I   Wouter Jacob Stijnen

Overleden voor 1544. Veertien maal schepen van Oisterwijk tussen 1514 en 1540, tevens kerkmeester en borgemeester aldaar. Van zijn schoonouders erft hij landerijen in Oisterwijk bij die Borcht (RO 200,f.13v-1495 en RO 232,f.4-april 1528). Zie ook De Brabantse Leeuw 3 (1954) p.18 en RO 253,f.34-1549; RO 242,f.6-1538; RO 273,f.15-1569; RO 252,f.92-1548; RO 304,f.11v-1610; RO 301,f.44-1607. Zijn kinderen delen in 1544 goederen in Oisterwijk en Haaren (RO 248,f.17).

Getrouwd met Aleyt dochter Andries Wijtmans. Uit dit huwelijk:

 1. Henrrick Wouter Stijnen volgt II
 2. Aert Wouter Stijnen
  Borgemeester van Oisterwijk. Getrouwd met Dingen Henrick Ghijps. Bij Engel Wouter Robben, dochter van Wouter Gerrit Robben bij Jenneken Goyarts de Wijse, verwekt hij een onwettige zoon Jacob Aert Stijnen (RO 230, 11 sep 1526):

  1. Jacob Aert Stijnen
   Noemt zich later Van Riel, naar zijn stiefvader Jan Gijsberts van Riel, zie De Brabantse Leeuw 23 (1974) p.32 en RO 237,f.7-5 dec 1531. Getrouwd met Anna Andries de Kuyper. Uit dit huwelijk (o.m. RO 263,f30-1559):

   1. Jacob Jacobs van Riel
    Bij Jenneken N. vader van:

    1. Dirck Jacob van Riel
     Gedoopt Oisterwijk 17 sep 1598. Getrouwd Oisterwijk 26 feb 1623 met Johanna Willems. Uit dit huwelijk:

     1. Willem Dirck Jacobs van Riel
      Gedoopt Oisterwijk 21 dec 1625 (Jacob Thomas en Elisabeth Deniss).
     2. Jacob Dirck Jacobs van Riel
      Gedoopt Oisterwijk 21 feb 1629 (Bernard Jacobs en Anna Nicolaus).
    2. Bernard Jacobs van Riel
     Gedoopt Oisterwijk 14 okt 1602. Vestigt zich te Breda.
    3. Angela Jacob van Riel
     Gedoopt Oisterwijk 30 dec 1604.
    4. Thomas Jacob van Riel
     Gedoopt Oisterwijk 8 april 1607.
    5. Margaretha Jacob van Riel
     Gedoopt Oisterwijk 8 sep 1609.
   2. Thomas Jacob Aerts Stijnen alias van Riel
    Getrouwd te Oisterwijk 8 jan 1600 met Lijsken Lambertssen. De schepenen van Oisterwijk benoemen op 15 jan 1609 Claes Jacob Aert Stijnen tot voogd over de 4 onmondige kinderen van Thomas Jacob Aert Stijnen alias Van Riel bij Elisabeth Lambert Jan Sijmons (RO 98,41v). Zijn weduwe wordt vermeld in 1626 (sH.R.1538,f.49-2 nov) en in 1637 als Lijsken dochter wijlen Lambert Jan Simons weduwe Thomas Jacops van Riel (sH.R.1555,f.313v-20 juni). Ze staat dan het vruchtgebruik af in een schuur, met drieslanden en akkerland te Oisterwijk omtrent de watermolen aan haar kinderen Jacob, Grietken en Willem. Gelost 11 juni 1663 door Adriaen Jans van de Laar weduwnaar Margriet dochter Thomas Jacobs. Uit dit huwelijk:

    1. Jacob Thomas Jacob van Riel
     Gedoopt Oisterwijk 3 nov 1599 (onwettig?).
    2. Willem Thomas Jacob van Riel
     Gedoopt Oisterwijk 8 juli 1601.
    3. Margriet Thomas Jacob van Riel
     Gedoopt Oisterwijk 2 maart 1603.
    4. Thomas Thomas Jacob van Riel
     Gedoopt Oisterwijk 9 mei 1604 (Jan Henrick Stijnen en Anna Jacob van de Wiel).
   3. Claes Jacob Aert Stijnen
    Op 15 jan 1609 benoemd tot voogd over de kinderen van Thomas Jacob Aert Stijnen alias Van Riel (RO 98,f.41v).
   4. Heylken Jacobs van Riel
    Getrouwd met Huybrecht Gerits van Vucht
   5. Engelken Jacobs van Riel
    Getrouwd met Peter Schuermans (RO 303,f.96-1609).
   6. Marijken Jacob Aerts van Riel
    Getrouwd Peter Huyberts van Laerhoven uit Haaren (sH.R.1538,f.49-2 nov 1626).
 3. Andries Wouter Stijnen
  Priester, rector van het Sint Dingens altaar.
 4. Jan Wouter Stijnen
  Getrouwd met Jenneken dochter Willem Vervloet.
 5. Aleyt Wouter Stijnen
  Getrouwd met Cornelis Jan Peynenborch, die overleed tussen 1551 en 1557, zoon van Jan Wouter Jan Peynenborch schepen van Vucht bij Margriet Lambrecht van de Venne. Uit dit huwelijk:

  1. Andries Cornelis Peynenborch
   Schepen van Oisterwijk in 1589, 1591, 1593 en 1595, Armmeester in 1596. Getrouwd met Mechtelt Jan Steven van den Biesenrijt. Hertrouwd met Elisabeth van Haaren dochter van Jan Steven van Haaren bij Judith N.
  2. Margriet Cornelis Peynenborch
  3. Aleyt Cornelis Peynenborch
  4. Jenneken Cornelis Peynenborch
   Getrouwd met Joost Embert Vercuylen. Hertrouwd met Jan Aert van Laerhoven, zoon van Aert Janssen van Laerhoven bij Margriet Wouter Goyarts die Beir.
 6. Elisabeth Wouter Stijnen
  Getrouwd met Andries Arnt Nulants.
II   Henrick Wouter Stijnen

Overleden voor 1577 (RO 281I,f.35v-1577), testament opgemaakt in 1548 (RO 252,f.92-1548). Getrouwd met Geertruyt Jan Crillaerts.

III   Jan Henrick Wouter Stijnen

Overleden voor 1607. Schepen van Oisterwijk in 1591. Testament opgemaakt in 1600 (RO 295,f.12). Getrouwd met Elisabeth Anthonis Diercx vanden Staec.

IV   Anthonis Jan Stijnen

In het Oisterwijkse Kommerboek, een belastingkohier opgesteld tussen 1636 en 1652, vermeld als huurder van een hoeve bij het leengoed Ter Borcht. De erfgenamen van Servaes Stevens transporteren voor schepenen van Loon op Zand op 29 juni 1676: Gerit Stevens Servaes; Ida Servaes getrouwd met Adriaan Jan Wouters; Gijsbert Jan Gijsbert Heesters, voogd over Maria Servaes en Maria Teunis Jan Stijnen; Antonij en Goossen, zonen Baltus Teunis Jan Stijnen (R 82).

Getrouwd Oisterwijk 30 jan 1601 met Meriken Faes Stevens (Marij Faessen, Maria Servatius), met getuigen Robbert Claes en Jan Priem. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrick Anthonis Jan Stijnen volgt V-a
 2. Jan Stijnen
  Gedoopt Oisterwijk 14 sep 1603. Doopgetuigen: Adriaen Neel Willem en Maria Jan van den Huevel.
 3. Balthazar volgt II-b


V-a   Hendrick Anthonis Stijnen

Gedoopt als Henrick Anthonis Jan Stijnen te Oisterwijk op 11 jan 1602. Doopgetuigen: Jan Steven Priem en Mariken Adriaen Peijnenborch. Vermeld in het Kommerboek als molenaar op de watermolen Ter Borch te Oisterwijk. Getrouwd 1625 met Maria Adrianus Molders, dochter van Aert Wouter de Molder bij Anneke Cornelis de Ruijter. Uit een eerdere relatie met jonker Willem de Bever werd in 1618 een dochter Johanna geboren.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Hendricx Verstijnen volgt VI-a
 2. Margareta Gedoopt Oisterwijk 1 aug 1627
 3. Servatius Gedoopt Oisterwijk 5 juli 1629
 4. Arnoldus Gedoopt Oisterwijk 1 feb 1632
 5. Servatius Gedoopt Oisterwijk 1 jan 1634
 6. Hermannus Hendrick Anthonis Verstijnen
  Gedoopt Oisterwijk 3 apr 1635 (Anthonis Anthonius en Gertrudis weduwe Herman de Ruijter). Gertrouwd met Maria Wouters. Uit dit huwelijk:

  1. Wouter Herman Hendricx
   Gedoopt Oisterwijk 30 april 1659 (Jan Wouwters en Gertrudis Cornelissen)
  2. Hendric Herman Hendrix Versteijnen
   Gedoopt Oisterwijk 14 aug 1667 (Arnoldus Handrix en Anna N.). Moeder heet Maria Janssen. Aldaar getrouwd op 22 jan 1696 met Angela Cornelis de Bondt.
  3. Joanna Herman Hendricx
   Gedoopt Oisterwijk 16 feb 1675 (Peter Martens van Reedi en Engel Joost Mommers). Moeder heet Maria Verstijnen.


VI-a   Cornelis Hendricx Verstijnen

Gedoopt Oisterwijk 11 mei 1625. Molenaar op de Oisterwijkse watermolen Ter Borcht (RO 359, 10 nov 1665). Getrouwd onder de naam Cornelis Henrick Anthonis Stijnen voor schepenen van Oisterwijk op 19 april 1650 met Geertrui Lambert van den Heuvel, gedoopt te Oisterwijk op 28 jan 1619 als dochter van Lambert Jansen van den Hoevel bij Catharina Bartholomeus Lommerts. Haar zuster Barbara was getrouwd met Heijliger Diercxssen van Grevenbroeck.

Uit dit huwelijk:

 1. Lambert Cornelis Verstijnen volgt VII-a
 2. Anna Cornelis Verstijnen
  Gedoopt Oisterwijk op 2 jan 1660 (Antonis Antonissen en Barbara Grevenbroeck). Getrouwd Oisterwijk 2 feb 1687 met Jan Jan Philibert Cauwenbergh, molenaar op de Kerkhovense molen in Oisterwijk, gedoopt Venloon 9 sep 1651 als zoon van Jan Philibert Adriaans Cauwenbergh bij Heijltje Peter Verhoeven. Hij was eerder te Sint Michielsgestel getrouwd op 28 feb 1683 met Gertrudis Hoeffnaegels.


VII-a   Lambert Cornelis Hendricx Verstijnen

Hij huurt sinds 13 april 1694 de helft van de watermolen Ter Borcht te Oisterwijk voor drie jaar van Philip Jacob van Borssele van der Hooge, Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen van Brabant (NO 5290b). Met ingang van 15 juni 1695 huurt hij tevens de oliemolen gestaen aen den huyse genaemt Weyenborch te Oisterwijk voor vier jaar van Leonart van Eijs, president schepen. Hij betaalt hiervoor jaarlijks 42 gulden (NO 5290c dd 25 juli 1695). Getrouwd te Oisterwijk op 22 sep 1675 met Maria Hendrix de Cort. De schepenen van Oisterwijk benoemen op 19 april 1700 Johan Couwenbergh en Hendrick de Cort tot voogd respectievelijk toeziener over Cornelis, Maria, Hermanus, Hendrick, Anthonij en Luijtje, onmondige kinderen uit dit huwelijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Lambert Versteijnen
  Gedoopt Oist 27 juni 1676 (Hendric Cornelis Verstijnen en Maria Hendrick de Cort).
 2. Ludovica Lambert Versteijnen
  Gedoopt Oisterwijk op 14 mei 1679 (Hendric de Kort en Barbara van den Heuvel).
 3. Hermanus Lambert Versteijnen
  Gedoopt Oist 29 jan 1682 (Embert de Kort en Maria Verstijnen).
 4. Hendrick Lambert Versteijnen
  Gedoopt Oist 22 jan 1685 (Dirck van den Heuvel en Maria Timmermans). Hij werkte als knecht op de watermolen van Heukelom, net als zijn broer Anthonij (RO 504, dd 7 dec 1716). Getrouwd te Oisterwijk op 12 feb 1713 met Anneke Hendrixs van der Schoot.
 5. Anthonis Lambert Versteijnen volgt VIII-a
 6. Bartholomeus Lambert Versteijnen
  Gedoopt Oist 14 dec 1689 (Antonis Versteijnen en Joanna Vernuijs).
 7. Ludovica (Luijtje) Lambert Versteijnen
  Gedoopt Oist 30 dec 1691 (Cornelis Emmert van de Wiel en Anna Couwenbergh).VIII-a   Anthony Lambert Verstijnen

Gedoopt Oist 23 aug 1687 (Jan Kouwenbergh en Maria Cornelis van Eijck). Getrouwd met Joanna Maria van Dal, dochter van Adriaan Peeter Everts van Dal bij Maria Cornelis Verbeeck. Haar vader was in 1701 molenaar op de Kerkhovense molen te Oisterwijk; pachter van de houtschat c.1696-1699; pachter van de watermolen van Heukelom; sinds 1716 pachter van de windmolen Ter Nedervonder en sinds 13 juli 1731 eigenaar van de watermolen Ter Borcht. Dit laatste bezit viel bij een erfdeling op 16 dec 1735 toe aan de drie kinderen van Anthony Lambert Versteynen en Jennemarie van Dal.

 1. Geertruy Antony Versteijnen
  Gedoopt Oisterwijk 10 maart 1720. Eigenaresse van de watermolen Ter Borcht, in 1780 doet zij hiervoor leenhulde. Getrouwd Oisterwijk 2 feb 1749 met Hendrik Kievits, geboren te Den Dungen en wonende te Gilze, weduwnaar Adriaantje Lodders, begraven te Oisterwijk in de kerk op 23 sep 1779 zonder kinderen na te laten. Hij was schepen van Oisterwijk tussen 1748 en 1757.
 2. Marie Antony Versteijnen
  Getrouwd met Jan van Iersel.
 3. Maryanna Antony Versteijnen


V-b   Balthasar Anthonius Verstijnen

Gedoopt te Oisterwijk op 11 jan 1606. Doopgetuigen: Goyart Peters en Heijlwich Anthonis. Getrouwd Oisterwijk 1 juli 1631 met Lucia Johannesdr Janssen van der Borcht. De schepenen van Oisterwijk benoemen op 10 sep 1665 Lambert van Esch (oom) tot voogd over de onmondige kinderen uit dit huwelijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Balthazar Antonius Gedoopt Oist 25 nov 1632
 2. Johannes Balthazar Antonius Gedoopt Oisterwijk 8 juli 1635
 3. Antonius Baltus Versteynen volgt VI-b
 4. Gerrit Baltheser Verstenen volgt VI-c
 5. Servatius (Faes Baltus Teunis)
 6. Hendersken Anthonij Versteijnen
  Getrouwd te Oisterwijk op 24 jan 1662 met Thomas Jan van Beurden. De schepenen van Oisterwijk benoemen op 20 mei 1692 Thomas van Beurden en Gerit Baltus Versteijnen tot voogden over de impotente soon Jan uit dit huwelijk.
 7. Goossen Baltus Teunis Jan Stijnen
  Genoemd in een erfdeling voor schepenen van Loon op Zand (R 82, dd 29 juni 1676).


VI-b   Anthonis Balthus Verstijnen

Op 3 mrt 1696 staat Anthony Baltus Verstijnen inwoner van Oisterwijk een stuk weiland van 4 loopens op de Cleyn Heye, hem aangekomen bij successie, af aan zijn zoon Huybert Versteynen (sH.R.1685,f.25v). Zie erfdeling in 1705, RO 480,f.291r. Getrouwd te Oisterwijk op 2 nov 1664 met Neeltjen Vrijs Arien, ook wel Neesken Laurensen genoemd, of Agneta Couwenbergh volgens RO 412. Uit dit huwelijk:

 1. Huybert Anthony Versteynen
  Gedoopt Oisterwijk 11 jan 1667. Aldaar getrouwd op 3 juli 1695 met Anna Catharina (Cathalijn) Verbeek, dochter van Cornelis Verbeek bij Margaretha van Rethy. Bij een erfdeling van de goederen van zijn schoonouders verkrijgt hij op 9 nov 1714 met huis, schuur, hof en weiland achter de kerk van Oisterwijk langs het voetpad naar Tilburg ect. Hertrouwd voor schepenen van Oisterwijk op 21 mei 1724 met Anna van Stijnen, geboren te Vlijmen en wonende te 's-Hertogenbosch. Op 30 jan 1705 staat Huybert Versteynen, inwoner van Oisterwijk, 5/6 in 4 loopens weiland op de Cleyn Heye, als Anthony Baltus Versteynen hem op 3 mrt 1696 had verkocht, af aan Nicolaas Versteynen, ook ten behoeve van Baltus, Jan, Jenneken en Sijken, zijn broers en zusters.
 2. Baltus Anthony Versteynen
  Gedoopt Oisterwijk 26 mei 1671 (Claes Frijsen).
 3. Jenneken Anthony Versteynen
  Gedoopt Oist 2 jan 1674, overleden voor 2 feb 1719. Getrouwd te Oisterwijk op 2 mei 1706 met Wouter Jacobs van Haeren, gedoopt te Tilburg op 12 okt 1677 als zoon van Jacob Claes Wouters van Haeren, landbouwer te Heukelom, bij Jenneken Adriaen Peters Roos. De schepenen van Oisterwijk benoemen op 2 feb 1719 Wouter van Haren en Baltus Gerrit Versteijnen tot voogd respectievelijk toeziener over Adriana, Anthonij en Jacobus, onmondige kinderen uit dit huwelijk.
 4. Nicolaus Anthony Versteynen
  Gedoopt Oisterwijk 7 aug 1676 (Servaes Baltes Verstijnen en Anna Claesen). Vermeld in 1708 (RO 480,f.345v). Getrouwd met Petronilla Goijarts van de Sande. Vervolgens onder de naam Nicolaas Antonius Smolders op 9 nov 1715 te Oisterwijk in ondertrouw gegaan met Petronella Cornelis van der Aa. Hertrouwd aldaar op 18 april 1717 met Maria Peter Cornelis France. Uit het eerste huwelijk:

  1. Goijart Nicolaas Versteynen
   Gedoopt Oisterwijk 20 mrt 1714.

  Uit het tweede huwelijk volgde:

  1. Antonis Nicolaas Versteynen
   Gedoopt Oisterwijk 22 mrt 1716

  Uit het derde huwelijk volgden:

  1. Catharina Nicolaas Versteynen
   Gedoopt Oisterwijk 25 mei 1718
  2. Agnes Nicolaus Versteynen
   Gedoopt Oisterwijk 17 mei 1719 (Jan Verstijnen en Joanna Peter van Tuijl).
 5. Baltus Anthony Versteynen
  Gedoopt Oisterwijk 24 april 1679 (Jan Vromans en Joanna de Bont). Aldaar getrouwd op 27 sep 1705 met Maria van der Meulen. Hertrouwd voor schepenen van Oisterwijk op 28 okt 1731 met Barbara Meijs.
 6. Jan Anthony Versteynen
  Gedoopt Oisterwijk 16 okt 1681 (Dries Vreijsen en Neeltjen Faessen).
 7. Lucia Anthonis Balthus Versteijnen
  Getrouwd te Oisterwijk op 3 juni 1691 met Wouter Emberts van de Wiel. Hertrouwd aldaar op 12 feb 1708 met Francis Embert Anthonis Smits.


VI-c   Gerrit Baltheser Verstenen

Borgemeester van Oisterwijk in 1695 met Andries Herberts de Cort. Betrokken bij erfdelingen in 1692 (RO 477,f.203v), 1705 (RO 480,f.291r) en 1714 (RO 482,f.81r). Die laatste akte vermeld Adriaan Jan van de Baar, Antoniske Peter van Ros, Balthus Gerrit Balthus Versteijnen, Jan Gerrit Balthus Versteijnen, Lucia Gerrit Balthus Versteijnen en Petronella Gerrit Balthus Versteijnen. Getrouwd Oisterwijk 6 feb 1667 met Antonia Peters Roosen (Teuniske Peeters van Ros). Zij wordt verder nog vermeld in 1708 (RO 480,f.375v en 376v) en 1714 (RO 482,f.81r).

Uit dit huwelijk:

 1. Lucia Gerrits Versteijnen
  Gedoopt Oisterwijk 28 aug 1671. Getrouwd aldaar op 25 juli 1700 met Adriaan Jans van den Boer, gebore te Haaren. Kinderen uit dit huwelijk werden te Tilburg gedoopt, soms onder de naam Van den Boel.
 2. Jan Gerrits Baltenszn Versteynen
  Gedoopt Oisterwijk 14 nov 1673, overleden voor 27 nov 1717. Getrouwd Oisterwijk op 25 feb 1710 met Maria Anna Gerrit Adriaanse van de Ven. Hertrouwd te Oisterwijk op 8 feb 171 met Cornelia Cornelis Bossers, geboren te Raamsdonk. Zij hertrouwt voor schepenen van Oisterwijk op 19  dec 1717 met Herbert Embert Smits, gedoopt Oisterwijk 20 juni 1690, aldaar begraven in de kerk op 14 jan 1737, zoon van Embert Antonie Smits bij Jenneke Hendriks van Liemdt.
 3. Balthus Gerrit Versteynen volgt VII-c
 4. Petronella Gerrit Versteynen


VII-c   Balthasar Gerrit Verstijnen

Gedoopt Oisterwijk 14 dec 1676. Van 24 juni 1714 tot na 27 nov 1717 pachter van de watermolen van Heukelom (RO 504). In 1721 genoemd als bewoner en gebruyker van ene water en volmolen gelegen Ter Borgt onder de Vrijheid van Oisterwijck (RO 505, 10 mei 1721). Getrouwd te Oisterwijk op 18 feb 1703 met Joanna Peter van Hecq.

Uit dit huwelijk:

 1. Geert Baltus Verstijnen
  Gedoopt Oisterwijk 24 mei 1703, aldaar begraven 8 juli 1742. Getrouwd met Joanna van Heijst uit Tilburg.
 2. Antonia Verstijnen
  Gedoopt Oisterwijk 5 sep 1706 (t: Adriaan van den Boer). Aldaar getrouwd 23 mei 1734 met Jacobus Janse Hessels, gedoopt Oisterwijk 22 nov 1701 als zoon van Jan Hendrik Hessels en Elisabeth Jansen Rijsbroeck. Jacobus is een kleinzoon van Jan Gerits Rijsbroek, molenaar op de Kerkhovense molen te Oisterwijk rond 1670.
 3. Anthony Baltus Verstijnen
  Gedoopt Oisterwijk 27 mei 1711, begraven te Berkel op 3 dec 1761. Getrouwd te Oisterwijk op 2 aug 1739 met Petronella Jan Brekelmans, geboren te Oisterwijk op 14 april 1714, gestorven 8 nov 1779. Uit dit huwelijk:

  1. Antonet Antony Verstijnen
   Gedoopt te Oisterwijk op 25 aug 1749, gestorven te Berkel op 6 nov 1820. Getrouwd te Oisterwijk op 28 april 1776 met Jan Cornelis Bertens, gestorven Berkel Enschot op 12 jan 1829, zoon van Cornelis Jan Bertens bij Helena van der Schoot.

 4. Cornelis Baltus Verstijnen volgt VIII-cVIII-c   Cornelis Baltus Verstijnen

Gedoopt Oisterwijk 4 sep 1713. Erft een stuk land van 10 loopens te Carchoven in de Hupperinge, leenroerig aan het leenhof van Brabant, van zijn oom Arnoldus Peter van Heck. Zijn zoons Gerard en Jan Verstijnen, inwoners van Oisterwijk, verkopen dit voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 26 juni 1794 aan Eijmert Emmen uit Oisterwijk (sH.R.1778,f.202v). Getrouwd te Haaren op 6 dec 1733 met Adriaantje van de Ven. Hertrouwd te Oisterwijk op 27 okt 1743 met Cornelia Raijmakers, die op 4 juni 1772 te Oisterwijk werd begraven.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Gerard Cornelis Verstijnen volgt IX-c
 2. Jan Cornelis Verstijnen
  Gedoopt te Oisterwijk op 27 sep 1737.


IX-c   Gerard Cornelis Verstijnen

Gedoopt te Oisterwijk op 6 nov 1735. Getrouwd met Elisabeth Timmermans. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Versteijnen
  Gedoopt te Oisterwijk op 13 mei 1766 (Cornelis Versteijnen en Aldegondis Timmermans).
 2. Dimphna Versteijnen
  Gedoopt te Oisterwijk op 10 aug 1768 (Gerardus Timmermans en Elizabeth van de Ven). De schepenen van Oisterwijk ggeven op 14 juli 1798 een borgbrief aan Dingna Gerardus Versteynen en Gielis Gerard Versteynen, die naar Schijndel vertrekken. Getrouwd te Schijndel op 5 aug 1798 met Cornelis Gabrielis, geboren te 's-Hertogenbosch en weduwnaar van Johanna Thomasse.
 3. Egidius Versteijnen volgt X-c


X-c   Egidius Verstijnen

Gedoopt te Oisterwijk op 3 maart 1770 (Jan Versteijnen en Marthina Priems). Getrouwd te Schijndel op 15 juni 1794 met Johanna Maria Bakermans (23 jaar oud) geboren te Eindhoven. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Versteijnen
  Getrouwd te Schijndel op 1 mei 1823 met Adriaantje Vugts, geboren te Schijndel als dochter van Adriaan Vugts bij Adriaantje van der Velden.
 2. Jan Versteijnen
  Getrouwd te Schijndel op 19 nov 1825 met Anna Maria Geerkens, geboren te Schijndel als dochter van Christiaan Geerkens bij Johanna Verhagen. Uit dit huwelijk:

  1. Gijsberdina Versteijnen
   Getrouwd te Schijndel op 20 mei 1854 met Gerardus de Poorter, geboren te Schijndel als zoon van Gijsbert de Poorter bij Beatrix van Lier.
  2. Johanna Maria Versteijnen
   * Schijndel 26 aug 1828, aldaar overleden op 13 juli 1857. Getrouwd te Schijndel op 10 mei 1851 met Reinier van den Brand, bakker, * Liempde 22 aug 1825, overleden Tilburg 9 aug 1891.
 3. Elizabeth Versteijnen
  Getrouwd te Schijndel op 3 mei 1834 met Johannes Kleijssen, geboren te Eindhoven als zoon van Willem Kleijssen bij Joanna Bakermans.