ersee 
 


site feed

subscribe with Bloglines
[zoek in ersee]

archief


blogroll me!

de razende bol
ersee's Last.fm Overall Tracks Chart

www.flickr.com

maandag, juni 18, 2007

[ ]

Steeph van Sargasso schreef:
Een op zich weinig belangwekkend lijstje dat vorige week tussen de stapel van de Tweede Kamer zat, werd ineens een stuk leuker na wat graafwerk. Het betreft hier een overzicht van gemeentes met een tekort op hun begroting in 2004 of 2005.
Als je van dat lijstje nou eens alle gemeentes neemt met een tekort van meer dan 20% in 2005 die tevens al een tekort hadden in 2004. Daarvan kan je toch zeggen dat je je zorgen maakt over het financieel beheer.
Zoek vervolgens de burgemeesters op van die gemeentes (in dat jaar). Dat scoort dan als volgt:
CDA: 5
VVD: 2
D66: 1
Gemeente Belangen: 1

Ben ik even blij dat PvdA is toegetreden tot het kabinet. Dat slaapt een stuk rustiger.

Aan dit bericht moet een belangrijke nuance worden toegevoegd. In tegenstelling tot hetgeen de schrijver stelt, gaat het hier niet om tekorten op de totale gemeentebegroting, maar om het verschil tussen de daadwerkelijke bijstandsuitgaven en het toegekende budget daarvoor. Het lijstje is afkomstig uit het jaarverslag van de toetsingscommissie die aanvragen voor de aanvullende uitkering heeft behandeld.

Zoals u allen zult weten is de financiering van de bijstand bij de invoering van de Wet werk en bijstand (Wwb) gewijzigd. Gemeenten krijgen jaarlijks een budget voor de kosten van algemene bijstand en langdurigheidstoeslag. Hieruit moeten de gemeenten de bijstandsuitkeringen aan hun inwoners betalen (bijzondere bijstand en re-integratiekosten worden weer uit een ander potje gefinancierd). Het financiŽle risico ligt bij de gemeenten.

Als een gemeente geld van dit budget overhoudt, mogen ze dat houden. Tot zover niets aan de hand.

Anders wordt het wanneer een gemeente geld tekort komt. De eerste 10% van het tekort is voor eigen rekening, voor het restant kan onder voorwaarden een aanvullende uitkering worden aangevraagd. Stel, gemeente A krijgt een budget van 5 miljoen. De werkelijke uitgaven blijken 6 miljoen te zijn. Van het tekort komt het eerste halve miljoen voor rekening van de gemeente, voor het tweede halve miljoen kan een aanvullende uitkering worden aangevraagd.

Het landelijke budget wordt via een ingewikkelde verdeelsleutel verdeeld over de gemeenten, waarbij onder andere de totale bijstandskosten over het voorgaande jaar, en het aandeel van de betreffende gemeente daarin van belang zijn. Als de landelijke kosten dalen terwijl daarvan in een gemeente geen sprake is, wordt je budget dus lager. Voor de kleine gemeenten (tot 40.000 inwoners) zijn de budgetten voor 2007 gemiddeld 17% lager dan die voor 2006.

Dit betekent dat genoemde gemeente A voor 2007 een budget krijgt van 4,15 miljoen. Als de bijstandsuitgaven nu gelijk blijven op 6 miljoen (neem een willekeurige plattelandsgemeente in het noorden van het land, daar ligt het werk echt (nog) niet voor het oprapen) heeft deze gemeente een tekort van bijna 2 miljoen waarvan in ieder geval de helft voor eigen rekening komt. Een behoorlijke last voor een kleine gemeente.

Zoals u ook weet heeft een burgemeester in de Wwb geen enkele zelfstandige bevoegheid: die ligt bij het college van burgemeester en wethouders, en de gemeenteraad. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd in welke van deze tekortgemeenten de PvdA (of iedere willekeurige linkse partij), hetzij in het college, hetzij in de gemeenteraad, de grootste partij is...

Oh ja, en voor wat het waard is: qua gemeentebegroting kun je niet zoveel met die budgetten, omdat ze pas in oktober van het begrotingsjaar definitief worden vastgesteld. Tot die tijd moet je het met voorlopige budgetten doen...

Het noemen van onjuiste informatie en daaraan verbinden van conclusies ben ik overigens niet van Sargasso gewend, daarvoor ga ik wel naar andere sites.

En nu ga ik weer over tot de orde van de dag.

Steeph heeft netjes gerectificeerd:

In tegenstelling tot wat hierboven genoemd staat, gaat het hier niet over de totale gemeentebegroting maar slechts over het tekort op het deel voor de bijstandsuitkeringen. Dit plaats het geheel in een behoorlijk ander licht. Excuses voor deze dwaling. Zie voor details het eerste commentaar. (Dossier 30545).


09:11 | link |
dinsdag, februari 28, 2006

[ ]

sigmund.nl

19:27 | link |
dinsdag, november 15, 2005

[ ]

de premies voor de basisverzekering blijken minder te bedragen dan de 1100 euro waar hoogervorst aanvankelijk vanuit ging. nog maar drie maanden geleden werd uit de mond van een zorgverzekeringsboer(in) opgetekend dat de premie tussen 1250 en 1300 euro per persoon zou gaan kosten:
"de minister gaat uit van de premie die nodig is om de totale zorgkosten te betalen. maar wij hebben ook uitgaven voor administratie, zeker in de uiterst complexe overgang naar het nieuwe zorgstelsel."
het zal mijn paranoia wel zijn, maar worden de (basis)premies nu niet laag gehouden om (zonder medische toetsing) mensen tot overstappen te verleiden, om vervolgens de premies vanaf 2007 op te schroeven?

in de papieren volkskrant van 22 oktober werd aangetoond dat de kassen van de zorgverzekeraars overvol zitten. in 2004 en 2005 zijn de premies veel harder gestegen dan de kosten. het gemiddelde premiebedrag dat niet is uitgegeven aan zorg bedraagt bij de meerderheid van de verzekeraars tussen 100 en 200 euro per jaar. de gemiddelde winst per verzekerde bedraagt ongeveer 100 euro per jaar. kortom, de kassen van de verzekeraars zitten vol genoeg om met lagere premies te beginnen en deze na een jaar te gaan verhogen, waarschijnlijk onder het mom van gestegen administratiekosten. de meeste mensen zullen dan niet de moeite willen of kunnen nemen om een jaarlijkse overstap te onderzoeken en eventueel daadwerkelijk over te stappen (met dan wel een medische toetsing).


07:45 | link |
woensdag, juli 27, 2005

[ ]

marten toonder 1912 - 2005


19:38 | link |
dinsdag, juni 28, 2005

[ ]

red de nps! - handtekeningenactie
... of laat hier uw mening achter"vul [...] het formulier in als u ook vindt dat de nps en haar programma's (zoals nova, andere tijden, zembla, het klokhuis, sesamstraat, premtime, raymann is laat, kunststof, het uur van de wolf, nps klassiek, nps output, etc.) behouden moeten blijven."

21:01 | link |
vrijdag, juni 24, 2005

[ ]

eikels bij versatel! schrijven zomaar geld van je rekening terwijl je geen klant bij ze bent. op de site wordt, behalve een 0900-nummer om je aan te melden, geen telefoonnummer genoemd. daarom dat ene nummer maar bellen a €0,10 per minuut. na een paar minuten eindelijk iemand aan de lijn. nee, daar kan hij me niet mee helpen, ik moet een ander 0900-nummer bellen.

dat kost €0,25 per minuut waar ik te horen krijg dat ik een mailtje naar rekening@versatel.nl moet sturen.

ik krijg een mail terug:

onze klantenservice kan alleen e-mail behandelen wanneer u uw vraag verstuurt vanaf een e-mailadres met de extensie @versatel.nl of @zonnet.nl. (bijvoorbeeld janjansen@versatel.nl)

wij willen uw daarom vriendelijk verzoeken uw vraag nogmaals te versturen vanaf uw Versatel- of Zonnetadres. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

als u (nog) geen e-mailadres van Versatel heeft, dan kunt u op de online klantenservice uw vraag opzoeken. Ga naar www.versatel.nl/klantenservice en kies voor het product waar uw vraag betrekking op heeft.

mocht uw vraag er niet bij staan, dan vindt u onderaan elk antwoord op een willekeurige vraag de knop 'e-mail versatel' als u hier op klikt, dan krijgt u een serviceformulier te zien. U kunt dit formulier gebruiken om uw vraag te verzenden van welk e-mailadres u maar wilt. Wij streven ernaar om uw e-mail binnen 24-uur te beantwoorden.

nadat ik op die site het formulier had ingevuld en verzonden, kreeg ik weer precies hetzelfde mailtje als hierboven terug.

kortom, ze schrijven geld van je rekening af, en als je geen klant bent kun je hun klantenservice niet bereiken omdat je geen klant bent?


23:31 | link |
zondag, juni 19, 2005

[ ]

meer kun je er niet over zeggen:

en nu naar buiten!

10:00 | link |
donderdag, juni 09, 2005

[ ]


14:18 | link |