvlambrander kunnen schoonpoetsen en schoonzuigen met de stofzuiger. U kunt hiervoor met een oude tandenborstel (een nieuwe mag natuurlijk ook),  de luchttoevoer van het waakvlambrandertje schoonpoetsen. Waar zit deze  luchttoevoer? De luchttoevoer zit aan het begin van het waakvlambrandertje en  is meestal te herkennen aan een gaasje dat voor een klein gaatje zit. Dit gaasje moet u schoonpoetsen .   

  

Er zijn grof weg gezegd twee type ketels. De open ketels en de gesloten ketels. Het verschil zit hoofdzakelijk in de manier waarop het toestel aan zijn zuurstof komt voor de verbranding. Het gesloten type heeft een ventilator die de lucht naar de gesloten verbrandingskast brengt. Bij het open type zijn er meer dingen die zorgen  voor een juiste aanvoer van voldoende verbrandingslucht.

gesloten type                                              open type

Zorg daarom bij het open type dat er voldoende zuurstof bij uw ketel kan komen. Maak het luchttoevoerrooster regelmatig schoon. Zet geen spullen bij de ketel die de luchttoevoer kunnen belemmeren. Zet geen brandbare materialen in de buurt van de ketel .                                                         

Heeft u een mechanische afzuiginstallatie in huis, let er dan opdat door deze afzuiging geen onderdruk in de ketel ontstaat waardoor in plaats van door uw schoorsteen, de rookgassen via het afzuigsysteem door uw  woning het huis moeten verlaten.

      Op deze tekening ziet u een driewegklep met een geel gekleurde microschakelaar. Deze wordt veel toegepast in combiketels. Deze microschakelaar wordt wel eens niet goed ingedrukt; als u de warmwater kraan open draai gebeurd er dan niets. U kunt dit probleem simpel oplossen door een muntstuk van 4 euro cent ter hoogte van de pijl neer te leggen zodat de microschakelaar zeker goed ingedrukt wordt. U heeft weer warm water.