1750 Afbraak Juckemastate te Stiens 1750 Afbraak Burmaniastate te Stiens 1756 juni 5 Afbraak Groot Juckema onder Stiens 1758 Afbraak Haersmastate te Jelsum.1760 januari 26 Aankondiging voornemen tot afbraak Jornsmatate te Stiens.1787 september 18 Patriotten opstand onder leiding van dr. Stelwagen tussen Stiens en Britsum nabij Lettingastate.1807 Afbraak Riniastate te Stiens.1809 Afbraak Uniastate te Stiens1823 juni 12 Jacob van Lennep, wandelt door Leeuwarderadeel en drinkt thee in Stiens, met uitzicht op de kerk1825 Goot deel van Friesland onder water door overstroming1845 Start emigratie van Friezen naar V.S. op de vlucht voor armoede en religieuze onverdraagzaamheid.1847 (Start) verharding weg Stiens - Leeuwarden.1847 Start afgraven Hijumer terp1862 Afbraak Witte Huys te Stiiens.1864 (Start) Verharden weg Stiens - Oude Leije1872 juli 14 Stichten Gereformeerde Kerk te Stiens 1873 1e Christelijke school te Stiens1874 Opening school aan Tichelwerk onder Stiens1875 Bouw nieuwe hervormde pastorie te Stiens, 188Oprichten eerste coöperatieve zuivelfabriek van Leeuwarderadeel te Stiens. Gestopt in 1965.1893 P.J. Troelstra, oud inwoner van Stiens, sticht de Sociaal democratische arbeidersparij1895 december 5 Roofoverval Haitsma (Hoogerhuiszaak)1899 Afgraven Juckematerp te Stiens1901 april 22 Opening baanvak NFLS (Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij) Leeuwarden - Stiens - Ferwert1902 Opening baanvak NFLS Stiens - Tzumarum1912 februari Oprichting Vereniging voor Plaatselijk Belang Stiens1917 Oprichten waterschappen Slagdijksterpolder en Poelendsterpolder door de Provincie Friesland.1920 Sluiten Tichelwerk onder Stiens aan de Ee1936 mei Sluiten baanvak spoorweg Stiens - Minnertsga
In  verband met de  wet Bescherming  Persoonsgegevens zijn de gegevens  van nog levende  personen geboren  na 1920 niet vermeld. Bakker + Stamboom van de + familie Bakker + in noord Friesland Vanaf de stam oudste “Pieter Pieters “ tot de invoering van de achternaam Vanaf de invoering van de achternaam: Bakker Vanaf de invoering van de achternaam: van der Wal