Home

Stefan Metaal's Urban Sociology Site

Home
Urban Field
Research Network
Featured Projects
Definition
Mobility
Glossary
Bibliography
Linked Articles
Stefan Metaal
Projects
CV + Autobio
Publications
Online Articles

Over het onderzoek in de Westelijke Tuinsteden


Sommige bewoners hebben een brief ontvangen over een onderzoek naar de vernieuwing. Een zeer belangrijk onderdeel van het onderzoek bestaat uit een interviews. De bewoners wordt gevraagd naar hun geschiedenis en hun ervaringen met de vernieuwing.

Het gaat om een wetenschappelijk onderzoek, dat plaats heeft in het kader van de evaluatie van de vernieuwing in de Westelijke Tuinsteden. De opdrachtgever is Bureau Parkstad.

Het onderzoek loopt in vier verschillende wijken: Zuidwest Kwadrant, Overtoomse Veld, Kolenkitbuurt en Geuzenveld. In december 2005 wordt het onderzoek afgerond met een rapport.

De adressen zijn door middel van een steekproef geselecteerd. De interviews zijn vertrouwelijk en namen van bewoners zullen in geen geval bekend worden gemaakt. De brongegevens worden niet publiek gemaakt en nooit ter verkoop aangeboden.

De duur van het gesprek hangt onder andere af van de lengte van de woongeschiedenis. Als mensen weinig zijn verhuisd, duurt het ongeveer een half uur. Bij een langere woongeschiedenis is een gesprek van een uur meestal voldoende.

Met de bewoners van de geselecteerde adressen wordt telefonisch of aan de deur contact op genomen voor het maken van een afspraak voor het interview. Het is belangrijk dat alle typen bewoners aan bod komen. Ook mensen die het erg druk hebben, die niet vaak thuis zijn of nog maar kort in de wijk wonen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Stefan Metaal, Universiteit van Amsterdam

Urban Sociology
Urban Policy
Housing
Urban Planning
Urbanity
Deep Sociology
Dutch Sources
Big History
Epochs
Realms
Epoch Simulation
Urban Simulation
Bibliography