1. Jacob Claes Wouters van Haeren
 2. Getrouwd Oisterwijk 5 feb 1675 met Lijsken Adriaen Peters Roos. Getuigen bij het kerkelijk huwelijk: Lambertus van Esch en Joannes Vroemans. Beiden woonden op het moment van hun huwelijk te Heukelom, en voor beiden was dit het eerste huwelijk. Een recent werk over de historie van Berkel-Enschot vermeldt de samenstelling van de veestapel van Lijske, weduwe van Jacob Wouters van Haaren in Heukelom. In 1690 bezat zij een zwarte ruin, drie rode koeien, een kalf en 20 schapen. Veehouders hadden in deze tijd in de regel niet meer dan vijf koeien.
  In september 1674 legt Jacob Wouter Claessen van Haren, oud 24 jaar, getuigenis af in een proces voor schepenen van Oisterwijk. De uit Enschot afkomstige Elysabeth Goyaerts Willems poogde via juridische weg het vaderschap van haar pas geboren kind erkend te krijgen bij Laurens Cornelis van Brekel. Die schoof de zwarte piet echter door naar Cornelis van de Wouw, in wiens huishouden Elysabeth begin 1674 als dienstmeid had gewoond. Jacob van Haeren bevestigde dat Elysabeth zichtbaar zwanger uit dienst trad bij Van de Wouw, hoewel ze dat zelf ten stelligste ontkende. Toen hij haar vroeg of sij swaer van kinde was ofte groot gongk, antwoordde ze: ick hebbe niet meer in mijnen buijck als ghij inden uwen. Twee maanden later, op 26 juli, beviel zij ten huize van haar nieuwe werkgever Willem Reijsbroeck, molenaar op Kerkhoven, van een dochter (De Brabantse Leeuw 29 (1980) p.122).

  Uit dit huwelijk:

  1. Joanna Jacop Wouters (gedoopt Oisterwijk 22 juni 1675) Doopgetuigen: Paulus Claes Wouters & Alisse Cornelissen

  2. Wouter Jacobs van Haaren
   Gedoopt Tilburg 12 okt 1677. Doopgetuigen: Jan Geerts & Alet Cornelissen.

   Op 23 april 1710 pacht Wouter Jacobs van Haren een huyzingen ende neerhuysinge metten slag ofte olimolen, den halven hoff en den geheelen bogaert daaragter nu tot dries gemaackt en nog wat aanpalende percelen grond van Leonard van Eijs, koopman en oud-president schepen van Oisterwijk, voor vier jaar tegen 149 gulden. Borg staan Francis Smits en Balthus Versteynen. Het betreft de oliemolen op het landgoed Weyenberch te Oisterwijk (NA 5291A,f.11).

   Getrouwd Oisterwijk 2 mei 1706 met Jenneke, gedoopt Oisterwijk 2 jan 1674 als dochter van Antonius Baltesen Verstijnen bij Agnes Laurens Ariens Couwenbergh. Aldaar hertrouwd 17 juli 1718 met Maria Cornelis Havermans. Op 2 feb 1719 worden te Oisterwijk Wouter van Haren als momboir en Baltus Gerrit Versteijnen als toeziender beŽdigd over Adriana, Anthonij en Jacobus, onmondige kinderen van Wouter van Haren en wijlen Jenneke Anthonis Versteijnen.

   Uit het eerste huwelijk:

   1. Adriana van Haaren (gedoopt Oisterwijk 26 mrt 1707) Doopgetuigen: Denis van den Boer & Agnes Verstijnen. Getrouwd te Oisterwijk 9 okt 1729 met Jan Janse van der Heijden (Verheijden), onder getuigenis van de eerwaarde heer pater Cornelius van den Bant en Henricus de Cort.

   2. Antonis van Haaren (gedoopt Oisterwijk 1 sep 1709) Doopgetuigen: Nicolaus Verstijnen (een broer van de moeder) & Joanna Mulders

   3. Maria Anna van Haren (gedoopt Oisterwijk 3 okt 1711) Doopgetuigen: Cornelis Hendrik Emmen & Lucia Francis Smits

   4. Jacobus Wouters van Haren (gedoopt Oisterwijk 17 nov 1713) Doopgetuigen: Balthazar Verstijnen & Maria van Haren. Getrouwd voor schepenen van Oisterwijk op 14 jan 1742 met Adriana Ariens van Esch. Getuigen bij het roomse huwelijk: Theodorus van der Aa en Willem van de Wiel.

    Uit dit huwelijk:

    1. Joannes Jacobus van Haeren
     Gedoopt Oisterwijk 15 mrt 1743. Doopgetuigen: Michael van Esch en Cornelia van Haaren

    2. Catharina van Haaren (gedoopt Oisterwijk 9 nov 1744) Doopgetuigen: Bruno van Esch en Petronilla Verstijnen

    3. Elisabeth van Haaren (gedoopt Oisterwijk 15 dec 1747) Doopgetuigen: Bruno van Esch en Adriana Verheijden
    4. Adrianus van Haaren (gedoopt Oisterwijk 1 juni 1750) Doopgetuigen: Antonius van Esch en Adriana Verheijden
    5. Wouter van Haaren (gedoopt Oisterwijk 31 mei 1753) Doopgetuigen: Wouter van der Laak en Antonia van Haaren
    6. Joanna Maria van Haaren (gedoopt Oisterwijk 29 sep 1755) Doopgetuigen: Joannes Verheijden en Joanna Maria Verheijden

   Uit het tweede huwelijk volgden:

   1. Jan van Haaren (gedoopt Oisterwijk 25 sep 1719) Doopgetuigen: Baltasar Verstijnen & Adriana Jan de Groot
   2. Cornelia van Haaren (gedoopt Oisterwijk 12 sep 1721) Doopgetuigen: Jan van Haaren & Lucia Havermans
   3. Antonia van Haaren (gedoopt Oisterwijk 14 april 1728) Doopgetuigen: Nicolaus van Haaren & Adriana van Haeren
  3. Anna Jacob Wouters
   Gedoopt Oisterwijk 21 dec 1682. Doopgetuigen: Adriaen Wouters & Heyltje Wouters
  4. Jan Jacob van Haren
   Getrouwd te Oisterwijk (RK) 18 mei 1710 met Maria Peter Jonkers uit Heukelom, weduwe Peter Janse van Es.

   Uit dit huwelijk:

   1. Jacob Jan van Haren
    Gedoopt Oisterwijk 25 aug 1711. Doopgetuigen: Maria Peter van der Horst en Adrianus van Haren.
   2. Peter Jan van Haren
    Gedoopt Oisterwijk 21 feb 1713. Doopgetuigen: Willem Jonkers en Gertrudis Emmen.
   3. Adriaan Jan van Haren
    Gedoopt Oisterwijk 20 mei 1715. Doopgetuigen: Balthazar Verstijnen en Aldegundis Jonkers.
   4. Jacobus Jan Jacobi van Haeren
    Gedoopt Helvoirt 17 juli 1718. Doopgetuigen: Adriaan van Haeren en Maria van Duppen.
   5. Jan Jan van Haaren
    Gedoopt Oisterwijk 30 okt 1721. Doopgetuigen: Cornelius Jonckers en Joanna Emberti Hendrix.
   6. Elizabeth Jan van Haaren
    Gedoopt Oisterwijk 16 feb 1723. Doopgetuigen: Jan Jonckers en Joanna van Ros.
  5. Adriaan Jacob Wouters
   Gedoopt Oisterwijk 9 okt 1685. Doopgetuigen: Hubertus Joannis & Anna Adriani

  6. Adriaan Jacob Wouters
   Gedoopt Oisterwijk 2 juli 1688. Doopgetuigen: Walterus Nicolai (qui non adfuit) & Agnes Adriani van Esch
  7. Catharina Jacob Wouters
   Gedoopt Oisterwijk 2 sep 1690, tweeling. Doopgetuigen: Adrianus Peters & Anna Ariaens

  8. Gerard Jacob Wouters
   Tweeling, gedoopt Oisterwijk 2 sep 1690. Doopgetuigen: Denis Gijsen & Hendrika Willems
   25 uur (sic) na zijn tweelingzuster Catharina geboren