Van Oss

 

I   Willem willemsz van Oss

Gestorven in 1512. Zoon van Willem Jansz van Oss (gest. 1465). Als poorter van Brussel genoemd in 1464. Willem zoon van wijlen Wilem van Oss verpacht op 7 nov 1480 het gemaal van zijn molens te Oss en Nistelrode voor twee jaar en negen maanden aan Jan van Herzel; de pacht van de windmolen met de rosmolen te Oss bedraagt 98 mud rogge, een mud boekwijt en 6 cappuijnen per jaar; voor de molen van Nistelrode moet betaald worden 57 mud rogge een mud boekwijt en zes cappuijnen per jaar, zie sH.R.1481,f.245.

Verpacht in 1491 zijn windmolen te Heesch voor drie jaar aan Zeger Peters. Getrouwd met Agnes van Uden, dochter van de Bossche schepen Henric van Uden bij Hadewich de Louw.
Bron: De Brabantse Leeuw 7 (1958), p.184-189.

Willem van Os sone wijlen Wilhelmi de Os bezat in 1505 een hoeve (mansus) te Karrichoven bij Oisterwijk, en een windmolen te Nistelre, zie sH.R.1274,f.313 de dato 27 juni 1505.

Uit dit huwelijk:

 

II   Willem willemsz van Oss

Geboren 1489-90, gestorven 11 april 1556. Hij was 17 maal schepen van 's-Hertogenbosch tussen 1519 en 1555. Ridder geslagen door Karel V in 1546. Afgevaardigd naar de regeringsoverdracht van Karel V aan Philips II in Brussel op 25 oktober 1555.

Het wapen van Willem Willemsz van Osch, ridder, gestorven in 1556. Willems overgrootmoeder claimde afstamming van de Brabantse hertogen en haar afstammelingen voerden de Brabantse leeuw in hun wapens (hartschildje) Bron: Wapenboek Onze Lieve Vrouwe Broederschap, Brabants Historisch Informatiecentrum Den Bosch.

Op 8 april 1519 verkoopt Willem zoon wijlen Willem van Os een jaarlijkse erfcijns van 9 gulden uit een hoeven (mansus) te Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, zie sH.R.1292,f.158v.

Op 14 mei 1547 mei verkoopt Willem de Os zoon wijlen Willem van Os aan Willem zoon Henrik Michiels een jaarlijkse erfcijns van 12,5 gulden te voldoen op St Servaas uit een hoeve te Kerkhoven, parochie Oisterwijk, met huizen, erven, hoven, akkerland, weiden, beemden, heiden en toebehoren, alles aan elkaar, waarvan pachter is Jan Stevens, zie sH,R.1348,186v.

Getrouwd met Catherine van der Keelen, dochter van Henric van der Keelen bij Anna Dierc de Roover.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Oss
  Getrouwd met Jacob de Cock. Hieruit een zoon Jacob de Cock, die lid was van de OLV Broederschap in Den Bosch, schepen aldaar en overleed op 4 feb 1624; diens zoon Jacob de Cock (gest. 30 mei 1662) was schepen te Den Bosch en heer van het Hooghuys te Moergestel.

  Catharina hertrouwde met Frans Lambert Bogaerts. Deze laatste was rond 1493 geboren als zoon van de Bossche schepen Lambert Bogart en Margaretha Jan Ghysberts van den Heuvel, gestorven op 25 nov 1562 en begraven in de Sint Janstkatherdraal (grafzerk zichtbaar in de noordelijke kooromgang, in de Lieve Vrouwe Broederschapskapel). Hij was wollenlakenkoper en vanaf 1532 acht keer schepen van 's-Hertogenbosch. Bogarts was eerder getrouwd geweest, met Adriana van Roy, dochter van lakenkoper Lambert Maess alias Van Roy (gest. 1558).

  Het wapen van Franciscus Bogaerts Lambertsz, raed deser stad, obiit 25 september 1562. Bron: Wapenboek Onze Lieve Vrouwe Broederschap, Brabants Historisch Informatiecentrum Den Bosch.

  In 1562 verkoopt Bogarts met Anthonis, Willem en Agnes, drie kinderen van Willem van Oss en Catherina van der Kelen, een hoeve land met twee huizen, waarvan een met een stenen gevel, schuur, schaapskooi, schop, bakhuis, een boomgaard, hof, bouwlanden etc van 14 bunders 5 el op Kerkhoven boven Oisterwijk aan mr. Henrick Oliviers van Berckhuysen (sH.R.1381,f.571-27 juni)

 

Oliviers van Berckhuysen

 

I   Willem van Berckhuysen

Bakker in 's-Hertogenbosch. Getrouwd met Heylwich Dirck Comans.
Uit dit huwelijk:

 

II   mr. Hendrik Oliviers van Berckhuysen

Geboren in 1517 of 1518, gestorven 17 sep 1580, begraven in de Sint Janskathedraal in 's-Hertogenbosch (grafzerk nog zichbaar in de middenbeuk van het schip).

Ging studeren in Leuven, waar hij meester in de vrije kunsten werd. Rentmeester van het kapittel in Den Bosch in 1548. Provisor in 1564 van het Weeshuis te 's-Hertogenbosch.

In 1562 koopt hij een hoeve land met twee huizen, boomgaard, hof, bouwlanden etc van 14 bunders 5 el op Kerkhoven boven Oisterwijk van Frans zoon wijlen Lambert Bogarts (sH.R.1381,f.571-27 juni). Vermoedelijk is dit het latere Oliviershuis, ook wel Spreeuwenburg genaamd.

In 1564 koopt Oliviers van Catharijna, Mechteld en Christiana, dochters van wijlen Jan Peter Melis bij Margriet Anthonis Stickarts twee huizen met hof van 8 el op Kerkhoven (sH.R.1386,f.344-29 mei). Vergelijk sH.R.1365,f.449v-11 juni 1554 waarin Jan zoon wijlen Peter Melissen, man van Margriet dochter wijlen Anthony Brocken een jaarlijkse erfcijns van 1 gulden op Philips en Jacob uit een akker op Kerkhoven verkoopt aan Adriana dochter wijlen Dirk Hessels.

Getrouwd met Catharina Boudewijn Jans van Berlicum. Ten tweede maal getrouwd met Elisabeth Kemp, dochter van Hendric Jan Kemps, lakenkoper en schepen van 's-Hertogenbosch in 1539.

Hun kinderen delen 29 jan 1593, zoals vermeld in een akte opgemaakt in Den Bosch op 19 februari van dat jaar (sH.R.1407,f.512r-515v de dato 19 feb 1593, zie voor verdere afwikkeling ook sH.R.1502,f.109v-9 april 1626, sH.R.1537,f.429v-16 mei 1626 en f.451-16 mei 1626). Hij hertrouwde waarschijnlijk met ene Catarina dochter Bouwdewijn Janss (sH.R.1421,f.238v-feb 1590). Uit het eerste huwelijk:

 1. Willem Volgt III

 

III   mr. Willem Oliviers van Berckhuysen

Gestorven 24 juli 1615, begraven bij zijn ouders in de Bossche Sint Janskerk. Schepen van 's-Hertogenbosch in 1596, 1599, 1611 en 1612. Tijdens het beleg van de stad door prins Maurits in 1602 was hij luitenant bij de schutterij van den Ouden Voetboog. Erft van zijn vader twee hoeven gelegen in het gehucht Kerkhoven boven Oisterwijk. Kerkmeester van Oisterwijk in 1608, president schepen aldaar in 1610. Getrouwd met Anna van den Berghe, begraven in de kerk van Oisterwijk in januari 1604, dochter van Dirck van den Berghe Gerardszn bij Anna Beelaerts Anthoniesdr.

Het Bossche schepenzegel van
Wilhelm Oliviers, gestorven
in 1615.

Hun kinderen delen in 1625 en 1626 (sH.R.1500,f.321-23 aug 1625 ; sH.R.1502,f.53-18 mrt 1626,f.109v-9 april 1626 ; sH.R.1537, f.451-16 mei 1626). De twee hoeven op Kerkhoven worden gesplitst: de nieuwe hoeve, of de Hoeve Opte Luer, gaat naar Gerard van Someren. De oude hoeve of Oliviershuys, wordt verkocht aan Hendrick Lambert Aart van der Linden. Uit dit huwelijk:

 1. Dierck
 2. Henry Volgt IV
 3. Jan
  (frater Reynier)
 4. Artus
  Getrouwd met Elizabeth de Coquiel. Uit dit huwelijk:

  1. Jan Baptist
  2. Elizabeth
 5. Elisabeth
  Gedoopt 's-Hertogenbosch 15 aug 1598, gestorven in 1631. Getrouwd met de Bossche advocaat Gerard van Someren, gedoopt aldaar op 28 juli 1574, overleden 17 nov 1652, weduwnaar van Maria Kelders. Hij was schepen van 's-Hertogenbosch in 1604, 1607, 1613, 1617, 1625 en 1626. Zijn achter-achterkleinzoon Norbertus Gerardus Amandus Snelle, heer in Berkel, verkoopt de nieuwe hoeve op het Leur te Kerkhoven op 6 december 1749 aan Johannes van Roessel, zie sH.R 1744,280v
 6. Anna
  Gedoopt te Oisterwijk op 30 december 1603. Getrouwd met Jacques Domis de Semerpont, gedoopt Antwerpen 18 okt 1597, zoon van Francois Domis de Semerpont bij Barbe van der Stock. Een zoon Francois Domis de Semerpont uit dit huwelijk (gedoopt Antwerpen 9 nov 1630, overleden 5 maart 1676) zetelde in de Raad van Brabant.
 7. Heylwich
  Getrouwd eerst met Laureyns van der Sprange. Hertrouwd met Jan Pijnappels de jongste, zoon van Willem Jans Pynappels en Heylwich Wouter Bolcx.

 

 

IV   Henry Oliviers van Berckhuysen

In 1625 omschreven als koopman te Parijs en burger van die stad (sH.R.1500,f.321-23 aug). Getrouwd met Maria Pijnappel Godevaertsdochter, dochter van Godevaert Pynappel en Aldegonda (Aleyt) Henrick Wouters van Ravensteyn. Pynappel, kolonel in dienst van de Spaanse koning, had in 1619 de watermolen van Oisterwijk gekocht (RANB, Leenhof van Brabant, inv.nr.1129,f.1463, 33 oktober 1633).

Waarschijnlijk uit dit huwelijk (onderzoek volgt):

 1. Anne Oliviers van Berckhuysen
  Overleden Antwerpen 19 augustus 1654. Getrouwd met Arnold van Horenbeeck, coopman ende kerkmeester, gestorven Antwerpen 9 november 1678. Het echtpaar is begraven in de St.Jacobskerk te Antwerpen, zie P. Visschers, Verzameling van grafschriften in St.Andries kerk te Antwerpen (Antwerpen 1851), p.126-127.

  Uit dit huwelijk:w

  1. Marie Anne van Horenbeeck
   Geboren Antwerpen 7 jan 1652, overleden 30 aug 1682. Getrouwd 16 sep 1673 met Louis du Bois, ridder (vanaf 1676), seigneur de Vroylande, de Walhain et d'Aissche en Refail. Geboren Antwerpen 25 nov 1650, overleden 25 maart 1725, begraven St.Jacobskerk Antwerpen.

 

Van der Linden

 

I   Hendrick Lambert Aart van der Linden

Gestorven tussen 1626 en 1647. Koopt in 1625 het Oliviershuis te Kerkhoven boven Oisterwijk, ook wel Hooghuis of Spreeuwenburg genoemd van de erven Willem Oliviers van Berchhuysen, zie sH.R 500,f.321 de dato 23 aug. Getrouwd met Maria Theulingh, dochter van Aert Theulingh (RO 345,f.86v de dato 14 sep 1651) In tweede huwelijk getrouwd met Cathalijn Jan van der Hoeven.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Mayken van der Linden
  Getrouwd met Jan zoon wijlen Jan Claes Lombaerts, die tussen 16 maart 1652 en 9 januari 1665 is overleden. Zij wordt dan als weduwe vermeld, zie NO 23,f.3(347). Het echtpaar maakt op 16 maart 1652 zijn testament op, zie NO 11,II,f.23r.

  Uit dit huwelijk:

  1. Anna Jan Lombaerts
   Begijn opt Groot Begijnhof tot Diest, zie NO 30,f.13v(155v) de dato 16 nov 1682.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Cornelis Hendrick van der Linden
  Begraven in de Petruskerk van Oisterwijk 5 okt 1683, zie De Kleine Meijerij 47 (1996, nr.2) pp.65-66. Hij maakt op 19 nov 1678 zijn testament op in Den Bosch, NO 2705,f.192.

  Op 12 sep 1651 koopt hij, als eigenaar van een kwart, de resterende driekwart in een pannenhuys neerhuyse turffhuys met henne gronden ende ledige plaetse tussenbeide liggende allen affgegraven met eenen omgracht tegenwoirdich met optreckende brugge genaemt Spreeuwenborch van zijn drie zussen Maycken, Elisabeth en Jenneken, deels na dood van hun ouders, deels bij opdracht van Lamberta dochter wijlen Hendrick Lamberts. RO 345,f.104v.

  Op 2 dec 1661 verhuurt Cornelis Henrix vander Linden aan Adriaan zoon Jan Ariens Gossens voor zes jaar den neerhuijse van Spreeuwenborch mette camer aende noordoisteneynde vande principalen woonhuijse het opcamerken ende kelderken daeronder liggende neffens de plaetse tsamen oock den solder totte schouwe toe als aen voors noordoisten eynde en niet voorder dawrtoe alnoch een drisken tussen de dooren hegge van de grooten hoff ende den omgracht liggende mitsgaders de helft in den oofde inde boomgart aende suijdensijde vande voors. grooten hoff staende jaarlijks te wassen. NO 19,f.23(220).

  Op 21 december 1667 verhuurt hij zijn stede te Kerkhoven (vermoedelijk Spreeuwenburg) als Goyaert Joordens de helft tot noch toe gebruikt heeft gelegen tot Carchoven voor zes jaar aan Rochus zoon van Adriaan Rochus, zie NO 24,f.16v. Vermoedelijk is de tweede persoon Goyaert Joorden Bellen, zoon van Joorden Aert Henrik Bellen en Eva Adriaen Janss de Decker, zie W. de Bakker, ‘Tegenover de Kerkhovense molen’, in: De kleine Meierij 42 (1991) p.15.

  Cornelis wordt op 29 mei 1657 door de schepenen van Oisterwijk aangesteld voogd over de onmondige kinderen van wijlen Jan Vromans en Elisabeth Henrick Lamberts. Met Willem Verhoeven wordt hij door de schepenen van Oisterwijk op 9 januari 1665 aangesteld als voogd over de onmondige kinderen van wijlen Jan Lomberts en Marijke van de Linden.

 2. Lamberta van der Linden
  Verkoopt op 30 juni 1651 haar vijfde deel in Spreeuwenburg aan haar broer en drie zusters, zie sH.R 1606,399v. In 1665 blijkt zij in Venroij te wonen, zie NO 22,f.10v de dato 16 april.
 3. Jenneken van der Linden
  Getrouwd Oisterwijk (RK) op 22 januari 1664 met Adriaen Mattheus Wijtmans. Zie ook de melding van dit huwelijk in NO 28,f.43r de dato 28 maart 1678.

  Getrouwd met Jan Peter Martens van den Bogaert, ook wel Bogaerts, zie RO 345,f.104r en RO 368,II,f.17v.. Scheiding erfenis tussen de drie onderstaande kinderen op 16 sep 1695, zie RO 478,f.117v.

  Uit dit huwelijk:

  1. Peter Bogaerts
   In 1695 hertogelijk belastingontvanger in Dessel, tegenwoordig provincie Antwerpen.
  2. Elisabeth Bogaerts
   Getrouwd met Johan Schouteren, die voor 1675 is overleden, zie RO 368,II,f.17v.
  3. Maria Martina Bogaerts
   Getrouwd 1681 met Martinus Henriks van Bocxtel, zie RO 478,f.117v.
 4. Lijsbet van der Linden
  Getrouwd met Jan Gerits Vroman de jonge (die leefde 1615-voor 1657). Elysabeth dochter wijlen Hendrick Lamberts van der Linden weduwe Jan Gerrits Vromans de jonge (testament notaris Adriaen de Weer 5 feb 1654) verkoopt 13 mei 1654 een woonhuis met gronden 5 lopens te Carchoven omtrent de windmolen aan Jan zoon Gerrit Vromans. RO 348,f.54v.

 

Verdere geschiedenis van Spreeuwenburg:

27 april 1684
Jeronimus Geens, die al goederen in Kerkhoven bezit, koopt op 27 april 1684 voor schepenen van Oisterwijk:

een pannehuys, neerhuys, ende schop, omgraven liggende ende genaamt het huys ten Spreeuwenbergh, metten aanliggende hoff, in een doornehegge boomgaert, met het huysken daer bij staende, ende erfenisse daer bij liggende, groot te samen omtrent vijft loopens, tusschen erfenis der erfgenaemen Marijcken Lomberts aen d'een sijde oostwaerts, ende tusschien de gemeene straet westwaerts aen d'ander sijde, streckende met eenen eynde aen erf juffr. Mutsaerts ende metten andere eynde aen erfenis Dielis Vromans; noch een stuck ackerlants genaemt den Busselacker groot ontrent negen loopen saet, gelegen achter den voorsch. [et cetera]
van Hendrick en Gielis, kinderen Jan Vromans den jongen bij wijlen Elisabeth Henrick van der Linde, Willem van Giersbergen man van Perijntje, ook dochter Jan Vromans; Marten Henrickx van Bocxtel man van Maria Martina dochter Jan Boogaerts bij Jenneken dochter Henricx van der Linden, ook voor Peeter zoon Jan Boogaerts en Jenneken van der Linden en voor Johannes Schouteren man van Elisabeth dochter Jan Boogaerts.
Bron: RO 378,II,f.19v.

3 december 1691
Attestatie ten behoeve van Johanna Vromans weduwe van Jeronimus Geens, die hier heeft liggen stenen huizinge met sijn aanliggende grachten en plantagien vanouts genaamt Spreeuwenburch, zie RO 477,f.126. Jeronimus Geens is getrouwd met een dochter van Jan de oude Vromans, schepen van Oisterwijk in 1648, bij Mechtelt Jan van Esch, zo blijkt uit een schepenverklaring, zie RO 372,II,20, de dato 14 juni 1678.
Deze sinjeur Jeronimus Geens koopt op 11 sep 1680 een huis met boomgaard, wei etc (8 lopens 40 roeden) op Kerckhoven van Jan Herman Ketelaers en Aert Jan Eysenbrants, curatoren van de boedel van Hendrick Hermans de jonge, zie RO 374,II,f.36.

28 december 1701
Evicteur (gerechtsdeurwaarder) Caspar van Arnhem verkoopt een huis met 2 lopens land genaamt Spreeuwenburch en nog enkele percelen, het totaal in gebruik bij Jan Goyert Franssen, aan Egon Hendrick Tholincx, zie sH.R 1659,II,f.64. en RO 466,f.17v de dato 20 dec 1716.
Egon Teulings, borgemeester van Haaren in 1692, was zoon van Hendrick Claes Teulinck, rademaker en schepen te Helvoirt, bij Maycken Wouter de Weyer. Zijn zoon Aert Egon Teulings (overleden na 1737) was schepen in Oisterwijk, zie De Brabantse Leeuw 18 (1969), p.26.

23 mei 1740
Jan van Ceulen en Anthony Maes, inwoners van Oisterwijk, stellen zich borg voor het lopende jaar huur van de stede genaamd Spreeuwenburg tot Carchoven, bewoond door Matthijs de Backer, en toebehoord hebbende Aert Egen Teurlings en op heden door hem verkocht aan sr Adriaen van Dal voor 30 gld tot voorlijf 7 zakken rogge en 3 zakken boekwijt, zie NO 74,f.55, archief Anthony Glavimans senior.
Adriaan van Dals vader Adriaan Peters van Dal huurde 1701-1707 de watermolen van Heukelom, was huurder van de Kerkhovense molen te Oisterwijk, pachter van de houtschat in Udenhout in 1715 en, sinds 1716, huurder van de windmolen Ter Nedervonder te Oisterwijk. Op 13 juli 1731 koopt hij de watermolen Ter Borcht te Oisterwijk. Hij was getrouwd met Maria Cornelissen Verbeek (begr. Oist. 26 jan 1713) en ten tweede met Jacomina Gerrit Elings, weduwe Jan Adriaen van Gorcom. Arjaan van Dal wordt op 8 okt 1735 in de kerk van Oisterwijk begraven. De kinderen uit het eerste huwelijk delen op 16 dec 1735, zie RO 487,f.193.
Zijn zoon uit het eerste huwelijk, eveneens genaamd Adriaen van Dal, gedoopt op 8 mei 1701 in Oisterwijk, wordt op 5 november 1763 in de kerk van Oisterwijk begraven met achterlating van een weduwe, Elisabeth van den Wiel. Taxatie van de nalatenschap, waartoe een brouwerij te Oisterwijk hoort, volgt 10 dec 1763, zie RO 459,f.89v. Hij was onderrentmeester der houtschatten en brouwer-tavernier te Oisterwijk, zie sH.R.1747,f.13 de dato 31 jan 1754.
Op 10 feb 1769 verklaart Cornelis van de Wiel, inwoner van Oisterwijk, dat zijn zuster Elisabeth, weduwe Adriaan van Dal, zonder wettige erfgenamen is komen te overlijden en dat hij haar erfenis aanvaart, zie NO 97,f.57.

6 januari 1746
Seigneur Adriaan van Dal (1701-1763) verhuurt aan Mathijs de Bakker, inwoner van Oisterwijk, voor 6 jaar een stede met huis, schuur, schop, hof, boomgaard en aangelegen akker en weilanden tot Karkhoven genaamt Spreeuwenberg, tegen 24 gulden voorlijf 11 zakken rogge, 7 zakken boekweit alle jaeren te leveren suyver schoon en welgewant, zie NO 75,f.102, archief Anthony Glavimans senior.

16 mei 1770
Jan de Bresser den Ouden, inwoner van Oisterwijk, verhuurt de hoeve Spreeuwenburg voor 8 jaar aan Willem Peter van Esch; tot dan toe woonde Goijaert Smetsers in het huis, zie NO 100,f.298 de dato 16 mei 1770.

20 november 1781
Inventaris van de nalatenschap van Jan de Bresser, overleden te Oisterwijk op 29 sep 1781, ten behoeve van diens vier kinderen (Adriaan, Jan, Martinus en Emerentia). Hiertoe een huis, schuur, schop en aangelegen hof met akker en weilanden, groot 50 lopens, ter plaatse Spreeuwenburg, en een vijfde part in de hoeve Ter Borgt aan de watermolen. Zijn testament was op 10 juli 1781 voor notaris Jacobus Althofer opgemaakt, zie NO 89,f.271.

22 september 1785
De kinderen van Jan Jans de Bresser en Adriana Maria van Ostade (begr. Oist. 4 dec 1780) delen de ouderlijke erfenis, waartoe ook goederen behoren afkomstig van hun grootouders Jan de Bresser en Catrina Versteynen. Bij loting vallen Adriaan de Bresser (1749-1804) en Martinus de Bresser (1761-1814) onder meer toe: een stede, huysinge, schuur, stallinge, schop, bakhuys, met den hof en dries daaraan gehorende 4 lopens, vanouds genaamt Spreeuwenburg binnen de Vrijheid Oisterwijk te Kerkhoven, zie RO 496,f.28v.
Martinus de Bresser (gedoopt Otw 20 okt 1761, overleden Otw 19 juni 1814) was 31 jan 1791 te Otw getrouwd (Sch) met Helena van den Brekel (1767-20 apr 1821). Ze woonden op Kerkhoven.

9 december 1785
Cornelis Peter Vermeer (1743-1814) legt beslag op een grote hoeven te Kerkhoven, genaamd Spreeuwenburg. De voogden van de minderjarige Martinus de Bresser (te weten Adriaan de Bresser, Jan de Bresser, Johan Christoffel Lust, en Jan van Liemt) dragen het goed aan hem over. Exacte positie: de Armen van Oisterwijk en Jan van den Brekel ten noorden; twee eveneens door Vermeer in beslag genomen percelen akkerland van Martinus de Bresser ten zuiden (5 lopens) en ten oosten (9 lopens); de gemene straat (ten westen). Bron: RO 432,f.120v. Cornelis Vermeer was getrouwd met Catarina Nicolaas van Iersel (1747-1814). Hun kinderen delen volgens NO 5348,f.72.

1832
De hoeve genaamd Spreeuwenburg opgenomen in het Kadaster als Sectie A, nummers 210 tot en met 219, met het huis nummer als 212 en de boomgaard 210. Het goed is eigendom van Petronella Vermeer (1785-1854) en haar man Hendrik Verhoeven (1789-1857), die het hebben verkregen uit de erfenis van haar ouders.
De belendende boerderij, iets verder van de weg gelegen (huis nummer 201 met gronden 199-200 en 202-203) behoort aan Jacob Verhoeven. Dit is de weduwnaar van Nicolaa (Clasina) Vermeer (1790-Udenhout 20 mrt 1821), zuster van Petronella en getrouwd met Jacobus Verhoeven(1792-1871); dit echtpaar vestigt zich in juni 1825 vanuit Udenhout te Kerkhoven. Opvallend: perceel nummer 204 behoort nog immer aan de Armen van Oisterwijk (zie boven onder 1785) en grenst met de zuidkant aan de boerderij van Nicolaa.