I   Adriaen Peters

Uit een nog onbekend huwelijk:

 1. Bartel Adriaansen van Esch
  Getrouwd Oisterwijk 10 jan 1672 met Ida Driessen Stockelmans. Getuigen: (kerk) Cornelis Lamberts en (kerk) Elisabeth de Graeff

  Vermeldingen in archiefbronnen:

  1. Yke Stockelmans, huysvrouw van Barthel van Esch, jegenwoordick gevangen bij den vijant van Vranckrijck en oud-borgemeester van Oisterwijk voor het jaar 1693 (Notarieel archief Oisterwijk, inv.nr.5290d, 8 juli 1696)
  2. Bartel Adriaensz van Esch, oud borgemeester, oud so hy seide ontrent 65 jaeren.. (RO 504, dd 20 sep 1710)

  3. Yken, weduwe Bartel van Esch, in zijn leven burgemeester der Vrijheid voor den jare 1704 (Procesakten Oisterwijk 1715)

  4. wijlen Eyken, in haer leven weduwe Bartel van Esch [..] Van Esch sedert den 6e augustus 1693 tot den 2den november 1697 als ostagier in Vranckrijck soude hebben gevangen geseten (RO 504, dd 23 mei 1718)

  Uit dit huwelijk:

  1. Elisabeth Gedoopt Oisterwijk 20 feb 1672 (doopgetuigen: Willem Bartel van Boxtel & Peternella Stockelmans)

  2. Maria Gedoopt Oisterwijk 21 mrt 1674 (doopgetuigen: Adriaen Peters van Esch & Lijsbeth Antonius Verheijen)

  3. Elisabeth Gedoopt Oisterwijk 26 juni 1676 (doopgetuigen: Franciscus Verdonck & Elisabeth Willems van Boxtel)

 2. Jan Adriaen Peters van Esch
  Getrouwd Oisterwijk 21 feb 1677 met Elisabeth Wouter Peter Wagemakers, dispensatie wegens verwantschap 4e graad. Getuigen: Wouter Peter Wagemaeker (vader Bruid), Bartel Adriaen van Es (broer Bruidegom), (kerk) Joannes van Broeckhoven en (kerk) Petrus Lamberts van Hees.

  Jan Ariens van Esch is als man van Lysken dochter Wouter Peeter Wagemaeckers in 1681 betrokken bij een erfdeling. Andere betrokkenen zijn de broers Willem, Symon en Peeter, zonen van Wouter Peeter Wagemaeckers, en hun zwager Adriaan Anthonis van de Pasch, getrouwd met hun zuster Adriana. Zij delen met hun oom Bernaert Peter Wagemaeckers (RO 375,f.32).

  Jan Adriaen van Esch en Adriaen Anthonis van de Pasch worden 20 juli 1697 voor schepenen van Oisterwijk aangesteld tot respectievelijk voogd en toeziender over Adriaentje, Adriaen, Petronella, Wouter, Jan en Adriaen, onmondige kinderen van Jan Adriaen van Esch en Lijsken Wouter Peter Wagemaeckers (RO 100 - deel 1, folio 41v).
 3. Uit dit huwelijk:

  1. Adriaentje Gedoopt Oisterwijk 24 nov 1677 (doopgetuigen: Simon Wouters & Ida Bartels)

  2. Adriaen Gedoopt Oisterwijk 29 nov 1679 (doopgetuigen: Peter Ariaen van Esch en Maria Peijnenborgh)

  3. Joanna Gedoopt Oisterwijk 28 nov 1681 (doopgetuigen: Bartholomeus van Esch & Adriaentje Wouters)

  4. Petronella [Gedoopt Oisterwijk 11 mei 1683 ??? Ouders: Saventes van Eesch & Lijsken Wouter Waghemakers, getuigen: Willem Waghemakers en Cornelia van Eesch ]

  5. Walterus Gedoopt Oisterwijk 10 jan 1686 (doopgetuigen: Adrianus Teunis van de Pas & Elisabeth Willems de Rooij)

  6. Joannes Gedoopt Oisterwijk 22 juli 1688 (doopgetuigen: Joannes Adrianus Roosen & Joanna Gerardus Bartholomeus)

  7. Adriaen van Es Gedoopt Oisterwijk 16 jan 1691 (doopgetuigen: Joannes Bergmans en Maria Sijmen Wagemaekers) - N.B. doopdatum kan ook 22 januari 1691 zijn

 4. Agnes Ariaen van Esch
  Getrouwd Oisterwijk 26 jan 1687 met Jan Adriaan Roos(en), jongeman, wonende te Heukelom. Getuigen:

  Uit dit huwelijk:

  1. Maria Jan Roosen (gedoopt Oisterwijk 14 okt. 1687)
   Doopgetuigen: Bartholomeus van Esch & Gijsbert Adriaan Roosen

  2. Gijsbert Jan Roosen (gedoopt Oisterwijk 23 aug. 1688)
   Getuigen: Petrus Henrici & Elisabeth Walteri Petri

  3. Adriaan Jan Roosen (gedoopt Oisterwijk 31 maart 1690)
   Getuigen: Adriaan Peter Roosen & Ida Andries Stookerman

  4. Johannes Jan Roosen(gedoopt Oisterwijk 25 okt. 1691)
   Getuigen: Cornelis Hendrik Emmen & Anna Ariaens

  5. Maria Jan Ariens (gedoopt Oist. 26 dec. 1693).
   Doopgetuigen: Adriaan Petri & Ida B. van EschI   Jan Joachim van Esch

Schepen van Oisterwijk in 1600. Getrouwd met Godefrida Bartholomeus Jan de Becker

Uit dit huwelijk:

 1. Joachim Jan van Esch Volgt II


II   Joachim Jan van Esch

Schepen van Oisterwijk 1640, 1645 en 1646. Getrouwd 1605 met Barbara Jan van den Hovel