1. Geraert van Someren
 2. Geboren 's-Hertogenbosch 28 juli 1574, aldaar overleden 17 nov 1652. Zoon van mr Niclaes van Someren Geraerts, notaris te 's-Hertogenbosch, bij Heylken Peeters van der Straten. Gepromoveerd tot licentiaat in de rechten te Leuven, sinds 1600 praktiserend advokaat in 's Hertogenbosch. Schepen aldaar in 1604,1607,1613,1617,1625-1627. Met zijn eerste vrouw kocht hij in 1615 het huis de Roseboom in de Kerkstraat, waar het echtpaar vervolgens ook woonde. Met de familie van zijn tweede vrouw gaat hij 23 aug 1625 een deling aan van goederen te Kerkhoven, bij Oisterwijk (sH.R.1500,321). Aan Geraert komt toe de Nieuwe Hoeve ofte hoeve opte Luer, welke hoeve lants bij Anthonis Bernaerts als pachtenaer gecultiveert en gebruyckt werdt. Op 11 okt 1645 kocht hij nog het leengoed de Oude Schouw te Berkel van de weduwe Godefroy Montens, waarna hij zich heer in Berkel noemde.
  Figuur 1 De gevelsteen van het huis De Roseboom, Kerkstraat 15, collectie Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch. Het pand werd in 1914 gesloopt.
  Figuur 2 Het schepenzegel van Geraert van Someren: in zilver uitgerukte dorre boom op een groene grond met in een blauwe schildhoek een gouden molenijzer.
  Figuur 3 Titelpagina van het leenregister van Berkel, 1740
  Getrouwd feb 1602 met Mayken, dochter van mr. Jan Hogaerts Kelders, notaris en griffier van het bisdom Den Bosch, bij Walburch van der Beke, gestorven Den Bosch 22 mrt 1622, begraven in de St.Janskerk. Hertrouwd met Elisabeth, dochter van Guilliaem Oliviers van Berckhuysen bij Anna Dierckss van den Berche, gedoopt Den Bosch 15 aug 1598 en gestorven 1631.

  Uit het eerste huwelijk:

  1. Nicolaes van Someren Ingeschreven aan de rechtenfaculteit te Leuven 1624, werd als iuris utriusque licentiatus priester. Rector van het Merlaers-koorke te 's-Hertogenbosch, daarna cantor te Hilvarenbeek en omstreeks 1640 uitgeweken naar Antwerpen. Later woonde hij te Retie en Brussel en uiteindelijk Leuven. Erft het leengoed de Oude Schouw in Berkel van zijn vader, leenverheffing vindt plaats in 1652. Omstreeks 1689 overleden (De Brabantse Leeuw XXXIV (1985) p.159).

  2. Walburch van Someren Gedoopt Den Bosch 22 mei 1617. Erft 1652 de helft in het huisingen vanden Roosboom inde Kerckstraet. Aldaar getrouwd 4 mrt 1645 met mr. Gijsbert Eelkens de jonge. Hij was griffier van Breda, daarna drossaard van Retie. Hun afstammelingen blijven beleend met Berkel tot 1733.

   Uit dit huwelijk:

   1. mr. Gerard Norbertus Eelkens Gestorven in 1722. Advokaat bij de Raad van Brabant te Brussel, verheven als leenman van Berkel 1689.

    Uit een huwelijk:

    1. Johannes Baptista Joseph Eelkens Verheven als Heer in Berkel 1723, gestorven Brussel 11 aug 1733

   2. Gaspar Eelkens Drossaard van Wezemaal, een heerlijkheid in het hertogdom Brabant tussen Leuven en Aarschot, van 1562 tot 1726 in het bezit van de familie Schetz van Grobbendonck, tevens heren van Tilburg en Moergestel.

   3. Gijsbert Nicolaus Eelkens Advokaat te Brussel

  3. Jenneken van Someren Geestelijke dochter. Erft 1652 de helft van het huis de Roseboom.

  4. Helena van Someren Erft een hoeve land te Kerkhoven bij Oisterwijk en een leengoed aldaar. Getrouwd Den Bosch 4 sep 1634 met mr. Norbertus Mutsaerts, zoon van Peter Jan Cornelis Mutsaerts bij Anna Jans van de Wiel, geboren 1612, gestorven te Den Bosch 16 april 1662. Schatmeester van de abdij van Tongerlo.

   Uit dit huwelijk:

   1. Maria Anna Mutsaerts Getrouwd met Jan Snelle, koopman, zoon van Steven Albert Snelle bij Judith Franck Govarts (Juutken Goyart Francken). Steven Aelbert Snellen, koopman te 's-Hertogenbosch, had op 29 nov 1629 een jaarlijkse erfcijns van 14 carolusguldens gekocht uit een hoeve met 15 lopens land te Kerkhoven aen de Creyteheye van Franchoys Steven Jans van Leyten wonend te Kerkhoven (sH.R. 1507,f.47). Deze cijns ging over op zijn zoon Jan Snelle (sH.R. 1607,f.476 dd 9 sep 1652). Maria Anna Mutsaerts, weduwe Johan Snelle, deelt 13 sep 1675 in een erfenis van Adriana Peter Mutsaers (SH.R. 1647,II,f.161).

    Uit dit huwelijk:

    1. mr. Norbertus Hendricus Snelle Gedoopt Oisterwijk 23 okt 1662, overleden 1736. Advokaat te 's-Hertogenbosch. Heer in Berkel 1733-1736. In 1682 was hij fiscus - penningmeester - van de Congregatio Sylvaeducensis, een studentenclub te Leuven. Getrouwd met Joanna van Vechel.

     Uit dit huwelijk:

     1. Henricus Snelle Gedoopt in de Sint Catharinakerk te 's-Hertogenbosch 21 maart 1695. Doopgetuigen: s. theologia licentiatus et praeses collegii de Cronenborgh Henricus van Ermegeen; Peter Wassenbergh; Maria Anna Mutsarts, weduwe D. Snelle; Adriana van Horen.

     2. Joannes Guilielmus Snelle Gedoopt in de Sint Catharinakerk te 's-Hertogenbosch 21 juni 1697. Doopgetuigen: reverendus dominus canonicus Joannes Snelle; Peter van Wasbergh; Pirtonella de Lepo, weduwe.

     3. Norbertus Gerardus Amandus Snelle Gedoopt in de Sint Catharinakerk te 's-Hertogenbosch 1 sep 1700. Doopgetuigen: Gerardus Norbertus Eelkens, Peter Wasbergh en Adriana van Haren, weduwe Willem van Vechel. Priester, heer in Berkel sinds 13 okt 1736, omstreeks 1755 overleden. Op 6 dec 1749 verkoopt hij, ook als curator over de goederen van zijn broer Stephanus, met drie zusters een hoeve lant te Kerkhoven op het Leur, bestaande in huysinge met derselve camers, stal, schaapskooy, bakhuys en een vervallen schuur, hoff met een wey van drie lopens, een akker genoemd de Grooten Acker (37 lopens) en nog enkele percelen aan Johannes van Roessel te Oisterwijk (sH.R. 1744,280v).

     4. Stephanus Alexander Snelle Gedoopt in de Sint Catharinakerk te 's-Hertogenbosch 21 jan 1704. Hij woonde later te Tilburg. Heer in Berkel. In 1724 was hij fiscus - penningmeester - van de Congregatio Sylvaeducensis, een studentenclub te Leuven (De Brabantse Leeuw VI (1957) p.162).

     5. Johanna Maria Snelle Te 's Hertogenbosch. Volgt als Vrouwe in Berkel 1758.

     6. Cornelia Theresia Snelle Gedoopt in de Sint Jan te 's-Hertogenbosch 5 juli 1706. Getuigen: Caspar Eeltiens - pretor in Wesemal; Bastianus Lamlet; Cornelia van den Bergh, weduwe Gerardus van Berck; Adriana van Horen.

     7. Adriana Snelle Gedoopt in de Sint Catharinakerk te 's-Hertogenbosch 22 dec 1710. Getuigen: Caspar Eeltiens; Sebastianus Lamlet; Adriana van Haeren.

    2. Joannes Evangelist Snelle Gedoopt Oisterwijk 10 okt 1667