Home Stefan Metaal's Urban Sociology Site Home
Urban Field
Research Network
Featured Projects
Definition
Mobility
Glossary
Bibliography
Linked Articles
Stefan Metaal
Projects
CV + Autobio
Publications
Online Articles
  Home
Home

Over het onderzoek in Kockengen

Sommige bewoners van Kockengen hebben een brief ontvangen over een onderzoek naar wonen en identiteit. Een zeer belangrijk onderdeel van het onderzoek bestaat uit een interviews. De bewoners wordt gevraagd naar hun geschiedenis en hun mening over plaatsen, zoals steden, dorpen en buitenwijken.

Het gaat om een wetenschappelijk onderzoek, dat plaats heeft in het kader van een promotie. De resultaten van het onderzoek in Kockengen worden vergeleken met een parallel-onderzoek in een suburbane woonwijk en een stadswijk. In 2003 verschijnt een boek over het onderzoek, en onderdelen van het boek zullen ook op deze website worden geplaatst.

Het onderzoek gaat uit van het AME (Amsterdam study centre for the Metropolitan Environment), een onderzoeksinstituut van de Universiteit van Amsterdam. Een bijdrage van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO), in het kader van polycentrische verstedelijking, maakt het onderzoek mogelijk.

De adressen zijn door middel van een steekproef geselecteerd. De interviews zijn vertrouwelijk en namen van bewoners zullen in geen geval bekend worden gemaakt. De brongegevens worden niet publiek gemaakt en nooit ter verkoop aangeboden.

De duur van het gesprek hangt onder andere af van de lengte van de woongeschiedenis. Als mensen weinig zijn verhuisd, duurt het ongeveer een half uur. Bij een langere woongeschiedenis is een gesprek van een uur meestal voldoende.

Met de bewoners van de geselecteerde adressen wordt telefonisch of aan de deur contact op genomen voor het maken van een afspraak voor het interview.

Het is belangrijk dat alle typen bewoners aan bod komen. Ook mensen die het erg druk hebben, die niet vaak thuis zijn of nog maar kort in de wijk wonen.

Het AME is een onderzoeksinstituut van de Universiteit van Amsterdam en richt zich op stedelijk onderzoek en ruimtelijk advies. Er werken geografen, planologen en sociologen. U kunt de website bezoeken: (AME)

Urban Sociology
Urban Policy
Housing
Urban Planning
Urbanity
Deep Sociology
Dutch Sources
Big History
Epochs
Realms
Epoch Simulation
Urban Simulation
Bibliography
Top  
Top of page
  Home
Top