Stoelmassages

 

“Stoelmassage op de werkplek”


Doel

Stoelmassage is een effectieve massagetechniek van het bovenlichaam met het doel gezondheidsproblemen te voorkomen en beginnende klachten te verhelpen. De techniek is gebaseerd op zowel oosterse als westerse massagemethoden en ontwikkeld om op locatie te worden toegepast. Met de kleren aan neemt u plaats in een daartoe speciaal ontwikkelde, ergonomisch verantwoorde massagestoel, die alle ledematen goed ondersteunt. Zo kunnen spieren en gewrichten, die het meest te lijden hebben van werkstress of een verkeerde werkhouding, ontspannen. De massagetechniek kent een standaardprotocol van 20 minuten per week, maar kan indien nodig ook worden aangepast om specifieke klachten aan te kunnen pakken. Een stoelmassage kan vrijwel overal worden uitgevoerd, de enige voorwaarde is een rustige, goed verwarmde ruimte om in te kunnen werken vanuit de speciale massagestoel. Een stoelmassage is laagdrempelig en eenvoudig in te plannen.

Een groeiend aantal werkgevers biedt eenmaal per week een stoelmassage aan aan hun personeel. De werkzaamheden worden er nauwelijks door verstoord.


Werkwijze en resultaat

Tijdens de stoelmassage worden handgrepen toegepast die gewrichten en spieren ontspannen en mobiliseren, blokkades opheffen en doorbloeding stimuleren. Als gevolg van de lichamelijke ontspanning volgt er gewoonlijk ook ontspanning op mentaal en psychisch gebied en na afloop van de stoelmassage kan de werknemer met hernieuwde energie weer aan het werk. Indien werknemers te maken hebben met specifieke klachten als beginnende RSI, rugklachten of werkstress is het raadzaam hen (tijdelijk) extra behandelingen te geven, waarin specifiek aan deze klachten wordt gewerkt. Wanneer de standaardprocedure van 20 minuten wordt uitgebreid naar 40 minuten per week, kan voorkomen worden dat genoemde klachten verergeren en op den duur tot uitval gaan leiden. Indien nodig wordt de werknemer geadviseerd contact op te nemen met huisarts of fysiotherapeut en ter ondersteuning kunnen ook specifieke lichaamsoefeningen meegegeven worden. Uit een wetenschappelijk onderzoek naar de significantie van de effecten van stoelmassage op de werkplek is een afname van klachten gebleken [unimaas.nl/rsi-kenniscentrum]. Tevens blijkt uit een recent onderzoek van Comit Arbo, dat het ziekteverzuim met 5% was afgenomen na een periode van 12 maanden stoelmassages van 20 minuten per week (Esoterra.nl).

Voor wie?

Stoelmassage is voor bijna iedereen geschikt, met uitzondering van zwangere vrouwen .Voor mensen met een chronische ziekte en/of afwijkingen aan het motorisch apparaat is toestemming van huisarts of betreffende specialist vereist.

Door wie?

De stoelmassage wordt verzorgd door Rein Heijkoop van het bedrijf “Be in Touch” of zo nodig door een gediplomeerde vervang(st)er.


Kosten

Het algemeen gangbare tarief dat door de beroepsvereniging wordt gehanteerd voor stoelmassages in bedrijfsverband is € 60 per uur excl. BTW. Tijdens een introductieperiode kan een gereduceerd tarief worden overeengekomen.

Er zijn meerdere varianten bekend waarop bedrijven stoelmassages aanbieden:

• Het bedrijf biedt de werknemer de stoelmassage aan vanuit een Arboplan en draagt volledig zorg voor de kosten. In deze variant zijn de kosten aftrekbaar van de loonbelasting en de BTW van de omzetbelasting.

• Het bedrijf biedt de werknemer de stoelmassage aan en draagt gedeeltelijk zorg voor de kosten. De werknemer levert een eigen bijdrage van bijvoorbeeld € 5,- per keer of levert een deel van zijn lunchpauze in om een stoelmassage te ontvangen.

• Het bedrijf wijst werknemers aan die in aanmerking komen voor (extra) behandelingen om te voorkomen dat beginnende klachten tot ziekteverzuim kunnen gaan leiden. De kosten kunnen passen binnen het beleid dat de organisatie voert ten aanzien van ziektepreventie.


Belastingregels

Indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden worden de stoelmassages door de belastingdienst als een “vrije verstrekking” beschouwd. In dat geval is een stoelmassage aftrekbaar van de loonbelasting en kan de in rekening gebrachte BTW als voorbelasting in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.

De voorwaarden waar aan moet worden voldaan zijn:

• De stoelmassage is opgenomen in het Arboplan van het bedrijf en maken daar in redelijkheid deel van uit.

• Stoelmassage vindt plaats in werktijd.

• De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.

• Er is geen aanmerkelijke privé-besparing van de werknemer.


Samenvattend:

Voor een relatief gering bedrag helpt stoelmassage om de gezondheid van werknemers op peil te houden. Stoelmassage houdt gezonde mensen fit en ontspannen, terwijl beginnende klachten tijdig kunnen worden opgemerkt en aangepakt waardoor uitval minder vaak voor zal komen. Bovendien zal de werknemer zich -middels het aanbod van een wekelijkse stoelmassage in werktijd- gezien en gewaardeerd voelen door de werkgever. Met de introductie van stoelmassage op de werkplek, gaat de werkgever in toenemende mate profiteren van een verlaagd ziekteverzuim, tevreden werknemers en een prettige en ontspannen sfeer op de werkvloer.

Be in Touch 2010-2011