PeynenborchI   Roelof Peynenborch

Gestorven tussen 1483 en 1487. Gegoed te Haaren, borgemeester van Oisterwijk. Getrouwd met Heylwich Paulus Gerrits van den Dooren. Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Roeloef Poeynenborch
 2.  Volgt II

 3. Jan Roeloef Poeynenborch
  Gestorven op 15 aug 1551. Borgemeester van Oisterwijk in 1520, 1540 en 1546. Vijftien maal schepen aldaar tussen 1519 en 1551. Deken van het Wollen Ambacht in 1523. Koopman op Leiden, Schoonhoven en Utrecht. Getrouwd met Margriet, dochter van Dirck Bacx bij Kathelijn Embrecht Goossen. Hertrouwd met Elysabeth N. Hertrouwd met Elysabeth N.

  Uit het eerste huwelijk:

  1. Roelof Jan Peynenborch

  2. Priester. Begraven Antwerpen op 31 jan 1553.

  3. Dierkcxen Jan Peynenborch

  4. Getrouwd met Heyman Peter Jan Timmermans alias die Hoymaker, vijf maal schepen van Oisterwijk tussen 1547 en 1557. Uit dit huwelijk:

   1. Jan Heyman Timmermans
    Genoemd 31 juli 1574 als kerkmeester van Oisterwijk met Goyaert Mathys de Bunger (RO xx).
   2. Peter Heyman Timmermans
    Uit een onbekend huwelijk:

    1. Jan Peter Heyman Timmermans

    2. Schepen van Oisterwijk in 1586 en 1609. Deken en zegelaar van het Wollen Ambacht aldaar. Testament voor schepenen op 9 dec 1615 (RO 309,f.81v). Zijn grootmoeder Dirixken Jan Peyenborchs draagt hem een erfcijns op uit land in Oisterwijk volgens schepenbrief 21 dec 1586 (sH.R.1437,f.266 dd 10 mrt 1599). Getrouwd met Agatha, dochter van Andries Jan Wijtmans. Hertrouwd met Elisabeth Jan Yeuwens.

  5. Anna Jan Peynenborch

  6. Getrouwd met Dirk Herman van den Broek, borgemeester van Oisterwijk in 1567.II   Wouter Roelof Peynenborch

Geboren circa 1470, overleden 1541. Borgemeester van Oisterwijk in 1523, 1532 en 1539. Negen maal schepen aldaar tussen 1518 en 1540. Getrouwd met Yke Claesdochter Jacob Hoefs. Hertrouwd met Barbara Peter Crilaers. Hun kinderen delen op 4 aug 1559.

Uit het tweede huwelik:

 1. Adriana Poeynenborch
  Getrouwd met Jan Willem Rijsbroecx, secretaris van Oisterwijk tussen 1552 en 1553. Hertrouwd met Cornelis Adam Boon.
 2. Maryijken Wouter Roelof Peynenborchs
  Getrouwd met Peter, zoon van Claes Jan Timmermans bij Margriet Thomas Nulants. Claes Timmermans, overleden in 1556, was president schepen van Oisterwijk geweest. Peter hertrouwt met Peterken, dochter van Jan van Gilze.

  Uit zijn eerste huwelijk:

  1. Cornelia Peter Claessen
   Getrouwd met Gielis Goossen van der Borcht. Uit dit huwelijk:

   1. Peter Gielis Goossen van der Borcht
    Pastoor tot Vleytinghen. Hij laat een huis in Oisterwijk omtrent de Capelle na aan zijn neven Lucas en Frans Goossen van der Borcht (sH.R.1540,f.24 dd 14 nov 1628).
   2. Goossen Gielis Goossen van der Borcht
    Getrouwd met Jenneke dochter van Cornelis Cornelis van Dijck. Het echtpaar maakte een testament op voor schepen van Oisterwijk op 24 jan 1616. Uit dit huwelijk:

    1. Lucas Goossen van der Borcht
     Voor 12 jan 1630 overleden. Getrouwd te Oisterwijk op 3 feb 1611 met Gertrudis dochter Jan mr Dircx van den Heuvel bij Maria Jan Buckings (zie onder).
    2. Cornelis Goossen van der Borcht
    3. Gielis (Egidius) Goossen van der Borcht
 3. Peter Wouter Roelof Poeynenborch Volgt III
 4. Yken Wouter Poeynenborch
  Kinderloos overleden. Getrouwd met Adriaan Thomas Martens, schepen van Oisterwijk tussen 1540 en 1544. Hertrouwd met Jan van Tsevel, schout van Boxtel.


III   Peter Wouter Roelof Poeynenborch

Overleden te Oisterwijk op 9 juni 1567, aldaar begraven 12 juni. Borgemeester van Oisterwijk in 1558 en schepen aldaar in 1557, 1559, 1565 en 1567. Getrouwd met Anna Goossens van de Borcht, dochter van Goossen Embert van de Borcht bij Clara Gielis Lucas van de Schoot, en weduwe Wouter Jan van der Veke. De erfdeling Goosen Emberts van de Borcht vindt plaats op 12 mrt 1584, waarbij Adriaen Peter Peynenborch en Lambert van den Hoevel een huis in Enschot krijgen toebedeeld.

Uit dit huwelik:

 1. Wouter Peter Peynenborch
  Gestorven Oisterwijk 29 okt 1582. Getrouwd met Luytgaert Peter Anthonis van Beurden.
 2. Adriaen Peter Peynenborch
  Gestorven Oisterwijk 7 juli 1604. Schepen van Oisterwijk. Getrouwd met Maryken, dochter van Dierck Jan Yewaen van den Hoevel, secrataris van Oisterwijk, notaris aldaar en griffier van het Kwartier van Oisterwijk, bij Anna Thomas van den Houtte.

  1. Dierck Peynenborchs
   Gestorven juni 1645. Secretaris van Moergestel van 1623 tot 1645. Erft op 19 maart 1622 onder meer een half huis in Heukelom en een kwart van een stuk heide van 48 lopens saet in de Kleine Heide nabij het Schoor. Getrouwd met Aleyt Lambert Gerits van de Ven.
  2. Jan Peynenborch
   Volgt in 1617 zijn oom Lambert van den Heuvel op als secretaris van Oisterwijk. Erft op 19 maart 1622 van zijn ouders een huis met twee erven en werf in de vrijheid aan de plaats naast de Vloetstraat aan de zijkant van de Lind, akkerland en heide te Drunen, zes eikenbomen en berkenbomen op het voorhof van het berkveldeke aant schuttersheike te Heukelom. Op 20 januari 1673 verhuurt Jenneken vandenWiel, weduwe Johan Peynenborch in leven secretaris van de Vrijheid van Oisterwijk een stede met huys, schuer, hoff ende boomgart ende erffenisse bestaande in ackerlanden ende driessen oft weyen daeraen in de parochie Oisterwijk ter plaatse Heukelom aende Creytenheye als Adriaen Peter Roosen deselve stede tot noch toe in gebruyck oft pachtinge heeft gehad, voor acht jaar aan Wouter Claes Wouters van Haren (Notarieel archief Marten van Hees, inv.nr.26,f.84(91). Getrouwd te Oisterwijk op 31 mei 1620 met Jenneke, gedoopt Otw op 23 jan 1602 als dochter Gerard Aerts van de Wiel bij Cornelia N.N (deze Cornelia genoemd door Marten van Hees bij de geboorte van één van zijn kinderen). Uit dit huwelijk:

   1. Maria Johan Peyenborgh
    Gestorven voor 29 jan 1677, als de schepenen van Oisterwijk Johan Vromans en Francis Strijbosch benoemen tot voogden over Jannes, Henrick, Gijsbert en Cornelis, onmondige kinderen. Getrouwd op 19 aug 1646 met mr Marten van Hees. Hij was een zoon van Adam Marten Jansz van Boxtel, schepen van Oisterwijk in 1634, 1645 en 1646, bij Anna Adam Adriaan de Molder. De huwelijksdatum wordt vermeld in het protocol van Marten, die zich in Oisterwijk vestigde als notaris. Hij was verder eigenaar van de Kerkhovense molen te Oisterwijk. Hij werd op 14 jan 1687 begraven. Hun nalatenschap wordt voor schepenen van Oisterwijk op 29 aug 1692 gedeeld (RO 477,f.185-192v). Uit dit huwelijk onder meer:

    1. Adriana van Hees
     Geboren Oisterwijk 6 sep 1648. Getrouwd Oisterwijk op 16 juni 1675 met Marten Jans van Beurden. Uit dit huwelijk ondermeer Jan, Adam, Maria, Maarten, Elisabeth, Theodorus en Adriaan Maarten Jans van Beurden. De schepenen van Oisterwijk benoemen op 14 mei 1695 Hendrick van Hees en Thomas van Beurden tot voogd en toeziener over deze kinderen.
    2. Adam van Hees
     Geboren Oisterwijk 17 mei 1650, overleden in Grave op 29 mei 1734. Getrouwd Grave 16 feb 1703 met Peternel de Vroo, gedoopt Grave (RK) op 20 dec 1671, aldaar begraven 19 aug 1743.
    3. Lambert van Hees
     Geboren Oisterwijk 15 nov 1651, overleden te Leiden op 9 dec 1691, begraven te Oegstgeest op 14 dec.
    4. Jan van Hees
     Geboren Oisterwijk 20 dec 1653.
    5. Hendrick van Hees
     Geboren Oisterwijk 23 okt 1655.
    6. Gijsbert van Hees
     Geboren Oisterwijk 4 okt 1658. Getrouwd aldaar op 10 feb 1692 met Anna-Maria van der Aa. De schepenen van Oisterwijk benoemen op 18 jan 1713 Adam Marten van Beurden en Govert Govert van der Aa tot voogd respectievelijk toeziener over Martinus, Govaert, Maria, Johanna en Hendrick, onmondige kinderen uit dit huwelijk.
    7. Cornelis van Hees
     Geboren Oisterwijk 6 juli 1660. Op 25 nov 1701 verkopen Gijsbert en Cornelis, beyde soonen van Maarten Adams van Hees, met Thomas van Beurden, voogd over de onmondige kinderen van Maarten van Beurden bij Adriana dochter Maarten Adams van Hees, de helft in de Kerkhovense molen (RO 406). Getrouwd te Oisterwijk 28 nov 1694 met Barbara dochter Govert van der Aa. Getuigen: Marten van Beurden en eerwaarde heer Bernard Tijssens. Zij hertrouwt aldaar op 9 mei 1706 met Pieter Thomas Cornelis Schoenmaeckers.
  3. Lucia Adriaen Peynenborchs
   Getrouwd Oisterwijk 2 aug 1626 met Jan Gerart Vromans de oude. Hij werd schepen van Oisterwijk in 1648 en was aldaar gedoopt op 20 jan 1604 als zoon van Gerit Peter Vromans de Rademaker bij Jenneke Jan Daamen. Hij hertrouwt te Breda op 8 jan 1630 met Mechtelt dochter Jan van Esch bij Maaike Aert Nulants.
 3. Maria Peter Peynenborch
  Gestorven in 1604. Getrouwd met Joost, zoon van Thomas Claes Timmermans bij Lijsken Herman Dirk van den Broek. Hij was schepen van Oisterwijk in 1557 en 1563, en stadhouder van de Kwartierschout in 1583. Zij hertrouwde met meester Lambert van den Hoevel, secretaris van Oisterwijk van 1591 tot 1617. Het tweede huwelijk bleef kinderloos. Hun nalatenschap wordt op 29 april 1637 gedeeld (RO 331,f.38).
Van den HoevelI   Jan Yewaens van den Heuvel

Ook wel de Colle of Hovelius. Schout van Drunen in 1533, schout van Tilburg en Goirle tussen 1540 tot 1557. Getrouwd met Marijke, dochter van Jan Jans van de Wouwer. Uit dit huwelijk:

Uit dit huwelijk:

 1. Yewaen van den Heuvel
  Woonde in de herberg de Wildeman aan de Heuvel te Tilburg. Getrouwd met Lijsbeth, dochter van Jan Huybrecht Adriaens de Roy alias Van Capelle bij Dorothea Heyliger Cruyssaerts. Zij hertrouwt met Frederick Fredericx van den Ghoir.
 2. Dierck Jan Yewaens van den Heuvel Volgt II
 3. Lijsbeth van den Heuvel
  Overleden oktober 1608. Getrouwd met Herman de Roy, zoon van Jan Huybrecht Adriaens van Capelle bij Dorothea Cruyssaerts, geboren omstreeks 1529 en gestorven te tilburg op 22 dec 1567.
  Figuur 1 Een zilveren schild van het schuttersgilde Sint Joris te Goirle uit 1611 met het wapen van Jan Herman de Roij.
  Hij volgde zijn schoonvader op als schout van Tilburg en Goirle, een ambt dat hij tussen 1558 en 1567 bekleedde. Hij woonde in de herberg In den Hert aan de Heuvel te Tilburg. Zij hertrouwde met Willem Jan Thomas. Kinderen:

  1. Jan Herman de Roy
   Geboren omstreeks 1556, gestorven 25 mrt 1621. Secretaris van Tilburg en Goirle tussen 1581 en 1602, daarna schout van Tilburg en Goirle tot 1621, rentmeester van de heer van Tilburg. Getrouwd 1582 met Angela Jan Laureys Spijckers. Hertrouwd op 23 aug 1611 met Elisabeth Gerit Eeltjens. Uit het eerste huwelijk:

   1. Herman Jan de Roij
    Geboren omstreeks 1585, overleden tussen 1651 en 1654. Secretaris van Tilburg en Goirle tussen 1602 en 1620. Schout aldaar tussen 1620 en 1650, notaris te Tilburg tussen 1616 en 1638. Getrouwd op 29 juni 1607 met Maria Jan Cornelis van Heyst. Uit dit huwelijk:

    1. Jan de Roy
     Gedoopt te Tilburg op 29 juni 1608, begraven te Brussel 21 sep 1629. Secretaris van Tilburg en Goirle tussen 1625 en 1629.
    2. Christiaan de Roy
     Gedoopt te Tilburg op 26 feb 1610, overleden omstreeks 1669. Student te Leuven sinds 1629, iuris utriusque licentiatus, secretaris van Breda tussen 1635 en 1637, schout van Tilburg en Goirle tussen 1650 en 1651. Hij werd gedwongen af te treden ten gunst van de Lutheraan Abraham van Weesp.

   2. Johanna de Roy
    Geboren te Tilburg 14 juni 1588, overleden te Oisterwijk op 3 feb 1670. Getrouwd met mr Adriaan Comans, geboren januari 1579, overleden te Oisterwijk op 31 jan 1651. Zoon van Adriaan Claes Goyaerts Comans alias Van den Gheypresident schepen van Oisterwijk, bij Aleyt Geraerds de Bont. Hij verkreeg de graad iuris utriusque licentiatus te Leuven, was schepen en kerkmeester te Oisterwijk, lid van de Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch en hoofdman van het Sint Sebastianusgilde te Oisterwijk. Tussen 1625 en 1651 was hij Kwartierschout van Oisterwijk.
    Figuur 2 Het wapen van Adriaan Comans.
    Op 8 maart 1649 koopt hij de Heukelomse watermolen van Johan Wolphart van Brederode. Op 27 aug van dat jaar wordt hij voor deze molen verheven aan het Leenhof van Brabant. Uit dit huwelijk:

    1. Angela Coomans
     Gedoopt Oisterwijk 20 sep 1609, aldaar overleden 26 mrt 1632. Getrouwd te Oisterwijk op 29 mei 1631 met Livinius van Dunne, geboren te Turnhout omstreeks 1600, overleden te Oisterwijk 23 dec 1655, zoon van Jan van Dunne, schepen van Turnhout bij Martijntje van den Eygene. Uit dit huwelijk:

     1. Martina Angelina van Dunne
      Gedoopt te Oisterwijk 17 mrt 1632, gestorven aldaar op 5 feb 1660. Vrouwe in Turnhout en Beerse. Getrouwd te Oisterwijk op 29 jan 1654 met jonker Engelbert Frans van Cannart, gedoopt te Loon op Zand 29 mei 1629, overleden te Antwerpen op 19 sep 1665, zoon van Mathijs van Cannart bij Johanna Rogier van Broeckhoven. Uit dit huwelijk:

      1. Mathijs van Cannart
       Gedoopt in Oisterwijk 28 okt 1655, gestorven 29 nov 1726. Heer in Turnhout en Beerse. Eigenaar van de Heikantse molen te Tilburg, de watermolen van Heukelom en het huis Broekhoven te Tilburg. Getrouwd te Diest op 4 aug 1675 met Magdalena Franchoyse van Cannart, begraven te Massenhoven 11 mei 1685, dochter van Jan van Cannart bij Anna Maria van Arnhem vrouwe van Landwijck. Hij hertrouwde te Landwijck 14 jan 1688 Maria Theresia van Mechelen de Berthoudt.


II   Dierck Jan Yewaens van den Heuvel

Gestorven op 17 mei 1591. Secretaris van Oisterwijk tussen 1553 en 1591, griffier van het kwartier van Oisterwijk. Getrouwd met Anna Lambert Thomas Loijen van den Houtte. Uit dit huwelijk:

 1. mr. Lambert van den Heuvel
  Gestorven in 1636. Notaris. Volgt in 1591 zijn vader op als secretaris van Oisterwijk, teruggetreden op 9 juli 1617. Getrouwd met Marieke Peter Peynenborch.
 2. Marijke van den Heuvel
  Getrouwd met Adriaan Jan Peijnenborch, sinds 1617 secretaris van Oisterwijk.
 3. Cornelia van den Heuvel
  Getrouwd met Goyaerd, zoon van Adriaan Claes Goyaerts Comans, president schepen van Oisterwijk, bij Aelydt Gerit de Bont. Goyaerd, een broer van kwartierschout Adriaen Comans, woont in Oisterwijk aan den Raadhuyse. Zij hertrouwt met Jan Reynder Heesters.
 4. Barbara van den Heuvel
  Overleden voor 1608. Getrouwd met Adriaen, zoon van Jan Adriaens de Molder bij Catharina Denis Reynen.
 5. Ivo van den Heuvel
  Gestorven te Turnhout op 21 sep 1632. Priester. Rector van het Heiligegeestaltaar in Oisterwijk in 1592 en 1615, landdeken van Hoogstraten in 1614.
 6. Jan mr Dircx van den Heuvel
  Kerkmeester van Oisterwijk in 1602 en schepen aldaar, ondermeer in 1604 en 1622. Getrouwd met Maria dochter Jan Adriaan Buckings. Uit dit huwelijk:

  1. Barbara Jan van den Heuvel
   Getrouwd te Oisterwijk op 19 mei 1605 met Joachim Jansz van Esch, schepen van Oisterwijk in 1637, 1645 en 1646. De erfenis van zijn ouders wordt in 1671 gedeeld (RO 364,I,f.111 dd 27 jan 1671).
  2. Gertrudis Jan van den Heuvel
   Begraven te Oisterwijk op 24 nov 1628. Getrouwd te Oisterwijk 3 feb 1611 met Lucas Goossen van de Borcht, die voor 12 jan 1630 overleed. Hij was een zoon van Goossen Gielis van der Borcht bij Jenneke Cornelis van Dijck (zie sH.R. 1495,f.520 dd 26 sep 1619). De schepenen van Oisterwijk benoemen op 12 jan 1630 Goossen Embert van de Borcht en Lambert Jan van de Hoevel tot voogden over de onmondige kinderen uit dit huwelijk.
  3. Balthasar Jans van den Heuvel
   Begraven te tilburg op 9 jan 1660. Notaris en procureur aldaar.
  4. Lambert Jans van den Heuvel
   Getrouwd te Oisterwijk op 11 mei 1611 met Catharina Bartholomeus Lommerts, die op 12 maart 1650 haar vruchtgebruik van een huis te Oisterwijk aan het Raadhuis afstaat aan haar vier kinderen Dirck, Luytken, Barbara en Geertruyt (RO 344,f.18v). Uit dit huwelijk:

   1. Barbara van den Heuvel
    Gedoopt Oisterwijk 27 mei 1613 (Joachim van Esch en Margareta Theunen). Getrouwd aldaar op 23 nov 1659 met Dirck Raessen van Grevenbroeck. Deze naam is onvolledig in het trouwboek terecht gekomen. Elders heet zij Barbara van den Heuvel, weduwe Heijliger Diercxssen van Grevenbroeck (R.Loon op Zand 77,f.76 dd 15 mei 1662 en f.133 dd 20 feb 1661). En Barbara Lambert Janssen van den Hoevel, weduwe van Heijliger Diercxssen van Grevenbroeck maakt op 10 jan 1662 een boedelscheiding (Loon op Zand 79, f.1).
   2. Jan van den Heuvel
    Gedoopt Oisterwijk 23 mei 1615 (Jan Reijnen en Anna Claessen).
   3. Luytken van den Heuvel
    Gedoopt Oisterwijk 10 juli 1616 (Carel Dirck van de Hovel en Gertrudis Luijcassen).
   4. Geertruyt van den Heuvel
    Gedoopt Oisterwijk 28 jan 1619. Aldaar getrouwd voor schepenen op 19 april 1650 met Cornelis Hendricx Verstijnen, gedoopt Oisterwijk 11 mei 1625 als zoon van Hendrick Anthonis Stijnen bij Maria Adrianus Molders. Hij wordt als molenaar op de watermolen Ter Borcht te Oisterwijk genoemd (RO 359, 10 nov 1665).
   5. Dirck van den Heuvel
    Gedoopt Oisterwijk 17 juli 1622 (Paulus Andreas en Mechtel Hubertus).
 7. Caerel van den Heuvel
  Keurmeester van het Wollen Ambacht in Oisterwijk en schout van Drunen. Getrouwd met Catharina N.N. Uit dit huwelijk:

  1. Dirck van den Heuvel
   Gedoopt 28 april 1599. Getrouwd te Baardwijk met Anna Laureijs Goderts.
  2. Adriaen van den Heuvel
   Getroud met Cornelia Nicols.
 8. Jenneke van den Heuvel
  Testament 4 sep 1612. Getrouwd met Cornelis Adriaen Danckloff Groys.
 9. Thomas van den Heuvel
  Gestorven op 9 dec 1629. Secretaris van Loon op Zand en rentmeester van de abdij Ter Kameren bij Brussel. Heiligegeestmeester van Oisterwijk in 1623, schepen in 1626. Getrouwd te Oisterwijk op 1 mei 1605 met Margriet Jan Wouter Panis, overleden 14 jan 1662. De grafzerk van Thomas voert als wapen in rood en zilver een leeuw met drie rode hoorns. Uit dit huwelijk:

  1. Jenneken Thomas van den Heuvel
   Getrouwd omstreeks 28 juni 1631 met Jan Gielis de Weer, gedoopt te Oisterwijk op 5 feb 1605 als zoon van notaris Gielis de Weer bij Geertruyt Jan Peters van Buyten. Jan Gielis is brouwer en wijnhandelaar, borgemeester van Oisterwijk in 1635, schepen aldaar 1649, 1650, 1654 en 1659. Hij maakt met zijn vrouw een testament op 29 dec 1670 (RO 364,f.130). Uit dit huwelijk:

   1. mr Thomas de Weer
    Gedoopt te Oisterwijk op 1 maart 1634 (Egidius de Weer en Margareta Thomas). Ingeschreven aan de universiteit van Leuven in 1650.
   2. Jan Jans de Weer
    Getrouwd voor schepenen van Oisterwijk op 22 nov 1693 met Josina Gerrit Wijtmans. Het echtpaar is gegoed te Heukelom. Zij hertrouwt voor schepenen van Oisterwijk op 22 dec 1697 met Johannes Spinel uit 's-Hertogenbosch.
   3. Anna Jan Gielis de Weer
    Getrouwd met Gijsbert van Arensma. Hertrouwd te Oisterwijk op 29 okt 1684 met Antonie, gedoopt te Haaren op 12 okt 1639 als zoon van Aart Niclaas Joost Lombaerts bij Helena Willem Joost Antonis Schouten. Antonie was onderrentmeester der domeinen en weduwnaar van Cathalijn Jan Robben.
   4. Geertruijd Jan Aegidius de Weer
    Getrouwd met Francois Govaerts.
   5. Catharina Johan de Weer
    Begijn te Turnhout, geprofest aldaar op 15 mei 1661. Overleden Turnhout 5 april 1716.

  2. Maria van den Heuvel
   Gedoopt te Oisterwijk op 16 juli 1613, overleden Turnhout 24 okt 1680. Geprofest in het Begijnhof te Turnhout 23 mei 1632; Grootmeesteres van het begijnhof.
  3. Barbara van den Heuvel
   Gedoopt Oisterwijk 1 mrt 1616. Getrouwd met Thielman Lemnius (ook wel Tielman Lemmens van Tulder genoemd naar de hoeve van Tulder te Esbeek), drapenier te Hilvarenbeek, schepen aldaar tussen 1666 en 1681, president schepen in 1672; gecommitteerde van het Kwartier van Oisterwijk. Portretten van beide echtelieden bewaard gebleven. Hun kinderen delen voor schepenen van Hilvarenbeek op 10 mei 1700 (R 72,f.23).
  4. Anneken van den Heuvel
   Gedoopt Oisterwijk 15 aug 1607. Getrouwd te Oisterwijk op 13 feb 1629 met Joris Joachims Verschueren.
  5. Aeltjen Thomas van den Heuvel
   Gedoopt Oisterwijk op 5 sep 1612, voor 20 feb 1668 overleden (RO 362,I,f.19 dd 20 feb 1668). Getrouwd te Oisterwijk op 15 juli 1636 met Jan van Berckel. Hij erfde een ververij te Oisterwijk van zijn vader, Dirck van Berckel. Die was uit 's-Hertogenbosch naar Oisterwijk gekomen waar hij in 1631 de lakenververij aan het Lindeind oprichtte.
  6. Johannes van den Heuvel
   Priester. Kanunnik te Xanten.


Van EschI   Joachim Wouters van Esch

Uit een huwelijk:

 1. Jan Joachim van Esch Volgt II
 2. Frans Joachim van Esch
  Getrouwd met Anna Aart Appels. Uit dit huwelijk:

  1. Willem Frans Joachims van Esch alias Schellens
   Getrouwd Oisterwijk 16 april 1603 met Margriet dochter Willem Colijns. Op 4 juli 1611 koopt hij een stuk akkerland van 2½ loopens in de Schijf te Oisterwijk van Peter Cornelis de Groot (sH.R.1485,f.482v). Zij is voor 1614 hertrouwd met Jan Goyart Emmen. Uit dit huwelijk:

   1. Maria Willem van Esch
    Gedoopt Oisterwijk 25 juli 1606. Bij jonker Willem de Bever, eigenaar van het leengoed Weijenberch te Oisterwijk, verwekt zij een onwettige dochter Johanna (De kleine Meijerij 50 (1999) p.16). De Bever laat zijn bezittingen aan deze Johanna na.
  2. Meriken Frans Joachim van Esch
   Getrouwd Oisterwijk 5 sep 1600 met Frans Jan Bouwens (Wouter Janssen Smit en Willem Frans van Esch).


II   Jan Joachim van Esch

Stadhouder van het Kwartier van Oisterwijk van 7 dec 1583 tot na 1591; schepen van Oisterwijk in 1600. Getrouwd met Margriet, dochter van Gommaer Wouter Gerits. Hertrouwd (?) voor 8 juli 1592 (s.H.R.1431,f.291) met Godefrida Bartholomeus Jan de Becker. Uit het eerste (?) huwelijk:

 1. Gommaer Jan van Esch Volgt III
 2. Heijlwig Jan Joachim van Esch
  Getrouwd Oisterwijk 8 feb 1612 met Jan Thomas Jans van de Wiel. In 1615 expliciet genoemd als zwager van Joachim Jans Jochems van Esch (sH.R.1462,f.117 dd 22 januari).
 3. Joachim Jans van Esch
  Schepen van Oisterwijk in 1623, 1626, 1634, 1636, 1645, 1646. Getrouwd Oisterwijk 19 mei 1605 met Barbara Jan van den Heuvel, dochter van Jan meester Dircx van den Heuvel, schepen van Oisterwijk in 1604, bij Maria Jan Adriaan Buckings. Hun erfgenamen delen op 27 jan 1671 (RO 364,I,f.111). Uit dit huwelijk:

  1. Adriaen Joachim van Esch
   Schepen van Oisterwijk in 1659, 1660. Gedoopt Oisterwijk 16 juli 1606 (Frans Jochum van Esch en Johanna Jan van Eten). Huwelijkse voorwaarden 15 feb 1640 met Christina van Beurden, dochter van Willem van Beurden bij Lijsbeth Willem Muijsters. Zij was mede-erfgename van de windmolen Ter Nedervonder in Oisterwijk. Uit dit huwelijk:

   1. Joachim van Esch
   2. Elisabeth van Esch
  2. Godefrida Joachim van Esch
   Gedoopt Oisterwijk 7 feb 1609 (Adriaan Jans en Margareta Thomas). Getrouwd Oisterwijk 2 nov 1631 met Philippus Cornelis Verbeeck, deken van Ons Lieve Vrouwegilde te Oisterwijk in 1675 (RO 369, 10 december). Hij is in 1672 betrokken bij een erfdeling (RO 366, 19 maart). Uit dit huwelijk:

   1. Jacobus Philippus Cornelis Verbeeck
    Gedoopt Oisterwijk 12 maart 1636 (meester Johan Peijneborch en Barbara Jan Timmermans).
  3. Francisca Joachim van Esch
   Gedoopt Oisterwijk 11 okt 1616 (Jan Sweers en Heijlwigis Jans).
  4. Catharina Joachim Jan van Esch
   Gedoopt Oisterwijk 16 aug 1620 (Lucas Goossen van de Borcht en Barbara Jans).
  5. Anna Joachim Jan van Esch
   Gedoopt Oisterwijk 10 dec 1623 (Wouter Adriaan van Heck en Cornelia Balthasaris).


III   Gommaer Jans van Esch

Op 23 juni 1614 draagt Gommaer zoon wijlen Wouter Gommerse de helft in een stuk akkerland van 2½ loopens genoemd de Kerckenacker te Haaren op aan Gommeren zoon wijlen Jan Joachims van Esch, die te Oisterwijk woont (sH.R.1514,f.477v). Op 8 maart 1618 koopt hij nog een stuk land van 14½ loopens op Carchoven te Oisterwijk van Frans Steven Janse uit Haaren (sH.R.1518,f.208v). Getrouwd met Jenneken dochter Jan Peter Brekelmans de Smith. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Gommer Janssen van Esch
  Gedoopt Oisterwijk 25 juli 1601 (Adriaen Wouter Hermers en Lijntgen Anthonis Lat).
 2. Jan Gommers Jans van Esch
  Getrouwd Oisterwijk 19 mei 1629 met Laurentia Emberts. Uit dit huwelijk:

  1. Maria Jan Gommers
   Gedoopt Oisterwijk 106 aug 1631 (Theodorus Peter Brekelmans en Barbara Joachim van Esch).
  2. Gommaer Jan Gommers
   Gedoopt Oisterwijk 6 maart 1633 (Cornelis Jan van Buerden namens Jacobus Cornelis de Loos, Arnolda Gommaers).
  3. Catharina Jan Gommers
   Gedoopt Oisterwijk 17 maart 1635 (Robbert Cornelis en Arnolda Gommaers).
  4. Margareta Jan Gommers
   Gedoopt Oisterwijk 28 sep 1636 (Wouter Andreas en Adriana Theodorus).
 3. Arnolda (Eirken) Gommaer van Esch
  Gedoopt Oisterwijk 6 juni 1610 (Frans Joachims en Maria Peters). Getrouwd Oisterwijk 11 juni 1636 met Lambert Diercx van Esch, zoon van Dierck Wouters van Esch bij Mariken Lamberts. De echtelieden, beiden afkomstig uit Esch, ontvangen dispensatie van de kerk wegens verwantschap in de vierde graad. Uit dit huwelijk:

  1. Theodorus (Dirck) van Esch
   Begraven te Oisterwijk in de kerk in december 1693. Schepen van Oisterwijk, borgemeester in 1673. Getrouwd Oisterwijk 6 sep 1671 met Willemken Melis, dochter van Adriaen Jans Melis bij Anna Willem van Beurden. De schepenen van Oisterwijk benoemen op 19 juli 1694 Simon Jan van Esch tot toeziener over Anna, Arnolda, Wouter en Elisabeth, onmondige kinderen uit dit huwelijk. Tot zijn nalatenschap behoren een herenhuis met brouwerij te Oisterwijk op het Lindeinde, het Pannehuijs, de Princehof (aangekocht in 1692), het Cruijsven (nu Esscheven) etc. (RO 407,f.255v anno 1707). Uit dit huwelijk:

   1. Maria Dirck van Esch
    Gedoopt Oisterwijk 4 sep 1673 (Goijert van der Aa en Ircken van Esch). Getrouwd Oisterwijk op 25 jan 1693 met Petrus van Tendelo, secretaris van de stad Herentals.
   2. Anna Dirck van Esch
    Gedoopt Oisterwijk 19 feb 1674 (Joachim van Esch en Anna Maria van Esch), begraven in de kerk van Baarle-Hertog op 29 mei 1738. Getrouwd aldaar op 1 sep 1697 met Cornelis Lippens uit Baarle-Hertog. Hij was enige jaren schepen van Oisterwijk, onder meer in 1706 en werd op 12 okt 1717 te Oisterwijk begraven.
   3. Joanna Dirck van Esch
    Gedoopt Oisterwijk 31 okt 1675 (Jan Roessens en Cornelia Wiels).
   4. Elisabetha Dirck van Esch
    Gedoopt Oisterwijk 13 dec 1677 (Laurentius Reijns en Maria van der Aa).
   5. Ercken Dirck van Esch
    Gedoopt Oisterwijk 26 aug 1679 (Jan Gommers van Esch en Maria Mercs).
   6. Ircken Dirck van Esch
    Gedoopt Oisterwijk 19 sep 1680 (Jan van de Laer en Lijsbeth van Turnout).
   7. Wouter Dirck van Esch
    Gedoopt Oisterwijk 16 dec 1682 (eerwaarde pater Wouter van Esch en Catharina Wouters).
   8. Elizabeth Dirck van Esch
    Gedoopt Oisterwijk 17 aug 1684 (Wouter van Esch - priester- en Elisabeth van Esch).

  2. Waltherus van Esch
   Priester. Testament GAT, NA 50, akte 81 dd 7 jan 1707. Zijn wapen toont zeven golvende vlammen op een ovalen schild.


Noten: