bron: Gemeente-archief Tilburg, Administratief Archief Moergestel, ResolutiŽn van het Corpus van Moergestel 1721-1727, inventaris nr. 6, folio 133.

Vergaderinge gehouden den 29 january 1727.

Zijnde in vergaderinge deses benoemt en aengestelt tot collecteur der verpondinge ingaende met den 1e january 1726, te weten over den gehugten Kerckijnde en van 't Overdewater, Jan Goyert de Laet, en over de gehugten van Heysen en Heuvel Peter Dirck Roosen.

Item tot burgemeester van 't gemeene dorps huyshoude over den voornoemde jaeren aengestelt Adriaan Paulus van de Wouw over het gehugte van Kerkeynde en Over d'Water, en de wed.e oft deszelfes kinderen van Jan Adriaan Mulders over de gehugten van de Heysen en Heuvel.

Ant. V. Corven
J. van Ophuysen
Peter Appels
Adriaan van de Wouw
Corstiaan van Gorcum
Peter van Ierssel

Aantekening: