English version
 
 
 

  Papier Architectuur

 

 Omdat ik in mijn page "Origamic Architecture" een globale uitleg geef over wat Papier Architectuur is, doe ik dat in deze page niet, ik verwijs hiervoor dan ook naar mijn andere page: Origamic Architecture. Onderstaande page is in hoofdzaak gereserveerd voor mijn eigen ontwerpen.Nadat ik jarenlang 3 dimensionale kaarten had gesneden van patronen van Masahiropaleis1.jpg (15651 bytes)Chatani en Keiko Nakazawa, ben ik zelf patronen gaan ontwerpen. Dit doe ik manueel op millimeter papier.Ik heb me voornamelijk toegelegd op het ontwerpen van Amsterdamse gebouwen omdat ik daar een groot gebrek aan vind in de Papier Architectuur kaarten boeken en omdat ik Amsterdamse gebouwen van hoge architectonische waarde acht. Als eerste heb ik het voormalig stadhuis, nu het Koninklijk Paleis op de Dam, als Papier Architectuur kaart ontworpen. Het Paleis op de Dam is gebouwd tussen 1648/65 en ontworpen door Jacob Campen. Ik heb voor dit Papier Architectuur (hierna "OA"genoemd) ontwerp van het Paleis op de Dam gebruik gemaakt van een oude tekening die ik betrokken heb van het Gemeente Archief. Al mijn OA ontwerpen heb ik gemaakt aan de hand van tekeningen en foto's. Deels zijn de foto's die ik gebruikt heb zelf genomen, deels gedownload van Internet en deels zijn ze gekocht van het Gemeente Archief te Amsterdam. Hierboven en hiernaast zijn twee afbeeldingen te zien van de kaart van mijn eerstepaleis2.jpg (30327 bytes) OA ontwerp van het Koninklijk Paleis op de Dam.Van dit eerste OA ontwerp herinner ik me dat het een hele klus was precies uit te rekenen waar de ramen kwamen te zitten en achteraf bleek bovendien dat voornoemde tekening van het Gemeente Archief niet volledig nauwkeurig te zijn zodat ik na voltooiing van het ontwerp nog enige aanpassing moest maken. Het nauwkeurig uitsnijden van de ramen was bij het snijden van de kaart het meest tijdrovend. Het was een redelijk eenvoudig gebouw om een OA ontwerp van te maken en daardoor ook een uitstekende keuze voor een eerste poging. De Westerkerk was het volgende gebouw waar ik een OA ontwerp van gemaakt heb. Vooral de Westertoren vond ik aantrekkelijk om te maken en dat was oorspronkelijk ook de reden om te besluiten deze kerk als onderwerp te nemen.
De Westerkerk werd tussen 1620/31 gebouwd en is ontworpen door Hendrick de Keyser die meerdere beroemde Amsterdamse gebouwen op zijn naam heeft staan.Ik heb het OA ontwerp van de Westertoren zo veel mogelijk verkleind omdat dat mooier is. Dit doe ik met de meeste van mijn OA ontwerpen. Echter dit verkleinen had bij dit  OA ontwerp tot gevolg dat de 3 kruisjes in het Amsterdamse
westertoren3.jpg (13622 bytes)
wapen eigenlijk te klein zijn geworden om uit de toren te snijden. Toch wilde ik de 3 kruisjes in het patroon laten om zo de toren zo getrouw mogelijk weer te geven; het kost nu alleen wat meer tijd en concentratie om de kruisjes er goed uit te snijden. Verder bleek het lastig bij dit OA ontwerp de verschillende lagen van de Westertoren te vouwen. Zonder de dal- en bergvouwen half door te snijden

lukt dit niet. Dal- en bergvouwen zijn de vouwen die respectievelijk aan de voor- dan wel aan achterzijde worden gemaakt om een Papier Architectuur kaart in elkaar te vouwen. Om te leren hoe een dal- en bergvouw  half doorgesneden moet worden is erg moeilijk omdat door ervaring geleerd wordt hoe diep zo'n half doorsnede gemaakt dient te worden. In Amerika wordt dit half doorsnijden ook wel "kiss cuts" genoemd, in Nederland een rits- of riftsnede. In het begin van dit leerproces zullen heel wat vouwen het begeven omdat te ver is doorgesneden. Vervolgens ontwierp ik in juli 1998 een kaart van De Waag, voorheen St. Antoniespoort. 
De Waag werd gebouwd in 1488 en is het belangrijkste overgebleven middeleeuwse gebouw dat Amsterdam waagklein.jpg (6118 bytes) bezit. Ik had graag de overkoepeling boven de deur, waar men heden ten dagen een terras pleegt te hebben, mee waaggroot.jpg (7008 bytes) willen ontwerpen en dat heb ik ook geprobeerd maar zonder succes. Ik was nog niet ver genoeg

gevorderd met ontwerpen van Papier Architectuur kaarten om dit voor elkaar te krijgen. In een vlak daarna ontworpen kaart van een gebouw, n.l. het Centraal Station, lukt mij dat wel. De kaart van de Waag is nogal sprookjesachtig geworden. Na van bovengenoemde en -getoonde gebouwen een kaart te hebben gemaakt, had ik even genoeg van de wat oudere gebouwen en wilde ik me aan een nieuwerwets gebouw wagen. Mijn keus viel op het wetenschappelijk en technologisch centrum, het toenmalige "New Metropolis", een gewaagd project.newmetr.jpg (18088 bytes)Dit fascinerende gebouw is ontworpen door Renzo Piano. Ik was in eerste instantie niet erg gecharmeerd van dit gebouw maar dit veranderde drastisch naarmate  mijn OA ontwerp vorderde. De ontwerper verdient veel respect; het gebouw is architectonisch buitengewoon bijzonder. Ik ben erg trots op mijn OA ontwerp van dit gebouw, vooral op het middengedeelte, dit gedeelte was erg moeilijk uit te denken. In het begin van dit project heb ik geprobeerd de rondingen die in het gebouw zitten in het ontwerp mee te nemen maar dat bleek onmogelijk omdat geen één kant gelijk is, wat overigens ook het bijzondere aan dit gebouw is. Omdat het niet lukte de rondingen van het gebouw van New Metropolis in het ontwerp te krijgen, heb ik uiteindelijk besloten het gebouw te maken zoals men er van een afstand tegenaan kijkt. Het moeilijkste gedeelte van deze kaart om te vouwen zijn de rechter trappetjes, dat neemt verreweg de meeste vouwtijd in beslag.  Zonder de vouwen van deze trappetjes half door te snijden is het vouwen er van praktisch onmogelijk. In 2000 is de naam van het gebouw veranderd in "Nemo".Vervolgens was het prachtige en grootse Amsterdamse Centraal Station aan de beurt. 
(Zie ook achter- grond.) Na een aantal aanzetten, besloot ik twee kaarten van dit gebouw te maken; eentje van het middengedeelte en eentje van het hele gebouw. Dit wilde ik omdat zo er een kaart zou zijn (die van het middengedeelte) 
cshoofd.jpg (33656 bytes)
die in detail uitgewerkt kon worden en eentje (die van het hele gebouw) meer globaal. Het Centraal Station is gebouwd tussen 1881 en 1889 door de beroemde architect P.J.H.Cuypers.Het gebouw is maar liefst circa 306 meter lang en 30 meter diep.Het OA ontwerp van het hele gebouw is dan ook

erg groot geworden. Over het hele OA ontwerp heb ik zes weken gedaan. Mijn voornaamste zorg was dat de kaart, omdat hij erg lang zou worden, nog genoeg stevigheid zou behouden en niet in het midden door zou zakken, dit is gelukt.Vooral de overkoepeling die links en rechts van het gebouw zit was moeilijk te ontwerpen.. Het is lastig de kleine raampjes te snijden vooral omdat ze dicht bij elkaar staan maar het is net te doen. Het snijden van dezecsgeheel3.jpg (23727 bytes) kaart neemt ontzettend veel tijd in beslag en vooral het vouwen van de daken van de middenhuisjes is erg lastig, ik heb veel papier uitgeprobeerd voordat ik uiteindelijk papier vond dat soepel genoeg was voor alle vouwen n.l. "elephant hide". Al het andere uitgeprobeerde papier vertoonde scheurtjes hier en daar na het vouwen. Echter al de energie die in ontwerpen, snijden en vouwen gestoken is, vind ik zeer de moeite waard geweest; het is één van mijn mooiste OA ontwerpen geworden. Na het Centraal Station was, als uitzondering, een buitenlands gebouw aan de beurt, namelijk het Gutenberg museum te Mainz,gutenberg1.jpg (38916 bytes) dit is het wereldmuseum voor de drukkunst. Ik heb dit  OA ontwerp gemaakt vanwege een project genaamd "Gutenberg 2000" Voor meer informatie over dit  "Gutenberg 2000" project en het Gutenberg museum (er is een kleine afbeelding van het museum opgenomen in deze page) verwijs ik naar: http://www.gutenberg.de/museum.htm Van dit OA ontwerp waren de daken, de uitsteeksels in het linker gedeelte van het gebouw en de 3 poorten beneden een uitdaging. Door de kleine ramen en alle decoraties, neemt het  maar liefst 10 uur in beslag om "Gutenberg" te snijden en te vouwen. Om er meerdere te maken is dat te lang dus heb ik een variant gemaakt op dit gebouw met voornamelijk minder gedetailleerde ramen zodat het nu nog "maar" 5 uur duurt om haar te maken. Na dit gebouw volgde weer een modern gebouw namelijk de aan het Amsterdamse Waterlooplein gelegen muziektheater annex stadhuis; de  Stopera die als architect  de Oostenrijker Wilhelm Holzbauer kent. Voor mij was het de eerste keer dat ik een rond gebouw op deze manier als OA kaart ontwerpen heb.stopera.jpg (28196 bytes) In vorige OA ontwerpen heb ik geprobeerd de rondheid van een gebouw te suggereren en in het Stopera ontwerp heb ik daadwerkelijk het gebouw rond gemaakt. Ik heb ook een OA ontwerp gemaakt van de Stopera waarin ik de zijkanten diagonaal heb gemaakt, iets wat in Papier Architectuur ontwerpen een uitzondering is. In principe is dat gelukt maar de kaart sluit daardoor wat lastiger en ik vindt het hier afgebeelde ontwerp uiteindelijk attractiever.  Als laatste gebouw uit deze serie laat ik hier de kaart van het ING gebouw (voorheen NMB) van de architect Ton Alberts zien. Dit is in vele opzichten een erg bijzonder gebouw niet in de laatste plaats omdat een belangrijke eis voor het ontwerp was, dat de medewerkers een prettige werkomgeving zouden vinden in dit gebouw. Verder is op de energiezuinigheid van het gebouw de nadruk gelegd; door allerlei constructies wordt optimaal gebruik gemaakt van de zon als natuurlijke energiebron (citaat uit "Anders bouwen" van de ING bank). Het gebouw heeft maar liefst 10 torens die ik uiteraard niet alle tien in een kaart kon plaatsen, vandaar dat ik één gedeelte heb uitgekozen namelijk het zogenaamde F gedeelte.
De linker afbeelding is een foto van het F gedeelte van het ING gebouw uit het boekje uitgegeven door het  ingpapr.jpg (16531 bytes) ING  gebouw:"Anders Bouwen hoofdkantoor ING Bank". Met name de driehoekige uitbouw in het rechtergedeelte van het gebouw was lastig in deze kaart.
ing.jpg (16089 bytes)

Zoals boven te zien is heb ik links van de kaart ook een afbeelding geplaatst van dit F gedeelte zodat vergelijk mogelijk is. Tot zover deze page van de gebouwen. Recentelijk (oktober 2000) is er een page toegevoegd  genaamd Papier Architectuur en Escher met kaarten die als inspiratiebron de tekeningen van M.C. Escher kennen. Mocht je interesse hebben in kaarten van de grote Japanse OA ontwerpers Keiko Nakazawa en Masahiro Chatani, zie dan ook mijn, speciaal aan deze twee mensen geweide page Origamic Architecture en verder heb ik nog een page over Origami. Voor meer informatie over Amsterdamse gebouwen en hun architecten verwijs ik naar Amsterdam Monumenten, een waardevolle, interessante en uitgebreide page waar veel informatie te vinden is over Amsterdam en zijn historie. Ook van deze site heb ik wat plaatjes gebruikt ter ondersteuning bij het maken van een paar van mijn OA ontwerpen.  Hartelijk dank voor de aandacht voor deze page. Reacties zijn altijd welkom.

© 1999 Ingrid S. Alles in deze page is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze page mag gedownload, geprint of anderszins vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. 

IngridS.

 
Hier volgen een paar verwijzingen naar hele mooie Papier Architectuur sites, zeer de moeite van het bekijken waard:
http://webpages.charter.net/gstormer/ gemaakt door Gerry Stormer.
Drie sites van de hand van Marivi Garrido te weten haar algemene pages:
http://marivi_10.tripod.com/index.html en
http://www.geocities.com/vanesa_yo/index.html  en haar wapenschild page:
http://marivi_heraldry.tripod.com/index.html 
Van Selena Kim's hand; http://members.aol.com/kselena/  
en als laatste de page van Jun Mitani: http://www.page.sannet.ne.jp/jun_m/index-eng.html